Бази даних


Книжкові видання та компакт-диски - результати пошуку


Mozilla Firefox Для швидкої роботи та реалізації всіх функціональних можливостей пошукової системи використовуйте браузер
"Mozilla Firefox"

Вид пошуку
у знайденому
Сортувати знайдені документи за:
авторомназвоюроком виданнявидом документа
 Знайдено в інших БД:Журнали та продовжувані видання (15)
Пошуковий запит: (<.>I=!NBUV$<.>)*(<.>A=КИРИЛЮК$<.>+<.>A=ЮЛІЯ$<.>+<.>A=ПЕТРІВНА$<.>)
Загальна кількість знайдених документів : 220
Представлено документи з 1 до 20
...
1.ВА830595 Науково-практичний коментар до Закону України "Про пробацію" [Текст] / [Автухов К. А. та ін. ; ред.: О. Л. Копиленко, Є. Ю. Бараш] ; Ін-т кримін.-викон. служби [та ін.]. - Київ : Кандиба Т. П. [вид.], 2019. - 114 с.
2.РА434096 Кирилюк О. О. Можливості нових технологій у діагностиці та лікуванні вогнищевих та дисемінованих захворювань легень [Текст] : автореф. дис. ... канд. мед. наук : 14.01.03 / Кирилюк Олександр Олександрович ; Нац. мед. акад. післядиплом. освіти ім. П. Л. Шупика. - Київ, 2018. - 20 с. : табл.
3.ВА823731 Кирилюк С. М. Природа Марса [Текст] : навч. посіб. / С. М. Кирилюк, О. В. Кирилюк ; Чернів. нац. ун-т ім. Юрія Федьковича. - Чернівці : Рута, 2018. - 95 с. : рис. - (Сонячна система)
4.РА434394 Кирилюк О. С. Удосконалення системи оцінювання впливу процесів підтоплення територій Південного Кривбасу на їх екологічну безпеку [Текст] : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 21.06.01 / Кирилюк Олександр Степанович ; Держ. екол. акад. післядиплом. освіти та упр. - Київ, 2018. - 20 с. : рис., табл.
5.ВА821501 Кирилюк О. Іду на мир [Текст] : [повість] / Ольга Кирилюк. - Кропивницький ; Коростень : Тріада С, 2018. - 243 с. : іл.
6.ВА822220 Кирилюк В. Д. Відлуння душі [Текст] : поезія / Василь Кирилюк. - Чернігів : Десна Поліграф, 2018. - 87 с. : іл.
7.ВА827141 Ґендерна педагогіка [Текст] : навч. посіб. / [О. А. Луценко та ін. ; за заг. ред. О. А. Луценко] ; Сум. держ. пед. ун-т ім. А. С. Макаренка. - Суми : Цьома С. П., 2018. - 302 с.
8.В357613/1 Кримінально-виконавче право України. Т. 1 [Текст]. - 2018. - 363 с.
9.В357613/2 Кримінально-виконавче право України. Т. 2 [Текст]. - 2018. - 622 с.
10.РА437684 Кирилюк В. В. Соціальна згуртованість і соціальний капітал: взаємодія та шляхи розвитку [Текст] : автореф. дис. ... канд. екон. наук : 08.00.07 / Кирилюк Володимир Вікторович ; Держ. ВНЗ "Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана". - Київ, 2018. - 20 с. : рис., табл.
11.ВА829025 Стратегічні пріоритети розвитку аграрних формувань: аналітико-прогнозні тренди [Текст] : колект. монографія / Нац. ун-т біоресурсів і природокористування України ; [Богданюк О. В. та ін.] ; за заг. ред. Савчука В. К. - Київ : Компринт, 2018. - 374 с. : рис., табл.
12.ВА812974 Горбунов О. В. Кропивницький: операція "Декомунізація" [Текст] : [публіцистика] / [О. В. Горбунов, О. Л. Кирилюк]. - Кропивницький : [б. в.], 2017. - 166 с. : фот.
13.РА430889 Кирилюк С. В. Очищення концентрованих стічних вод гальванічного виробництва у комбінованій системі [Текст] : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.17.21 / Кирилюк Світлана Володимирівна ; Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т ім. Ігоря Сікорського". - Київ, 2017. - 28 с. : рис., табл.
14.РА428810 Кирилюк О. В. Міжнародно-правове забезпечення розвитку глобального інформаційного суспільства [Текст] : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.11 / Кирилюк Ольга Василівна ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. - Київ, 2017. - 20 с.
15.ВА809926 Психологія діяльності прокурора [Текст] : навч. посіб. / [В. В. Кощинець та ін.] ; Ген. прокуратура України, Нац. акад. прокуратури України. - Київ : Нац. акад. прокуратури України, 2017. - 187 с.
16.ВА810819 Кирилюк Б. Природы вдохновенный сын [Текст] : [поэт. сб.] / Благодар Кирилюк. - Киев : ВІПОЛ, 2017. - 583 с.
17.ВА819616 Кирилюк О. Л. Іду на мир [Текст] : [повість] / Ольга Кирилюк. - Харків : Фоліо, 2017. - 191 с.
18.ВА820394 Кирилюк О. Л. Іду на мир [Текст] : [повість] / Ольга Кирилюк. - Харків : Фоліо, 2017. - 191 с.
19.В354823/5 Кобилянська, Ольга Юліанівна Зібрання творів . Т. 5:Земля [Текст] : повість / [ред. т. В. Антофійчук ; упоряд.: В. Антофійчук, С. Кирилюк, Ю. Микосянчик ; прим.: С. Кирилюк]. - 2017. - 446, [4] с. : вклад. арк., іл.
20.РА431480 Кирилюк І. В. Право на апеляційне оскарження постанови в адміністративному судочинстві України [Текст] : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.07 / Кирилюк Ірина Володимирівна ; Нац. ун-т біоресурсів і природокористування України. - Київ, 2017. - 22 с.
...
 
Відділ інформаційно-комунікаційних технологій
Пам`ятка користувача

Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського