Бази даних


Книжкові видання та компакт-диски - результати пошуку


Mozilla Firefox Для швидкої роботи та реалізації всіх функціональних можливостей пошукової системи використовуйте браузер
"Mozilla Firefox"

Вид пошуку
у знайденому
Сортувати знайдені документи за:
авторомназвоюроком виданнявидом документа
 Знайдено в інших БД:Журнали та продовжувані видання (1)
Пошуковий запит: (<.>I=!NBUV$<.>)*(<.>U=Ф3(4УКР)16<.>)
Загальна кількість знайдених документів : 137
Представлено документи з 1 до 20
...
1.ДС50326 Паславський І. І. Державотворчі функції сучасної української преси [Текст] : Дис... канд. політ. наук: 23.00.02 / Паславський Ігор Іванович ; Львівський держ. ун-т ім. І.Франка. - Львів, 1996. - 196 л.
2.ДС81921 Григор О. О. Формування інформаційного суспільства в Україні в контексті інтеграції в Європейський Союз (державно-управлінський аспект) [Текст] : Дис... канд. наук з держ. упр.: 25.00.01 / Григор Олег Олександрович ; Львівський регіональний ін-т держ. управління Національної академії держ. управління при Президентові України. - Л., 2003. - 230 арк.
3.ДС82030 Дубас О. П. Інформаційний розвиток сучасної України у світовому контексті: політологічний аналіз [Текст] : Дис... канд. політ. наук: 23.00.02 / Дубас Олексій Павлович ; НАН України, Ін-т політ. і етнонац. дослідж. - К., 2004. - 235 арк.
4.ДС87720 Сащук Г. М. Безпекові імперативи телевізійного простору України [Текст] : Дис... канд. політ. наук: 23.00.03 / Сащук Ганна Миколаївна ; Київський національний ун-т ім. Тараса Шевченка. Інститут журналістики. - К., 2005. - 190 арк.
5.ДС89552 Соснін О. В. Державна політика в галузі управління інформаційним ресурсом України [Текст] : Дис... д-ра політ. наук: 23.00.02 / Соснін Олександр Васильович ; НАН України, Інститут держави і права ім. В.М.Корецького. - К., 2005. - 428 арк.
6.ДС90598 Дрешпак В. М. Концептуальні чинники формування державної політики України у сфері засобів масової інформації [Текст] : Дис... канд. наук з держ. упр.: 25.00.01 / Дрешпак Валерій Михайлович ; Дніпропетровський регіональний ін-т держ. управління Національної академії держ. управління при Президентові України. - Д., 2005. - 237 арк.
7.ДС101802 Демченко О. А. Групи інтересів в засобах масової інформації: вплив на політичний процес в Україні [Текст] : дис... канд. політ. наук: 23.00.02 / Демченко Олена Анатоліївна ; Дніпропетровський національний ун-т. - Д., 2007. - 242 арк.
8.ДС106119 Заславська О. О. Засоби масової інформації як інструмент моделювання політичної свідомості у виборчій кампанії (на матеріалах президентських і парламентських виборів 2004-2006 рр.) [Текст] : дис... канд. політ. наук: 23.00.03 / Заславська Ольга Олександрівна ; Київський національний ун-т ім. Тараса Шевченка. Інститут журналістики. - К., 2008. - 243 арк.
9.ДС106221 Хлівнюк Т. П. Вплив засобів масової інформації на політичний простір сучасної України [Текст] : дис... канд. політ. наук: 23.00.02 / Хлівнюк Тетяна Петрівна ; Південноукраїнський держ. педагогічний ун-т ім. К.Д.Ушинського. - О., 2008. - 192 арк.
10.ДС106943 Головчук О. В. Регіональне телебачення України в контексті політичних трансформацій суспільства [Текст] : дис... канд. політ. наук: 23.00.03 / Головчук Оксана Василівна ; Київський національний ун-т ім. Тараса Шевченка. - К., 2007. - 219 арк.
11.ДС54801 Ненов И. Г. Средства массовой информации Украины в услових политического трансформирования общества [Текст] : Дис... канд. полит. наук: 23.00.02 / Ненов Иван Георгиевич ; Одесский гос. политехнический ун-т. - О., 1997. - 139 л.
12.ДС66960 Мамонтова Е. В. Фактор преси у конституційному процесі в Україні [Текст] : Дис... канд. політ. наук: 23.00.02 / Мамонтова Елла Вікторівна ; Одеський держ. політехнічний ун-т. Кафедра історії та етнографії України. - О., 2000. - 241 арк.
13.ДС79602 Гриценко О. М. Мас-медіа в процесах демократичних трансформацій українського суспільства (політико-культурологічний аспект) [Текст] : Дис... д-ра політ. наук: 23.00.03 / Гриценко Олена Миколаївна ; Київський національний ун-т ім. Тараса Шевченка. Інститут журналістики. - К., 2003. - 425 арк.
14.ДС100807 Сомов М. В. Политическая коммуникация в информационном пространстве Автономной Республики Крым [Текст] : дис... канд. полит. наук: 23.00.02 / Сомов Максим Витальевич ; Таврический национальный ун-т им. В.И.Вернадского. - Симф., 2007. - 212 л.
15.ДС101058 Гаврада І. О. Політика органів державної влади щодо ЗМІ в Україні: проблеми взаємодії [Текст] : дис... канд. політ. наук: 23.00.02 / Гаврада Ігор Остапович ; Чернівецький національний ун-т ім. Юрія Федьковича. - Чернівці, 2007. - 224 арк.
16.РА290985 Паславський І. І. Державотворчі функції сучасної української преси [Текст] : Автореф. дис... канд. політ. наук: 23.00.02 / Паславський Ігор Іванович ; Львівський держ. ун-т ім. І.Франка. - Львів, 1996. - 23 с.
17.РА296294 Ненов І. Г. Засоби масової інформації України в умовах політичного трансформування суспільства [Текст] : Автореф. дис... канд. політ. наук: 23.00.02 / Ненов Іван Георгійович ; Одеський держ. ун-т ім. І.І.Мечникова. - О., 1997. - 25 с.
18.РА335018 Колодюк А. В. Інформаційне суспільство: сучасний стан та перспективи розвитку в Україні [Текст] : Автореф. дис... канд. політ. наук: 23.00.03 / Колодюк Андрій Вікторович ; НАН України, Інститут держави і права ім. В.М.Корецького. - К., 2005. - 20 с.
19.РА335607 Сащук Г. М. Безпекові імперативи телевізійного простору України [Текст] : Автореф. дис... канд. політ. наук: 23.00.03 / Сащук Ганна Миколаївна ; Київський національний ун-т ім. Тараса Шевченка. Інститут журналістики. - К., 2005. - 16 с.
20.РА337514 Соснін О. В. Державна політика в галузі управління інформаційним ресурсом України [Текст] : Автореф. дис... д-ра політ. наук: 23.00.02 / Соснін Олександр Васильович ; Одеська національна юридична академія. - О., 2005. - 36 с.
...
 
Відділ інформаційно-комунікаційних технологій
Пам`ятка користувача

Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського