Бази даних


Книжкові видання та компакт-диски - результати пошуку


Mozilla Firefox Для швидкої роботи та реалізації всіх функціональних можливостей пошукової системи використовуйте браузер
"Mozilla Firefox"

Вид пошуку
у знайденому
Сортувати знайдені документи за:
авторомназвоюроком виданнявидом документа
 Знайдено в інших БД:Журнали та продовжувані видання (5)
Пошуковий запит: (<.>I=!NBUV$<.>)*(<.>I=!NBUV$<.>)*(<.>U=Т594.171.2<.>)
Загальна кількість знайдених документів : 39
Представлено документи з 1 до 20
...
1.ІВ211719 Rakhimov M. K. Artistic ceramics of Uzbekistan [Текст] / M. K. Rakhimov ; Engl. transl. E. Wahlberg. - Tashkent : [s. n.], 2006. - 255 p.: ill., tab.
2.DVD67 Jeju Onnggi, crafted from stones and by fire with the spirit of Jeju [Elektronnyj resurs]. - Seoul : Korea Foundation, [s. a.]. - 1 elektron opt. dysk (DVD), running time: 46 min.
3.ІВ216646 London G. Töpferei auf Zypern damals - heute [Текст] / Gloria London, Frosso Egoumenidou, Vassos Karageorghis ; übers. ins Dt. von Karin Krull. - Mainz am Rhein : Philipp von Zabern, 1990. - 84 S. : Abb., Phot.
4.РА415064 Пошивайло М. О. Інтерсеміотика гончарства як тексту в українському фольклорі [Текст] : автореф. дис. ... канд. філол. наук : 10.01.07 / Пошивайло Марія Олександрівна ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. - Київ, 2015. - 21 с.
5.РА388718 Щербань О. В. Гончарні школи Опішні: збереження й розвиток професійних знань і традицій (1894 - 2000) [Текст] : автореф. дис. ... канд. іст. наук : 07.00.05 / Щербань Олена Василівна ; Нац. акад. наук України, Ін-т українознав. ім. І. Крип'якевича, Ін-т народознав. - Л., 2012. - 18 с.
6.ДС137197 з дод. Щербань О. В. Гончарні школи Опішні: збереження й розвиток професійних знань і традицій (1894 - 2000) [Текст] : дис. ... канд. іст. наук : 07.00.05 / Щербань Олена Василівна ; Ін-т народознавства НАН України. - Львів, 2012. - 185 арк.
7.ВС64085 Овчаренко Л. М. Гончарне шкільництво як визначальний фактор творчого розвитку українського традиційного гончарства (1894 - 1941) [Текст] : монографія / Людмила Овчаренко ; [відп. ред. О. Пошивайло] ; НАН України, Ін-т керамології - від-ня Ін-ту народознавства НАН України [та ін.] . - Опішне : Українське Народознавство, 2017. - 1294, [1] с. : іл. - (Гончарні школи України : академічна керамологічна серія ; вип. 3)
8.РА435732 Овчаренко Л. М. Гончарне шкільництво як визначальний фактор творчого розвитку українського традиційного гончарства (1894-1941) [Текст] : автореф. дис. ... д-ра іст. наук : 07.00.05 / Овчаренко Людмила Миколаївна ; НАН України, Ін-т народознавства, Ін-т українознавства ім. Івана Крип'якевича. - Львів, 2018. - 38 с.
9.В350818/Кн. 1 Пошивайло О. Гончарний здвиг Донбасу. Кн. 1:Гончарна велич і трагедія Макарового Яру доби Розстріляного Відродження [Текст] / О. Пошивайло. - 2008. - 240 с.
10.В350818/Кн. 3 Гончарний здвиг Донбасу. Кн. 3:Гончарство Макарового Яру кінця XIX - середини XX століття: документи і матеріали [Текст] / упоряд. і авт. переднього слова О. Пошивайло. - 2008. - 400 с.
11.В350818/Кн. 2 Овчаренко Л. Гончарний здвиг Донбасу. Кн. 2:Макарово-ярівський осередок гончарної освіти в Україні [Текст] / Л. Овчаренко. - 2008. - 160 с.: іл.
12.Р110405 Кульчицька О. П. Гончарний центр у Вишгороді [Текст] : [довідник] / О. П. Кульчицька ; Управління культури і туризму Київської обласної держ. адміністрації, Вишгородський історико-культурний заповідник. - К. : ЕксОб, 2007. - 48 с.: фотогр.
13.ВА752655 Овчаренко Л. М. Гончарство Макарового Яру (друга половина ХІХ - перша половина ХХ століття) [Текст] : монографія / Людмила Овчаренко ; Нац. акад. наук України, Ін-т керамології - від-ня Ін-ту народознавства НАН України, Нац. музей-заповідник укр. гончарства в Опішному. - Полтава : АСМІ, 2011. - 251 с. : іл. - (Науковий проект "Гончарний здвиг Донбасу" ; кн. 4) (Академічна серія "Українські керамологічні студії" ; вип. 3)
14.ДС103641 Міщанин В. Д. Гончарство північної групи малих осередків Опішненського гончарного району (друга половина XIX-XX століття) [Текст] : дис... канд. іст. наук: 07.00.05 / Міщанин Віктор Данилович ; Ін-т народознав. НАН України, Ін-т керамології - від-ня Ін-ту народознав. НАН України. - Опішне, 2006. - 178 арк.+ дод.
15.РА352826 Міщанин В. Д. Гончарство північної групи малих осередків Опішненського гончарного району (друга половина XIX-XX століття) [Текст] : автореф. дис... канд. іст. наук: 07.00.05 / Міщанин Віктор Данилович ; Інститут українознавства ім. І.Крип'якевича НАН України, Інститут народознавства НАН України. - Л., 2007. - 20 с.
16.ВА748059 Метка Л. О. Гончарство Слобідської України в другій половині ХІХ - першій половині ХХ століття [Текст] : монографія / Метка Людмила ; Нац. акад. наук України, Ін-т керамології - від-ня Ін-ту народозн. НАН України, Нац. музей-заповідник укр. гончарства в Опішному. - Полтава : АСМІ, 2011. - 240 с. : мал., фото. - (Українські керамологічні студії : академічна серія ; вип. 2)
17.РА374729 Рахно К. Ю. Гончарство у традиційній культурі слов'янських народів: міфологія й обрядовість [Текст] : автореф. дис. ... канд. іст. наук : 07.00.05 / Рахно Костянтин Юрійович ; НАН України, Ін-т українознав. ім. І. Крип'якевича, Ін-т народознав. - Л., 2010. - 20 с.
18.ДС126203 Рахно К. Ю. Гончарство у традиційній культурі слов'янських народів: міфологія й обрядовість [Текст] : дис. ... канд. іст. наук : 07.00.05 / Рахно Костянтин Юрійович ; Ін-т народознав. НАН України, Ін-т керамології - Від-ня Ін-ту народознав. НАН України. - Опішне, 2010. - 229 арк.
19.ВА603774 Пошивайло О. Гончарська столиця України: видавництво "Українське народознавство" [Текст] / О. Пошивайло ; Управління культури Полтавської обласної держ. адміністрації, Державний музей- заповідник українського гончарства в Опішному. - Опішне : Українське народознавство, 2000. - 72 с.: іл.
20.Р89384 Пошивайло О. Гончарська столиця України: по-українські "Опішне", а не "Опішня" [Текст] / О. Пошивайло ; Державний музей-заповідник українського гончарства в Опішному, Інститут керамології. - Опішне : Українське Народознавство, 2000. - 24 с.: іл. - (Матеріали до літопису українського гончарства. Серія "Етномистецтвознавчі розвідки" ; вип. 10)
...
 
Відділ інформаційно-комунікаційних технологій
Пам`ятка користувача

Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського