Бази даних


Книжкові видання та компакт-диски - результати пошуку


Mozilla Firefox Для швидкої роботи та реалізації всіх функціональних можливостей пошукової системи використовуйте браузер
"Mozilla Firefox"

Вид пошуку
у знайденому
Сортувати знайдені документи за:
авторомназвоюроком виданнявидом документа
Пошуковий запит: (<.>I=!NBUV$<.>)*(<.>U=Х819(4УКР)112.034.011<.>)
Загальна кількість знайдених документів : 21
Представлено документи з 1 до 20
...
1.РА334408 Угровецький О. П. Організаційно-правові засади охоронної діяльності державної служби охорони при МВС України [Текст] : Автореф. дис... канд. юрид. наук: 12.00.07 / Угровецький Олег Петрович ; Національний ун-т внутрішніх справ. - Х., 2004. - 20 с.
2.РА335367 Шаповал В. І. Організаційно-правові основи діяльності державної служби охорони при Міністерстві внутрішніх справ України щодо попередження та припинення правопорушень [Текст] : Автореф. дис... канд. юрид. наук: 12.00.07 / Шаповал Володимир Іванович ; Національна академія внутрішніх справ України. - К., 2005. - 20 с.
3.РА326850 Кретчак О. М. Психологічний аналіз професійної діяльності міліціонерів ДСО при МВС України та визначальні умови її удосконалення [Текст] : Автореф. дис... канд. психол. наук: 19.00.06 / Кретчак Олена Миколаївна ; Національна академія внутрішніх справ України. - К., 2003. - 17 с.
4.РА328471 Галунько В. В. Адміністративно-правові основи організації та діяльності Державної служби охорони при Міністерстві внутрішніх справ України [Текст] : Автореф. дис... канд. юрид. наук: 12.00.07 / Галунько Валентин Васильович ; Національна академія держ. податкової служби України. - Ірпінь, 2003. - 19 с.
5.РА357627 Ярема О. Г. Адміністративно-правові засади діяльності органів внутрішніх справ на залізничному транспорті у сфері охорони громадського порядку [Текст] : автореф. дис... канд. юрид. наук: 12.00.07 / Ярема Оксана Григорівна ; Львівський держ. ун-т внутрішніх справ. - Л., 2008. - 16 с.
6.Р104465 Порядок розслідування та ведення обліку нещасних випадків в Управлінні державної охорони України [Текст]. - Х. : Форт, 2004. - 27 с. - (Серія "Бібліотека підприємства")
7.ДС112599 Ярема О. Г. Адміністративно-правові засади діяльності органів внутрішніх справ на залізничному транспорті у сфері охорони громадського порядку [Текст] : дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.07 / Ярема Оксана Григорівна ; Львів. держ. ун-т внутр. справ. - Л., 2008. - 231 арк.
8.РА373933 Синицький П. В. Контрольно-наглядова діяльність державної служби охорони при МВС України [Текст] : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.07 / Синицький Петро Васильович ; Харк. нац. ун-т внутр. справ. - Х., 2010. - 18 с.
9.ДС118693 Синицький П. В. Контрольно-наглядова діяльність державної служби охорони при МВС України [Текст] : дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.07 / Синицький Петро Васильович ; Харк. нац. ун-т внутр. справ. - Х., 2010. - 209 арк.
10.РА384436 Риженко І. М. Адміністративно-правовий захист органами внутрішніх справ права власності суб'єктів господарювання [Текст] : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.07 / Риженко Ірина Миколаївна ; Запоріз. нац. ун-т. - Запоріжжя, 2011. - 17 с.
11.РА388132 Мазепа М. М. Адміністративно-правові засади правоохоронної діяльності Державної служби охорони при МВС України [Текст] : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.07 / Мазепа Микола Миколайович ; Харк. нац. ун-т внутр. справ. - Х., 2012. - 20 с.
12.ДС128345 Риженко І. М. Адміністративно-правовий захист органами внутрішніх справ права власності суб'єктів господарювання [Текст] : дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.07 / Риженко Ірина Миколаївна ; Харк. нац. ун-т внутр. справ. - Х., 2011. - 207, [3] арк. : табл.
13.РА391974 Чукаєва А. В. Адміністративно-правова охорона прав на об'єкти промислової власності в Україні [Текст] : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.07 / Чукаєва Аліна Валеріївна ; Держ. НДІ М-ва внутр. справ України. - К., 2012. - 20 с.
14.ВА759144 Мазепа М. М. Правоохоронна діяльність Державної служби охорони при МВС України [Текст] : монографія / М. М. Мазепа ; за заг. ред. д-ра юрид. наук, проф., акад. НАПрН України О. М. Бандурки ; Харк. нац. ун-т внутр. справ. - Х. : Золота миля, 2012. - 269, [9] с. : табл.
15.ДС130217 Чукаєва А. В. Адміністративно-правова охорона прав на об'єкти промислової власності в Україні [Текст] : дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.07 / Чукаєва Аліна Валеріївна ; Держ. НДІ МВС України. - К., 2012. - 220, [6] арк.
16.РА399617 Ткаченко О. О. Адміністративно-правове регулювання діяльності Управління державної охорони України [Текст] : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.07 / Ткаченко Олександр Олександрович ; Нац. авіац. ун-т. - К., 2013. - 20 с.
17.РА403920 Хорт І. В. Організаційно-правові засади діяльності органів внутрішніх справ в сфері охоронної діяльності: теоретико-правовий аспект [Текст] : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.07 / Хорт Ігор Володимирович ; Міжрегіон. акад. упр. персоналом. - К., 2013. - 20 с.
18.В354873/1 Мазепа, Микола Миколайович Охоронна діяльність в Україні. Ч. 1:Державна служба охорони при МВС України [Текст]. - 2013. - 110 с.
19.РА405404 Радько О. В. Психологічні особливості ефективності професійної діяльності фахівців спеціального підрозділу служби інкасації Державної служби охорони при МВС [Текст] : автореф. дис. ... канд. психол. наук : 19.00.09 / Радько Ольга Василівна ; Держ. служба України з надзв. ситуацій, Нац. ун-т цив. захисту України. - Х., 2014. - 21 с. : табл.
20.РА411376 Журавльов А. В. Адміністративно-правове регулювання діяльності Управління державної охорони України [Текст] : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.07 / Журавльов Анатолій Володимирович ; Міжрегіон. акад. упр. персоналом. - Київ, 2014. - 19 с.
...
 
Відділ інформаційно-комунікаційних технологій
Пам`ятка користувача

Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського