Бази даних


Книжкові видання та компакт-диски - результати пошуку


Mozilla Firefox Для швидкої роботи та реалізації всіх функціональних можливостей пошукової системи використовуйте браузер
"Mozilla Firefox"

Вид пошуку
у знайденому
Сортувати знайдені документи за:
авторомназвоюроком виданнявидом документа
 Знайдено в інших БД:Журнали та продовжувані видання (5)
Пошуковий запит: (<.>I=!NBUV$<.>)*(<.>I=!NBUV$<.>)*(<.>U=Т594.171.2<.>)
Загальна кількість знайдених документів : 39
Представлено документи з 1 до 20
...
1.DVD67 Jeju Onnggi, crafted from stones and by fire with the spirit of Jeju [Elektronnyj resurs]. - Seoul : Korea Foundation, [s. a.]. - 1 elektron opt. dysk (DVD), running time: 46 min.
2.РА434725 Щербань О. В. Еволюція традицій використання глиняного посуду в народній культурі харчування українців Наддніпрянщини другої половини XIX - початку XXI століття [Текст] : автореф. дис. ... д-ра іст. наук : 07.00.05 / Щербань Олена Василівна ; НАН України, Ін-т українознавства ім. І. Крип'якевича, Ін-т народознавства. - Львів, 2018. - 30 с.
3.РА435732 Овчаренко Л. М. Гончарне шкільництво як визначальний фактор творчого розвитку українського традиційного гончарства (1894-1941) [Текст] : автореф. дис. ... д-ра іст. наук : 07.00.05 / Овчаренко Людмила Миколаївна ; НАН України, Ін-т народознавства, Ін-т українознавства ім. Івана Крип'якевича. - Львів, 2018. - 38 с.
4.РА437527 Щербань А. Л. Орнаментаційні трансформації кераміки в традиційній культурі населення Лівобережної України (атрибутика, технологія, морфологія, семантика) [Текст] : автореф. дис. ... д-ра культурології : 26.00.04 / Щербань Анатолій Леонідович ; Харків. держ. акад. культури. - Харків, 2018. - 33 с.
5.ВА821279 Щербань А. Л. Трансформації орнаментування кераміки в традиційній культурі Лівобережної України (кінець VII тис. до н.е. - XIX століття) [Текст] : монографія / А. Л. Щербань. - Харків : Олександр Савчук [вид.], 2017. - 327 с. : мал.
6.ВА813023 Белько О. О. Діяльність органів земського самоврядування з розвитку й популяризації гончарного промислу Полтавщини (1876-1919) [Текст] : монографія / Олег Белько ; НАН України, Ін-т керамології - від-ня Ін-ту народознавства НАН України М-ва культури України, Нац. музей-заповідник укр. гончарства в Опішному. - Опішне : Українське Народознавство, 2017. - 278, [1] с. : мал., табл. - (Українські керамологічні студії : акад. серія ; вип.14)
7.ВС64085 Овчаренко Л. М. Гончарне шкільництво як визначальний фактор творчого розвитку українського традиційного гончарства (1894 - 1941) [Текст] : монографія / Людмила Овчаренко ; [відп. ред. О. Пошивайло] ; НАН України, Ін-т керамології - від-ня Ін-ту народознавства НАН України [та ін.] . - Опішне : Українське Народознавство, 2017. - 1294, [1] с. : іл. - (Гончарні школи України : академічна керамологічна серія ; вип. 3)
8.РА415064 Пошивайло М. О. Інтерсеміотика гончарства як тексту в українському фольклорі [Текст] : автореф. дис. ... канд. філол. наук : 10.01.07 / Пошивайло Марія Олександрівна ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. - Київ, 2015. - 21 с.
9.ВА792592 Гриб А. Є. Керамологія Тернопільщини [Текст] : [монографія] / Антон Гриб. - Тернопіль : Підручники і посібники, 2015. - 159 с. : іл.
10.ВС59505 Овчаренко Л. Кам'янець-Подільський осередок гончарної освіти в Україні (1905-1933) [Текст] : [комплекс. дослідж.] / Людмила Овчаренко ; НАН України, Ін-т керамології - від-ня Ін-ту народознавства НАН України, Нац. музей-заповідник укр. гончарства в Опішному, Держ. спеціаліз. худож. шк.-інтернат "Колегіум мистецтв у Опішному" ім. Василя Кричевського. - Опішне : Українське Народознавство, 2015. - 1278, [1] с. : іл. - (Академічна керамологічна серія "Гончарні школи України" ; вип. 2, кн. 1)
11.ВА775051 Гейко А. В. Ремонт глиняного посуду: історія, традиції, звичаї [Текст] : монографія / Анатолій Гейко ; Нац. акад. наук України, Ін-т керамології - від-ня Ін-ту народознав. НАН України, Нац. музей-заповідник укр. гончарства в Опішному. - Полтава : АСМІ, 2013. - 175 с. : мал., табл. - (Академічна серія "Українські керамологічні студії" ; вип. 10)
12.РА388718 Щербань О. В. Гончарні школи Опішні: збереження й розвиток професійних знань і традицій (1894 - 2000) [Текст] : автореф. дис. ... канд. іст. наук : 07.00.05 / Щербань Олена Василівна ; Нац. акад. наук України, Ін-т українознав. ім. І. Крип'якевича, Ін-т народознав. - Л., 2012. - 18 с.
13.ДС137197 з дод. Щербань О. В. Гончарні школи Опішні: збереження й розвиток професійних знань і традицій (1894 - 2000) [Текст] : дис. ... канд. іст. наук : 07.00.05 / Щербань Олена Василівна ; Ін-т народознавства НАН України. - Львів, 2012. - 185 арк.
14.ВА748059 Метка Л. О. Гончарство Слобідської України в другій половині ХІХ - першій половині ХХ століття [Текст] : монографія / Метка Людмила ; Нац. акад. наук України, Ін-т керамології - від-ня Ін-ту народозн. НАН України, Нац. музей-заповідник укр. гончарства в Опішному. - Полтава : АСМІ, 2011. - 240 с. : мал., фото. - (Українські керамологічні студії : академічна серія ; вип. 2)
15.ВА777641 Мотиль Р. Я. Українська димлена кераміка ХІХ - початку ХХІ ст. Історія. Типологія. Художні особливості [Текст] : [монографія] / Романа Мотиль ; Нац. акад. наук України, Ін-т народознавства. - Львів : Ін-т народознавства НАН України, 2011. - 206 с. : фот.
16.ВА761169 Щербань А. Л. Декор глиняних виробів Лівобережної України від неоліту до середньовіччя [Текст] : монографія / Анатолій Щербань ; Нац. акад. наук України, Ін-т керамології - від-ня Ін-ту народознав. НАН України, Нац. музей-заповідник укр. гончарства в Опішному. - Полтава : АСМІ, 2011. - 247 с. : мал., фотогр. - (Академічна серія "Українські керамологічні студії" ; вип. 5)
17.ВА752655 Овчаренко Л. М. Гончарство Макарового Яру (друга половина ХІХ - перша половина ХХ століття) [Текст] : монографія / Людмила Овчаренко ; Нац. акад. наук України, Ін-т керамології - від-ня Ін-ту народознавства НАН України, Нац. музей-заповідник укр. гончарства в Опішному. - Полтава : АСМІ, 2011. - 251 с. : іл. - (Науковий проект "Гончарний здвиг Донбасу" ; кн. 4) (Академічна серія "Українські керамологічні студії" ; вип. 3)
18.РА374729 Рахно К. Ю. Гончарство у традиційній культурі слов'янських народів: міфологія й обрядовість [Текст] : автореф. дис. ... канд. іст. наук : 07.00.05 / Рахно Костянтин Юрійович ; НАН України, Ін-т українознав. ім. І. Крип'якевича, Ін-т народознав. - Л., 2010. - 20 с.
19.ДС126203 Рахно К. Ю. Гончарство у традиційній культурі слов'янських народів: міфологія й обрядовість [Текст] : дис. ... канд. іст. наук : 07.00.05 / Рахно Костянтин Юрійович ; Ін-т народознав. НАН України, Ін-т керамології - Від-ня Ін-ту народознав. НАН України. - Опішне, 2010. - 229 арк.
20.В350818/Кн. 1 Пошивайло О. Гончарний здвиг Донбасу. Кн. 1:Гончарна велич і трагедія Макарового Яру доби Розстріляного Відродження [Текст] / О. Пошивайло. - 2008. - 240 с.
...
 
Відділ інформаційно-комунікаційних технологій
Пам`ятка користувача

Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського