Бази даних


Книжкові видання та компакт-диски - результати пошуку


Mozilla Firefox Для швидкої роботи та реалізації всіх функціональних можливостей пошукової системи використовуйте браузер
"Mozilla Firefox"

Вид пошуку
у знайденому
Сортувати знайдені документи за:
авторомназвоюроком виданнявидом документа
 Знайдено в інших БД:Журнали та продовжувані видання (4)
Пошуковий запит: (<.>I=!NBUV$<.>)*(<.>I=!NBUV$<.>)*(<.>A=ЛУНЬ$<.>+<.>A=ЄВГЕН$<.>+<.>A=АНДРІЙОВИЧ$<.>)
Загальна кількість знайдених документів : 131
Представлено документи з 1 до 20
...
1.
ІВ223214

Law, Eugene.
Tour in China [Text] / Eugene Law. - [Beijing] : China Intercontinental Press, [2012]. - 526 p. : il. - (China Guide). - Пер. изд. : Подорож Китаєм / Ло Євген. - Пекін, 2012. - ISBN 978-7-5085-2361-3

Рубрикатор НБУВ:
Тематичні рубрики:

Географічні рубрики:


Дод. точки доступу:
Євген, Ло

Видання зберігається у :
Основний фонд

2.
ВА825143

Євгенідіс, Джеффрі.
Середня стать [Текст] : роман / Джеффрі Євгенідіс ; з англ. пер. Анна Вовченко. - Львів : Вид-во Старого Лева, 2018. - 702, [1] с. - 2000 прим. - ISBN 978-617-679-431-8

Рубрикатор НБУВ:
Тематичні рубрики:

Географічні рубрики:


Дод. точки доступу:
Вовченко, Анна (пер.); Eugenides, Jeffrey

Видання зберігається у :
Основний фонд

3.
СО26250

Євгененко, Д. А..
Практична фонетика німецької мови. Новий правопис [Текст] : навч. посібник для студ. / Д. А. Євгененко [и др.] ; Кіровоградський держ. педагогічний ун-т ім. Володимира Винниченка. - Кіровоград : КДПУ, 2004. - 186 с. - Альтернативна назва : Praktische Phonetik der deutschen Sprache /D.A.Jewhenenko, S.P.Artamonowska, O.I.Bilous. - ISBN 966-8089-21-9

Рубрикатор НБУВ:
Тематичні рубрики:


Дод. точки доступу:
Артамовська, С. А.; Білоус, О. І.; Кіровоградський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка

Видання зберігається у :
Основний фонд

4.
ВС49971

Євгененко, Дмитро Андрійович.
Про німецьку мову і літературу [Текст] : тексти і вправи : навч. посіб. для студ. ф-тів інозем. мов та учнів ст. кл. / Д. А. Євгененко, Б. В. Кучинський ; Кіровоград. держ. пед. ун-т ім. В. Винниченка. - Кіровоград : Вид-во КДПУ ім. В. Винниченка, 2006. - 164 с. - Назва обкл. : Über die Deutsche Sprache und Literatur. - Бібліогр.: с. 162. - 100 прим.

Рубрикатор НБУВ:
Тематичні рубрики:

Географічні рубрики:
  
  


Дод. точки доступу:
Кучинський, Болеслав Вікентійович; Kutschynsky, B. W.; Jewhenenko, D. A.

Видання зберігається у :
Основний фонд

5.
Онищенко О. С. ВА289

Євгеньєва, А. М.
Законотворчість: участь громадськості у законодавчому процесі [Текст] : інформ.-аналіт. дослідж. / [А. М. Євгеньєва, Ю. Г. Шкарлат] ; Прогр. сприяння Парламенту України Ун-ту Індіани США, Лаб. законодав. ініціатив. - К. : [Заповіт], 2008. - 96 с. : табл. - Бібліогр.: с. 94-96. - ISBN 978-966-7272-12-Х
Авт. зазнач. на звороті тит. арк.

Рубрикатор НБУВ:
Тематичні рубрики:

Географічні рубрики:


Дод. точки доступу:
Шкарлат, Ю. Г.; Програма сприяння Парламенту України Університету Індіани СШАЛабораторія законодавчих ініціатив

Видання зберігається у :
Основний фонд

6.
ВА706820

Євгеньєва, А. М..
Законотворчість: участь громадськості у законодавчому процесі [Текст] : інформ.-аналіт. дослідження / А. М. Євгеньєва, Ю. Г. Шкарлат ; Програма сприяння Парламенту України університету Індіани США. Лабораторія законодавчих ініціатив. - К. : Заповіт, 2008. - 96 с. - Бібліогр.: с. 94-96. - ISBN 978-966-7272-12-Х
Авт. зазнач. на звор. тит. арк

Рубрикатор НБУВ:
Тематичні рубрики:

Географічні рубрики:
  


Дод. точки доступу:
Шкарлат, Ю. Г.; Програма сприяння Парламенту України університету Індіани США. Лабораторія законодавчих ініціатив

Видання зберігається у :
Основний фонд
Фонд Президентів України

7.
СО30193

Євгеньєва, Анжела.
Чому "Європа" має значення. Європеїзація законодавчого процесу та парламентських практик в Україні [Текст] : аналіт. звіт : пер. з англ. / [Анжела Євгеньєва, Денис Ковриженко] ; Лаб. законодав. ініціатив. - К. : [б. в.], 2010. - 74 с. : рис., табл. - ISBN 978-966-8875-68-7
Авт. на тит. арк. не зазнач.

Рубрикатор НБУВ:
Тематичні рубрики:

Географічні рубрики:
  


Дод. точки доступу:
Ковриженко, Денис; Лабораторія законодавчих ініціатив

Видання зберігається у :
Основний фонд
Фонд Президентів України

8.
РА429162

Євгеньєва, Марія Василівна.
Формування та розвиток бандурного мистецтва Тернопільщини [Текст] : автореф. дис. ... канд. мистецтвознавства : 17.00.03 / Євгеньєва Марія Василівна ; Львів. нац. муз. акад. ім. М. В. Лисенка. - Львів, 2017. - 22 с.

Рубрикатор НБУВ:

Географічні рубрики:


Дод. точки доступу:
Львівська національна музична академія імені М. В. Лисенка

Видання зберігається у :
Основний фонд

9.
ВА704595


Інноваційні та традиційні підходи до методичної діяльності в публічних бібліотеках Дніпропетровщини [Текст] : з досвіду роботи / уклад. Г. Д. Ковальчук, І. Є. Луньова ; Харківська держ. наукова бібліотека ім. В.Г.Короленка, Дніпропетровська обласна універсальна наукова бібліотека. - Х. : [б.в.], 2008. - 58 с.: рис. - (У бібліотеках Східної України). - Бібліогр.: 57с.: іл.

Рубрикатор НБУВ:
Тематичні рубрики:

Географічні рубрики:


Дод. точки доступу:
Ковальчук, Галина Дмитрівна (уклад.); Луньова, Ірина Євгенівна (уклад.); Харківська державний наукова бібліотека імені В. Г. Короленка; Дніпропетровська обласна універсальна наукова бібліотека

Видання зберігається у :
Основний фонд
Чит. зал бібліотекознавчої літератури

10.
ВА687437


Англійська філологія: проблеми лінгвістики, літературознавства, лінгводидактики [Текст] : зб. наук. пр. / відп. ред. Т. В. Луньова ; Полтавський держ. педагогічний ун-т ім. В.Г.Короленка. - Полтава : Техсервіс, 2007. - 156 с. - Бібліогр.: в кінці праць
Текст укр., англ. мовами

Рубрикатор НБУВ:
Тематичні рубрики:


Дод. точки доступу:
Луньова, Т. В. (відп. ред.); Полтавський державний педагогічний університет імені В. Г. Короленка

Видання зберігається у :
Основний фонд

11.
ВС43859

Бєлянська, Людмила Борисівна.
Піноккіо [Текст] : за мотивами казки Карло Коллоді / Л. Б. Бєлянська ; пер. з рос. О. В. Зав'язкін ; худож. А. Луньов. - Донецьк : БАО, 2007. - 64 с.: іл. - (Золота поличка казок). - ISBN 978-966-338-731-4
Авт. зазнач. на звороті тит. арк.

Рубрикатор НБУВ:
Тематичні рубрики:

Географічні рубрики:


Дод. точки доступу:
Зав'язкін, Олег Володимирович (пер. з рос.); Луньов, Андрій (худож.)

Видання зберігається у :
Чит. зал образотворчих видань (Філія 1)

12.
АО264062

Брейнгольст, Віллі.
Як я живий і здоровий з'явився на світ [Текст] / В. Брейнгольст ; пер. Є. Луньо. - Л. : Монастир Свято-Іванівська Лавра ; Л. : Видавничий відділ "Свічадо", 2004. - 64 с.: іл. - ISBN 966-561-336-7

Рубрикатор НБУВ:
Тематичні рубрики:


Дод. точки доступу:
Луньо, Євген (пер.); (пер. з пол.)

Видання зберігається у :
Основний фонд

13.
Р115110

Букалов, Олександр П..
Мобільні групи в МВС: практика, аналіз, рекомендації. Результати візитів мобільних груп з моніторингу дотримання прав людини в діяльності ОВС АР Крим та Донецької області [Текст] : [практ. посібник] / О. П. Букалов, О. В. Луньова. - Донецьк : [Донецький Меморіал], 2009. - 46 с.

Рубрикатор НБУВ:
Тематичні рубрики:

Географічні рубрики:


Дод. точки доступу:
Луньова, Олена В.

Видання зберігається у :
Основний фонд

14.
ВА675117


Вибори в Європейському Союзі [Текст] / Ж. Безпя'тчук [та ін.] ; ред. Д. С. Ковриженко ; Лабораторія законодавчих ініціатив. - К. : ФАДА ЛТД, 2006. - 156 с. - Бібліогр.: с. 147-148. - ISBN 966-7625-98-2

Рубрикатор НБУВ:
Тематичні рубрики:


Дод. точки доступу:
Безпя'тчук, Ж.; Євгеньєва, А.; Ковриженко, Д.; Чебаненко, О.; Шаповалова, К.; Ковриженко, Д. С. (ред.); Лабораторія законодавчих ініціатив

Видання зберігається у :
Основний фонд
Національна юридична бібліотека
Універсальний підсобний фонд

15.
ВА722633


Використання харчових гідроколоїдів у технології млинчикового напівфабрикату [Текст] : монографія / Г. М. Лисюк [и др.] ; Харківський держ. ун-т харчування та торгівлі. - Х. : ХДУХТ, 2009. - 104 с. - Бібліогр.: с. 78-89. - ISBN 978-966-405-077-6

Рубрикатор НБУВ:
 Л994 
Тематичні рубрики:


Дод. точки доступу:
Лисюк, Галина Михайлівна; Кучерук, Зіновія Іванівна; Стрижак, Світлана Григорівна; Луньова, Олена Сергіївна; Харківський державний університет харчування та торгівлі

Видання зберігається у :
Основний фонд

16.
ВА700300

Виставка творів Надії Вінарської-Марченко.
[Каталог виставки творів Надії Вінарської-Марченко] [Текст] / авт. проекту Р. Лунь, Д. Лунь ; фото та репродукції картин Н. Лунь ; Український фонд культури, Товариство "Сила Духу". - К. : [б.в.], 2008. - [22 c.] : іл.

Рубрикатор НБУВ:
Тематичні рубрики:

Географічні рубрики:


Дод. точки доступу:
Лунь, Роман (авт. проекту.); Лунь, Дана (авт. проекту.); Лунь, Назар (фото та репродукції картин.); Вінарська-Марченко, Надія (о нём); Український фонд культури; Товариство "Сила Духу"

Видання зберігається у :
Чит. зал образотворчих видань (Філія 1)

17.
ВА630484

Владимиров, Яков Георгиевич.
Я творю по вдохновению [Текст] : избранные шахматные этюды Эрнеста Погосянца / Я. Г. Владимиров, З. В. Лунькова. - М. : [б.и.], 2001. - 156 с.: ил. - (Библиотечка журнала "Уральский проблемист" ; № 11)

Рубрикатор НБУВ:
Тематичні рубрики:

Географічні рубрики:
  


Дод. точки доступу:
Лунькова, Зинаида Васильевна; Погосянц, Эрнест Левонович (о нём)

Видання зберігається у :
Основний фонд

18.
СО35138


Вони захистили Вітчизну [Текст] : [ветерани Одес. нац. екон. ун-ту] / [М. І. Звєряков та ін.] ; Одес. нац. екон. ун-т. - Одеса ; Херсон : Грінь Д. С. [вид.], 2016. - 182, [1] с. : фот. - Бібліогр.: с. 181-182. - 300 прим. - ISBN 978-966-930-104-8

Рубрикатор НБУВ:
Тематичні рубрики:

Географічні рубрики:


Дод. точки доступу:
Звєряков, М. І.; Кіршо, С. М.; Шубартовський, Г. І.; Агафонова, Н. В.; Луньова, О. К.; Грищук, І. І.; Одеський національний економічний університет

Видання зберігається у :
Основний фонд

19.
ВА774238


Геронтопсихологія: медико-біологічні та соціально-психологічні аспекти старіння [Текст] : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / Макіїв. екон.-гуманіт. ін-т ; [авт.-уклад.]: Кожем'якін С. В., Луньов В. Є., Самохін А. В. - Макіївка : МЕГІ ; Донецьк : Донбас, 2013. - 637 с. : табл. - Назва обкл. : Геронтопсихология: медико-биологические и социально-психологические аспекты старения. - Текст, обкл. рос., тит. арк. укр. - Бібліогр.: с. 625-637. - 300 прим. - ISBN 978-617-638-215-7

Рубрикатор НБУВ:
Тематичні рубрики:


Дод. точки доступу:
Кожем'якін, Сергій Вікторович (упоряд.); Луньов, Віталій Євгенійович (упоряд.); Самохін, Анатолій Вікторович (упоряд.); Макіївський економіко-гуманітарний інститут

Видання зберігається у :
Основний фонд

20.
ВА817867

Горицвіт, Тетяна Володимирівна.
Еко-зум, або Пильнуймо важливі еко-деталі [Текст] : навч.-метод. посіб. для освіти та самоосвіти з екології та охорони довкілля / Тетяна Горицвіт. - Полтава : Дивосвіт, 2017. - 59 с. - Бібліогр. в підрядк. прим. - 200 прим. - ISBN 978-617-633-193-3

Рубрикатор НБУВ:
Тематичні рубрики:


Дод. точки доступу:
Луньова, Тетяна Володимирівна

Видання зберігається у :
Основний фонд

...
 
Відділ інформаційно-комунікаційних технологій
Пам`ятка користувача

Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського