Бази даних


Книжкові видання та компакт-диски - результати пошуку


Mozilla Firefox Для швидкої роботи та реалізації всіх функціональних можливостей пошукової системи використовуйте браузер
"Mozilla Firefox"

Вид пошуку
у знайденому
Сортувати знайдені документи за:
авторомназвоюроком виданнявидом документа
 Знайдено в інших БД:Журнали та продовжувані видання (1)
Пошуковий запит: (<.>I=!NBUV$<.>)*(<.>I=!NBUV$<.>)*(A=носко п$)
Загальна кількість знайдених документів : 24
Представлено документи з 1 до 20
...
1.Р82380 Носко П. Л. Динамический конечно- элементный синтез конструктивных параметров упругих стержневых систем [Текст] / П. Л. Носко. - Луганск : [б.в.], 1997. - 34 с.
2.Р82220 Носко П. Л. Конечно- элементный синтез геометрических форм и размеров упругих стержневых конструкций [Текст] / П. Л. Носко. - Луганск : [б.в.], 1997. - 32 с.
3.Р83042 Носко П. Л. Параметрический конечно- элементный синтез пространственных стержневых конструкций [Текст] / П. Л. Носко. - Луганск : [б.в.], 1998. - 42 с.
4.ВА597264 Курсове проектування з теорії механізмів і машин [Текст] / П. В. Філь [и др.] ; Східноукраїнський держ. ун-т. - Луганськ : Вид-во СУДУ, 1999. - 104 с.: рис.
5.ВА590895 Носко П. Л. Оптимальное проектирование машиностроительных конструкций [Текст] / П. Л. Носко ; Восточноукраинский гос. ун-т. - Луганск : [б.и.], 1999. - 392 с.
6.РА307820 Носко П. Л. Багатопараметричний синтез машинобудівних конструкцій [Текст] : Автореф. дис... д-ра техн. наук: 05.02.02 / Носко Павло Леонідович ; Східноукраїнський держ. ун-т. - Луганськ, 2000. - 36 с.
7.ДС64090 Носко П. Л. Многопараметрический синтез машиностроительных конструкций [Текст] : Дис... д-ра техн. наук: 05.02.02 / Носко Павел Леонидович ; Восточноукраинский гос. ун-т. - Луганск, 2000. - 458 л.
8.ВА635613 Шевченко Т. Г. Повна збірка творів. Поезії (Кобзар) [Текст] / Т. Г. Шевченко ; худож. П. Носко ; вступ. ст. Ф. Якубовський. - К. : Видавничий дім "Альтернативи", 2003. - 368 с.: іл.
9.ВА657949 Шишов В. П. Цилиндрические передачи с арочными зубьями [Текст] : (Теория, анализ, синтез) / В. П. Шишов [и др.] ; Восточноукраинский национальный ун-т им. Владимира Даля. - Луганск : Издательство ВНУ им. В.Даля, 2004. - 335 с.: ил.
10.ВА671889 Високонавантажені циліндричні передачі з двоопукло-ввігнутими зубцями [Текст] / В. П. Шишов [и др.] ; Східноукраїнський національний ун-т ім. Володимира Даля. - Луганськ : Вид-во СНУ ім.В.Даля, 2005. - 216 с.: рис.
11.ВА691119 Шишов В. П. Теоретические основы синтеза передач зацеплением [Текст] : монография / В. П. Шишов [и др.] ; Восточноукраинский национальный ун-т им. Владимира Даля. - Луганск : ВНУ им.В.Даля, 2006. - 408 с.
12.ВА696242 Высоконагруженные цилиндрические червячные передачи [Текст] : монография / В. П. Шишов [и др.] ; Восточноукраинский национальный ун-т им. Владимира Даля. - Луганск : [б.и.], 2007. - 396 c.: рис., табл.
13.ВА714896 Круговинтовые зубчатые передачи с ассиметричной функцией передаточного отношения [Текст] : монография / Н. Л. Утутов [и др.] ; Восточноукраинский национальный ун-т им. Владимира Даля. - Луганск : ВНУ им. В.Даля, 2008. - 176 с.
14.ВА720618 Застосування вібраційної обробки для підвищення якості виробів [Текст] : монографія / П. Л. Носко [и др.] ; Східноукраїнський національний ун-т ім. Володимира Даля. - Луганськ : Ноулідж, 2009. - 292 с.: іл.
15.ВА725717 Высоконагруженные винтовые зубчатые передачи [Текст] : монография / Шишов В. П., Носко П. Л., Величко Н. И., Карпов А. П. ; Восточноукр. нац. ун-т им. В. Даля. - Луганск : Изд-во ВНУ им. В. Даля, 2009. - 240 с. : рис., табл.
16.ВА714084 Белодєдов В. О. Технологічні машини і механізми [Текст] : навч. посібник / В. О. Белодєдов [и др.] ; Східноукраїнський національний ун-т ім. Володимира Даля. - Луганськ : [б.в.], 2009. - 208 с.: рис., табл.
17.ВА719661 Основи машинознавства [Текст] : навч. посібник / П. Л. Носко [та ін.] ; Східноукраїнський національний ун-т ім. Володимира Даля. - Луганськ : [Вид-во СНУ ім. В.Даля], 2009. - 123 с.: рис., табл.
18.СО31628 Ми - далівці. Східноукраїнський національний університет імені Володимира Даля. 90 років [Текст] / Східноукр. нац. ун-т ім. Володимира Даля ; [редкол.: О. Л. Голубенко (голова) та ін.]. - К. : Логос Україна, 2010. - 305, [6] с. : фотоіл.
19.Табачник Д. В. СО302 Ми - далівці. Східноукраїнський національний університет імені Володимира Даля [Текст] / редкол.: О. Л. Голубенко (голова) [та ін.]. - К. : Вид. центр "Логос Україна", 2010. - 305, [8] с. : фотоіл.
20.ВА744806 Белодедов В. А. Параметрическая оптимизация точных дозаторов [Текст] : монография / Белодедов В. А., Носко П. Л. Филь П. В. ; Восточноукр. нац. ун-т им. В. Даля. - Луганск : Изд-во ВНУ им. В. Даля, 2011. - 318 с. : рис., табл.
...
 
Відділ інформаційно-комунікаційних технологій
Пам`ятка користувача

Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського