Бази даних


Книжкові видання та компакт-диски - результати пошуку


Mozilla Firefox Для швидкої роботи та реалізації всіх функціональних можливостей пошукової системи використовуйте браузер
"Mozilla Firefox"

Вид пошуку
у знайденому
Сортувати знайдені документи за:
авторомназвоюроком виданнявидом документа
 Знайдено в інших БД:Журнали та продовжувані видання (6)
Пошуковий запит: (<.>I=!NBUV$<.>)*(<.>A=КИРИЛЮК$<.>+<.>A=ЮЛІЯ$<.>+<.>A=ПЕТРІВНА$<.>)
Загальна кількість знайдених документів : 214
Представлено документи з 1 до 20
...
1.РА434394 Кирилюк О. С. Удосконалення системи оцінювання впливу процесів підтоплення територій Південного Кривбасу на їх екологічну безпеку [Текст] : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 21.06.01 / Кирилюк Олександр Степанович ; Держ. екол. акад. післядиплом. освіти та упр. - Київ, 2018. - 20 с. : рис., табл.
2.РА434096 Кирилюк О. О. Можливості нових технологій у діагностиці та лікуванні вогнищевих та дисемінованих захворювань легень [Текст] : автореф. дис. ... канд. мед. наук : 14.01.03 / Кирилюк Олександр Олександрович ; Нац. мед. акад. післядиплом. освіти ім. П. Л. Шупика. - Київ, 2018. - 20 с. : табл.
3.ВА821501 Кирилюк О. Іду на мир [Текст] : [повість] / Ольга Кирилюк. - Кропивницький ; Коростень : Тріада С, 2018. - 243 с. : іл.
4.ВА822220 Кирилюк В. Д. Відлуння душі [Текст] : поезія / Василь Кирилюк. - Чернігів : Десна Поліграф, 2018. - 87 с. : іл.
5.РА437684 Кирилюк В. В. Соціальна згуртованість і соціальний капітал: взаємодія та шляхи розвитку [Текст] : автореф. дис. ... канд. екон. наук : 08.00.07 / Кирилюк Володимир Вікторович ; Держ. ВНЗ "Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана". - Київ, 2018. - 20 с. : рис., табл.
6.ВА829025 Стратегічні пріоритети розвитку аграрних формувань: аналітико-прогнозні тренди [Текст] : колект. монографія / Нац. ун-т біоресурсів і природокористування України ; [Богданюк О. В. та ін.] ; за заг. ред. Савчука В. К. - Київ : Компринт, 2018. - 374 с. : рис., табл.
7.ВА823731 Кирилюк С. М. Природа Марса [Текст] : навч. посіб. / С. М. Кирилюк, О. В. Кирилюк ; Чернів. нац. ун-т ім. Юрія Федьковича. - Чернівці : Рута, 2018. - 95 с. : рис. - (Сонячна система)
8.ВА827141 Ґендерна педагогіка [Текст] : навч. посіб. / [О. А. Луценко та ін. ; за заг. ред. О. А. Луценко] ; Сум. держ. пед. ун-т ім. А. С. Макаренка. - Суми : Цьома С. П., 2018. - 302 с.
9.РА428810 Кирилюк О. В. Міжнародно-правове забезпечення розвитку глобального інформаційного суспільства [Текст] : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.11 / Кирилюк Ольга Василівна ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. - Київ, 2017. - 20 с.
10.ВА812974 Горбунов О. В. Кропивницький: операція "Декомунізація" [Текст] : [публіцистика] / [О. В. Горбунов, О. Л. Кирилюк]. - Кропивницький : [б. в.], 2017. - 166 с. : фот.
11.ВА809926 Психологія діяльності прокурора [Текст] : навч. посіб. / [В. В. Кощинець та ін.] ; Ген. прокуратура України, Нац. акад. прокуратури України. - Київ : Нац. акад. прокуратури України, 2017. - 187 с.
12.ВА810819 Кирилюк Б. Природы вдохновенный сын [Текст] : [поэт. сб.] / Благодар Кирилюк. - Киев : ВІПОЛ, 2017. - 583 с.
13.РА430889 Кирилюк С. В. Очищення концентрованих стічних вод гальванічного виробництва у комбінованій системі [Текст] : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.17.21 / Кирилюк Світлана Володимирівна ; Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т ім. Ігоря Сікорського". - Київ, 2017. - 28 с. : рис., табл.
14.ВА819616 Кирилюк О. Л. Іду на мир [Текст] : [повість] / Ольга Кирилюк. - Харків : Фоліо, 2017. - 191 с.
15.ВА820394 Кирилюк О. Л. Іду на мир [Текст] : [повість] / Ольга Кирилюк. - Харків : Фоліо, 2017. - 191 с.
16.РА431480 Кирилюк І. В. Право на апеляційне оскарження постанови в адміністративному судочинстві України [Текст] : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.07 / Кирилюк Ірина Володимирівна ; Нац. ун-т біоресурсів і природокористування України. - Київ, 2017. - 22 с.
17.ВА805705 Стратегія участі України у процесах економічної глобалізації [Текст] : монографія / [Кукурудза І. І. та ін.] ; за ред. д-ра екон. наук І. І. Кукурудзи ; Черкас. нац. ун-т ім. Богдана Хмельницького. - Черкаси : ЧНУ ім. Б. Хмельницького, 2016. - 167 с. : рис., табл.
18.ВА806448 Кирилюк С. Д. Сад земних насолод [Текст] : [поезії] / Світлана Кирилюк. - Чернівці : Друк Арт, 2016. - 239 с. : іл. - (Серія "Третє тисячоліття: українська поезія" ; вип. 7)
19.ВА804091 Чотирьохрівневе забезпечення соціально-економічного розвитку в умовах євроінтеграційних процесів (держава, регіон, галузь, підприємство) [Текст] : монографія каф. екон. теорії / [С. М. Шкарлет та ін.] ; за заг. ред. д-ра екон. наук, проф. В. Ф. Савченка, канд. екон. наук Т. Л. Шестаковської ; Черніг. нац. технол. ун-т. - Чернігів : ЧНТУ, 2016. - 319 с. : рис., табл.
20.РА422123 Кирилюк С. В. Лінгвокогнітивні характеристики концепту WEG / ДОРОГА в німецькій народній казці [Текст] : автореф. дис. ... канд. філол. наук : 10.02.04 / Кирилюк Світлана Василівна ; Держ. ВНЗ "Запоріз. нац. ун-т". - Запоріжжя, 2016. - 20 с. : табл.
...
 
Відділ інформаційно-комунікаційних технологій
Пам`ятка користувача

Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського