Бази даних


Книжкові видання та компакт-диски - результати пошуку


Mozilla Firefox Для швидкої роботи та реалізації всіх функціональних можливостей пошукової системи використовуйте браузер
"Mozilla Firefox"

Вид пошуку
у знайденому
Сортувати знайдені документи за:
авторомназвоюроком виданнявидом документа
Пошуковий запит: (<.>I=!NBUV$<.>)*(<.>A=ФЕНЕНК$<.>+<.>A=АНАТОЛІЙ$<.>+<.>A=ІВАНОВИЧ$<.>)
Загальна кількість знайдених документів : 31
Представлено документи з 1 до 20
...
1.ДС84295 Фененко Л. І. Структурні та фізичні властивості полімерних плівок, допованих барвниками, та композитів на їх основі [Текст] : Дис... канд. фіз.-мат. наук: 01.04.10 / Фененко Лариса Іванівна ; Ін-т фізики напівпровідників ім. В. Є. Лашкарьова НАН України. - К., 2003. - 226 арк.
2.ДС92402 Фененко В. І. Технологічні засади підвищення якості гірничотехнічної рекультивації земель, порушених марганцевими кар'єрами [Текст] : Дис... канд. техн. наук: 05.15.03 / Фененко Володимир Іванович ; Національний гірничий ун-т. - Д., 2006. - 174 арк.: рис., табл.
3.РА341209 Іванович Г. В. Динаміка вмісту глікогену та сумарних ліпідів у мідій Mytilus galloprovincialis Lam. Одеської затоки [Текст] : Автореф. дис... канд. біол. наук: 03.00.17 / Іванович Галина Валентинівна ; НАН України, Інститут біології південних морів ім. О.О.Ковалевського. - Севастополь, 2005. - 23 с.
4.РА345118 Фененко В. І. Технологічні засади підвищення якості гірничотехнічної рекультивації земель, порушених марганцевими кар'єрами [Текст] : Автореф. дис... канд. техн. наук: 05.15.03 / Фененко Володимир Іванович ; Національний гірничий ун-т. - Д., 2006. - 19 с.: рис.
5.РА368591 Фененко Г. С. Інструментарій підтримки ефективності природокористування у курортному регіоні [Текст] : автореф. дис... канд. екон. наук: 08.00.06 / Фененко Ганна Сергіївна ; Ін-т пробл. ринку та екон.-екол. дослідж. НАН України. - О., 2009. - 20 с.
6.РА300464 Фененко А. І. Техніко- технологічні аспекти удосконалення молоковакуумних систем доїльних установок [Текст] : Автореф. дис... д-ра техн. наук: 05.20.01 / Фененко Анатолій Іванович ; Ін-т механізації та електрифікації сіл. госп-ва УААН. - Глеваха, 1998. - 39 с.
7.РА327513 Фененко Л. І. Структурні та фізичні властивості полімерних плівок, допованих барвниками, та композитів на їх основі [Текст] : Автореф. дис... канд. фіз.-мат. наук: 01.04.10 / Фененко Лариса Іванівна ; Ін-т фізики напівпровідників ім. В. Є. Лашкарьова НАН України. - К., 2003. - 19 с.: рис.
8.В346734/Вып. 4 Перевод: язык и культура. Вып. 4 [Текст]. - Воронеж : [б.и.], 2001. - 159 с.
9.ВА637279 Анатолій (отець) Страсна свічка у долонях [Текст] : Зб. поезій: До двохтисячоліття Різдва Христового від Пресвятої Богородиці з благословення владики Макарія, Митрополита Вінницького та М.-Подільського / Анатолій (отець). - К. : Преса України, 2003. - 94 с.
10.ВА644436 Іванович А. Англо-український словник маркетингових термінів [Текст] / А. Іванович, П. Г. Коллін ; пер. О. О. Ківшик. - Х. : Видавнича група "РА-Каравела", 2002. - 280 с.
11.ВА647676 Сучасна енциклопедія лазень [Текст] : 5000 порад для початківців і професіоналів / пер. з рос. С. Г. Фененко ; уклад. М. О. Орлова, С. М. Тесла. - Донецьк : ТОВ ВКФ "БАО", 2004. - 368 с.: іл.
12.ВА653436 Анатолій (ієромонах) (Берестов) Число звіра (на порозі третього тисячоліття) [Текст] : Окультизм, екстрасенсорика, електронні засоби впливу, на свідомість людей / Анатолій (ієромонах) (Берестов). - Рівне : [б.в.], 2003. - 96 с.
13.ВА699511 Фененко А. В. Теория и практика контрраспространения во внешнеполитической стратегии США [Текст] / А. В. Фененко ; отв. ред. А. Д. Богатуров, В. А. Веселов ; Институт проблем международной безопасности РАН, Факультет мировой политики Московского гос. ун-та им. М.В.Ломоносова, Институт междисциплинарных исследований. - М. : URSS. ЛКИ, 2007. - 246 с.
14.ВА700333 Фененко А. І. Механізація доїння корів. Теорія і практика [Текст] : монографія / А. І. Фененко. - К. : [б.в.], 2008. - 198 c.
15.ВА681367 Фененко А. В. Понятие ядерной стабильности в современной политической теории [Текст] / А. В. Фененко ; Институт проблем международной безопасности РАН, Факультет мировой политики Московского гос. ун-та им. М.В.Ломоносова, Институт междисциплинарных исследований. - М. : КомКнига, 2006. - 110 с.
16.ВА682339 Фененко Ю. В. Евразийское пространство: управленческо-правовое обеспечение социальной безопасности [Текст] / Ю. В. Фененко ; Московский гос. ин-т международных отношений (ун-т) МИД России, Международный ин-т управления. - М. : ЮНИТИ-ДАНА ; М. : Закон и право, 2006. - 327 с.: рис., табл.
17.Р107487 Іванович В. І. У сніп тугий бувальщини зберу [Текст] : Сатира, гумор / В. І. Іванович. - О. : Астропринт, 2005. - 42 с. - (Бібліотечка лауреатів премії ім. Степана Олійника)
18.ВА680680 Фененко Н. А. Язык реалий и реалии языка [Текст] / Н. А. Фененко ; Воронежский межрегиональный ин-т общественных наук, Воронежский гос. ун-т. - Воронеж : [б.и.], 2001. - 140 с. - (Межрегиональные исследования в общественных науках)
19.ВА702857 Концепции и определения демократии [Текст] : антология / авт. введ. А. В. Фененко, А. Д. Воскресенский ; ред.-сост. и авт. предисл. А. В. Фененко ; Институт проблем международной безопасности РАН, Факультет мировой политики Московского гос. ун-та им. М.В.Ломоносова. - М. : URSS. КомКнига, 2006. - 220 с.
20.ВА733763 Актуальные проблемы романистики [Текст] : материалы Междунар. конф., г. Воронеж, 20-22 мая 2009 г. / Федер. агентство по образованию, Гос. образоват. учреждение высш. проф. образования "Воронеж. гос. ун-т". Каф. роман. филологии. Фак. романо-герм. фолологии ; [редкол.: Ю. А. Рылов (отв. ред.) и др.]. - Воронеж : ИПЦ Воронеж. гос. ун-та, 2009. - 633 с.
...
 
Відділ інформаційно-комунікаційних технологій
Пам`ятка користувача

Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського