Бази даних


Книжкові видання та компакт-диски - результати пошуку


Mozilla Firefox Для швидкої роботи та реалізації всіх функціональних можливостей пошукової системи використовуйте браузер
"Mozilla Firefox"

Вид пошуку
у знайденому
Сортувати знайдені документи за:
авторомназвоюроком виданнявидом документа
Пошуковий запит: (<.>I=!NBUV$<.>)*(<.>U=Ф1(4Укр)5<.>)
Загальна кількість знайдених документів : 40
Представлено документи з 1 до 20
...
1.ДС48416 Болдирєв О. В. Політичний світогляд українських громад другої пол. ХІХ ст. [Текст] : Дис...канд. політ. наук. 23.00.01 / Болдирєв Олександр Васильович ; Одеський ун-т ім. І.І.Мечникова. - О., 1995. - 173 л.
2.ДС52502 Славич Д. Д. Проблема підстав і принципів оптимальної організації державної влади в теоретико-політичній спадщині Івана Франка [Текст] : Дис... канд. політ. наук: 23.00.01 / Славич Дмитро Дмитрович ; Київський ун-т ім. Тараса Шевченка. - К., 1996. - 175 л.
3.ДС82558 Захарчин Н. Г. Етнокультурне життя та державний статус Холмщини і Підляшшя в російській, польській, українській громадсько-політичній думці (1909-1912 рр.) [Текст] : Дис... канд. іст. наук: 07.00.01 / Захарчин Наталія Геннадіївна ; Львівський національний ун-т ім. Івана Франка. - Л., 2003. - 182 арк.
4.ДС95097 Бойко М. П. Суспільно-політичні та філософські погляди Пантелеймона Куліша [Текст] : Дис... канд. філос. наук: 09.00.05 / Бойко Микола Петрович ; Дніпропетровський держ. ун-т. - Д., 1998. - 172 арк.
5.ДС88567 Тимошенко В. І. Розвиток юридичних, соціологічних та ідеократичних теорій держави в політико-правовій думці України і Росії кінця XIX - початку XX ст. [Текст] : Дис... д-ра юрид. наук: 12.00.01 / Тимошенко Віра Іванівна ; НАН України, Інститут держави і права ім. В.М.Корецького. - К., 2005. - 415 арк.
6.ДС70140 Горбаль В. М. Права людини у правовій думці Наддніпрянської України кінця XVIII - початку XX століття (індивідуалістичні концепції) [Текст] : Дис... канд. юрид. наук: 12.00.01 / Горбаль Василь Михайлович ; Національний ун-т внутрішніх справ. - Х., 2001. - 211 арк.
7.ДС71641 Сініцина А. В. Історико-філософські ідеї українського романтизму (П.Куліш, М.Костомаров) [Текст] : Дис... канд. філос. наук: 09.00.05 / Сініцина Алла Василівна ; Львівський національний ун-т ім. Івана Франка. - Івано-Франківськ, 2001. - 194 арк.
8.ДС73554 Ковальчук О. М. Розвиток теорії права у Київському університеті в ХІХ - на початку ХХ століття [Текст] : Дис... канд. юрид. наук: 12.00.01 / Ковальчук Олександр Михайлович ; Київський національний ун-т ім. Тараса Шевченка. - К., 2002. - 191 арк.
9.ДС78964 Стецюк Н. В. Конституціоналізм в українській політичній та правовій думці (середина XIX ст. - кінець 80-х років XX ст.) [Текст] : Дис... канд. юрид. наук: 12.00.01 / Стецюк Наталія Василівна ; Львівський національний ун-т ім. Івана Франка. - Л., 2003. - 191 арк.
10.РА289725 Болдирєв О. В. Політичний світогляд українських громад другої пол. ХІХ ст. [Текст] : Автореф. дис...канд. політ. наук: 23.00.01 / Болдирєв Олександр Васильович ; ОДУ ім. І.І.Мечникова. - О., 1995. - 17 с.
11.РА339190 Тимошенко В. І. Розвиток юридичних, соціологічних та ідеократичних теорій держави в політико-правовій думці України і Росії кінця XIX - початку XX ст. [Текст] : Автореф. дис... д-ра іст. наук: 12.00.01 / Тимошенко Віра Іванівна ; НАН України, Інститут держави і права ім. В.М.Корецького. - К., 2005. - 36 с.
12.РА326346 Стецюк Н. В. Конституціоналізм в українській політичній та правовій думці (середина XIX ст. - кінець 80-х років XX ст.) [Текст] : Автореф. дис... канд. юрид. наук: 12.00.01 / Стецюк Наталія Василівна ; Київський національний ун-т ім. Тараса Шевченка. - К., 2003. - 20 с.
13.РА301100 Бойко М. П. Суспільно-політичні та філософські погляди Пантелеймона Куліша [Текст] : Автореф. дис... канд. філос. наук: 09.00.05 / Бойко Микола Петрович ; Дніпропетровський держ. ун-т. - Дніпропетровськ, 1998. - 22 с.
14.РА313860 Горбаль В. М. Права людини у правовій думці Наддніпрянської України кінця XVIII - початку XX століття (індивідуалістичні концепції) [Текст] : Автореф.дис... канд. юрид. наук: 12.00.01 / Горбаль Василь Михайлович ; Національний ун-т внутрішніх справ. - Х., 2001. - 20 с.
15.РА314937 Сініцина А. В. Історико-філософські ідеї українського романтизму (П.Куліш, М.Костомаров) [Текст] : Автореф. дис... канд. філос. наук: 09.00.05 / Сініцина Алла Василівна ; Львівський національний ун-т ім. Івана Франка. - Л., 2001. - 20 с.
16.РА318424 Ковальчук О. М. Розвиток теорії права у Київському університеті в ХІХ- на початку ХХ століття [Текст] : Автореф. дис... канд. юрид. наук: 12.00.01 / Ковальчук Олександр Михайлович ; Київський національний ун-т ім. Тараса Шевченка. - К., 2002. - 19 с.
17.РА329039 Захарчин Н. Г. Етнокультурне життя та державний статус Холмщини і Підляшшя в російській, польській, українській і громадсько-політичній думці (1909-1912 рр.) [Текст] : Автореф. дис... канд. іст. наук: 07.00.01 / Н.Г.Захарчин ; Львівський національний ун-т ім. Івана Франка. - Л., 2004. - 19 с.
18.ВА591483 Шаповал Ю. Г. "Діло" (1880-1939 рр.): Поступ української суспільної думки [Текст] / Ю. Г. Шаповал ; НАН України, Н.-д. центр періодики Львів. наук. б-ки ім. В. Стефаника. - Л. : [б.в.], 1999. - 383 с.
19.Р86347 Слюсарчук Р. О. Погляди П.Ліницького на суспільство і державу та їх розвиток [Текст] / Р. О. Слюсарчук ; Київський ун-т ім. Тараса Шевченка. - К. : Знання, 1999. - 36 с.
20.АО261055 Люзняк М. М. Роль та місце "Руської трійці" в історії української філософії [Текст] : (спроба оцінки у вихованні національної свідомості та формуванні політичної думки українського народу) / М. М. Люзняк. - Л. : ЛДКФ "Атлас", 1999. - 104 с.
...
 
Відділ інформаційно-комунікаційних технологій
Пам`ятка користувача

Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського