Бази даних


Книжкові видання та компакт-диски - результати пошуку


Mozilla Firefox Для швидкої роботи та реалізації всіх функціональних можливостей пошукової системи використовуйте браузер
"Mozilla Firefox"

Вид пошуку
у знайденому
Сортувати знайдені документи за:
авторомназвоюроком виданнявидом документа
 Знайдено в інших БД:Журнали та продовжувані видання (5)
Пошуковий запит: (<.>I=!NBUV$<.>)*(<.>U=Т594.171.2<.>)
Загальна кількість знайдених документів : 40
Представлено документи з 1 до 20
...
1.ІВ216646 London G. Töpferei auf Zypern damals - heute [Текст] / Gloria London, Frosso Egoumenidou, Vassos Karageorghis ; übers. ins Dt. von Karin Krull. - Mainz am Rhein : Philipp von Zabern, 1990. - 84 S. : Abb., Phot.
2.ВС29617 Пошивайло О. М. Етнографія українського гончарства: Лівобережна Україна [Текст] / О. М. Пошивайло. - К. : Молодь, 1993. - 408 с.: іл.
3.РА291107 Пошивайло О. М. Етнографія українського гончарства (Лівобережна Україна) [Текст] : Автореф. дис... д-ра іст. наук: 07.00.07 / Пошивайло Олександр Миколайович ; Нац. акад. наук України, Ін-т нац. відносин і політол. - К., 1995. - 50 с.
4.РА303519 Пошивайло І. В. Міфо-ритуальні аспекти гончарства як полісемантичної знакової системи [Текст] : Автореф. дис... канд. іст. наук: 07.00.05 / Пошивайло Ігор Володимирович ; Нац. акад. наук України, Ін-т політ. і етнонац. дослідж. - К., 1998. - 16 с.
5.ДС59504 Пошивайло І. В. Міфо-ритуальні аспекти гончарства як полісемантичної знакової системи [Текст] : Дис... канд. іст. наук: 07.00.05 / Пошивайло Ігор Володимирович ; Нац. акад. наук України, Ін-т політ. і етнонац. дослідж. - К., 1998. - 211 л.
6.ВА603774 Пошивайло О. Гончарська столиця України: видавництво "Українське народознавство" [Текст] / О. Пошивайло ; Управління культури Полтавської обласної держ. адміністрації, Державний музей- заповідник українського гончарства в Опішному. - Опішне : Українське народознавство, 2000. - 72 с.: іл.
7.Р89384 Пошивайло О. Гончарська столиця України: по-українські "Опішне", а не "Опішня" [Текст] / О. Пошивайло ; Державний музей-заповідник українського гончарства в Опішному, Інститут керамології. - Опішне : Українське Народознавство, 2000. - 24 с.: іл. - (Матеріали до літопису українського гончарства. Серія "Етномистецтвознавчі розвідки" ; вип. 10)
8.ВА599736 Пошивайло І. Феноменологія гончарства [Текст] : Семіотико- етнологічні аспекти / І. Пошивайло ; Український центр народної культури "Музей Івана Гончара", Державний музей- заповідник українського гончарства в Опішному. - Опішне : Українське народознавство, 2000. - 432 с.: іл.
9.ВА603775 Пошивайло О. Опішне - гончарська столиця України [Текст] / О. Пошивайло ; Державний музей- заповідник українського гончарства в Опішному, Інститут керамології. - Опішне : Українське Народознавство, 2000. - 60 с.: іл. - (Етномистецтвознавчі розвідки ; вип.11)
10.ВА678914 Міщанин В. Північна група малих осередків гончарства Опішненського гончарного району (друга половина ХІХ-ХХ століття) [Текст] / В. Міщанин ; НАН України, Ін-т керамології- від-ня Ін-ту народознавства НАН України, Нац. музей-заповідник укр. гончарства в Опішному. - Опішне : Українське Народознавство, 2005. - 304 с.: іл.
11.ДС103641 Міщанин В. Д. Гончарство північної групи малих осередків Опішненського гончарного району (друга половина XIX-XX століття) [Текст] : дис... канд. іст. наук: 07.00.05 / Міщанин Віктор Данилович ; Ін-т народознав. НАН України, Ін-т керамології - від-ня Ін-ту народознав. НАН України. - Опішне, 2006. - 178 арк.+ дод.
12.ІВ211719 Rakhimov M. K. Artistic ceramics of Uzbekistan [Текст] / M. K. Rakhimov ; Engl. transl. E. Wahlberg. - Tashkent : [s. n.], 2006. - 255 p.: ill., tab.
13.ВС46322 Івашків Г. М. Декор української народної кераміки XVI-першої половини XX століть [Текст] / Г. М. Івашків ; НАН України, Інститут народознавства. - Л. : [б.в.], 2007. - 544 с.: іл.
14.Р110405 Кульчицька О. П. Гончарний центр у Вишгороді [Текст] : [довідник] / О. П. Кульчицька ; Управління культури і туризму Київської обласної держ. адміністрації, Вишгородський історико-культурний заповідник. - К. : ЕксОб, 2007. - 48 с.: фотогр.
15.В350014/Кн. 1 Пошивайло, Олесь Українська академічна керамологія XXI сторіччя. Кн. 1:2001 - 2005 [Текст]. - Опішне : [б. в.], 2007. - 775 с.: іл.
16.РА352826 Міщанин В. Д. Гончарство північної групи малих осередків Опішненського гончарного району (друга половина XIX-XX століття) [Текст] : автореф. дис... канд. іст. наук: 07.00.05 / Міщанин Віктор Данилович ; Інститут українознавства ім. І.Крип'якевича НАН України, Інститут народознавства НАН України. - Л., 2007. - 20 с.
17.В350818/Кн. 1 Пошивайло О. Гончарний здвиг Донбасу. Кн. 1:Гончарна велич і трагедія Макарового Яру доби Розстріляного Відродження [Текст] / О. Пошивайло. - 2008. - 240 с.
18.В350818/Кн. 2 Овчаренко Л. Гончарний здвиг Донбасу. Кн. 2:Макарово-ярівський осередок гончарної освіти в Україні [Текст] / Л. Овчаренко. - 2008. - 160 с.: іл.
19.В350818/Кн. 3 Гончарний здвиг Донбасу. Кн. 3:Гончарство Макарового Яру кінця XIX - середини XX століття: документи і матеріали [Текст] / упоряд. і авт. переднього слова О. Пошивайло. - 2008. - 400 с.
20.В351210/Кн. 1 Коваленко О. В. Люлька в історії та гончарстві України. Кн. 1:Глиняні люльки ХVІІ-ХVІІІ століть (за матеріалами Полтавщини) [Текст] : [монографія] / О. В. Коваленко. - 2008. - 144 с.: іл. - (Академічна серія "Українські керамологічні студії" ; вип. 1)
...
 
Відділ інформаційно-комунікаційних технологій
Пам`ятка користувача

Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського