Бази даних


Книжкові видання та компакт-диски - результати пошуку


Mozilla Firefox Для швидкої роботи та реалізації всіх функціональних можливостей пошукової системи використовуйте браузер
"Mozilla Firefox"

Вид пошуку
Сортувати знайдені документи за:
авторомназвоюроком виданнявидом документа
Пошуковий запит: (<.>I=!NBUV$<.>)*(<.>A=УРИВАЛКІН$<.>)
Загальна кількість знайдених документів : 18
Представлено документи з 1 до 18
1.ВА605972 Історія України [Текст] : Навч.-метод. посіб. для викладачів і студ. неіст. спец. / О. В. Ростовська [та ін.] ; Ніжинський держ. педагогічний ун-т ім. Миколи Гоголя. - Ніжин : РВВ НДПУ, 2001. - 138 с.
2.ВА610949 Уривалкін О. М. Історія України від стародавніх часів до сьогодення [Текст] / О. М. Уривалкін, І. М. Конончук. - Ніжин : Товариство "Знання" України, 2001. - 240 с.: карти
3.ВА630995 Уривалкін О. М. Історичне краєзнавство [Текст] : Навч. посібник для студ. заочної форми навчання / О. М. Уривалкін ; Ніжинський держ. педагогічний ун-т ім. Миколи Гоголя. - Ніжин : НДПУ ім. М.Гоголя, 2002. - 157 с.
4.В346905/Ч. 1 Уривалкін, Олександр Миколайович Історія України (сер.ХVII - сер. XVIIІст.). Ч. 1 [Текст]. - [Б. м.] : [б.в.], 2002. - 51 с.
5.ВА643759 Уривалкін О. М. Нарис історії України (середина ХІІІ-середина ХVІІ ст.) [Текст] : Навч. посіб. для студ. вищ. закл. освіти / О. М. Уривалкін. - Ніжин : ТОВ "Видавництво "Аспект-Поліграф", 2003. - 232 с.
6.В346905/Ч. 2 Уривалкін, Олександр Миколайович Історія України (сер.ХVII - сер. XVIIІст.). Ч. 2 [Текст]. - [Б. м.] : [б.в.], 2002. - 43 с.
7.ВА684667 Уривалкін О. М. Загадки минулих часів [Текст] / О. М. Уривалкін. - К. : КНТ, 2007. - 367 c.: іл.
8.ВА690808 Уривалкін О. М. Таємничі грані історії [Текст] / О. М. Уривалкін. - К. : КНТ, 2007. - 337 с.
9.ВА690870 Уривалкін О. М. Таємниці історії України (загадки, події, факти) [Текст] / О. М. Уривалкін. - К. : КНТ, 2006. - 408 с.: іл.
10.ВА690871 Уривалкін О. М. Таємниці розвідок (діяльність таємних служб на території України) [Текст] / О. М. Уривалкін. - К. : КНТ, 2007. - 352 с.: іл. - (Таємниці століть)
11.ВА697526 Уривалкін О. М. Історія України від стародавніх часів до ХХІ століття [Текст] : курс лекцій / О. М. Уривалкін, І. М. Конончук. - Ніжин : Аспект-Поліграф, 2003. - 260 с.
12.ВА666968 Уривалкін О. М. Історія України (середина ХІІІ- середина XVIIст.) [Текст] : Навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / О. М. Уривалкін. - К. : Кондор, 2005. - 283 с.: іл.
13.ВА701745 Уривалкін О. М. Гетьмани України та кошові Запорізької Січі [Текст] / О. М. Уривалкін, М. О. Уривалкін. - К. : Дакор ; К. : КНТ, 2008. - 394 с.
14.ВА701750 Уривалкін О. М. Історія України. Кінець XVII - початок XXI століття [Текст] : посібник / О. М. Уривалкін. - К. : КНТ, 2007. - 433 с.
15.ВА705669 Уривалкін О. М. Історичне краєзнавство [Текст] : навч. посіб. / О. М. Уривалкін. - К. : КНТ, 2008. - 296 c.: іл.
16.ВА708556 Хрестоматія з історії політичних вчень [Текст] : посібник / упоряд. та авт. комент. О. М. Уривалкін. - К. : Дакор ; К. : КНТ, 2008. - 456 c.
17.В357107/1 Уривалкін, Олександр Миколайович Довідник з історії України. Т. 1:З найдавніших часів й до кінця XIX століття [Текст]. - 2018. - 495 с. : іл.
18.В357107/2 Уривалкін, Олександр Миколайович Довідник з історії України. Т. 2:З початку XX століття й до сьогодення [Текст]. - 2018. - 523 с. : іл.
 
Відділ інформаційно-комунікаційних технологій
Пам`ятка користувача

Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського