Бази даних


Книжкові видання та компакт-диски - результати пошуку


Mozilla Firefox Для швидкої роботи та реалізації всіх функціональних можливостей пошукової системи використовуйте браузер
"Mozilla Firefox"

Вид пошуку
у знайденому
Сортувати знайдені документи за:
авторомназвоюроком виданнявидом документа
 Знайдено в інших БД:Журнали та продовжувані видання (4)
Пошуковий запит: (<.>I=!NBUV$<.>)*(<.>I=!NBUV$<.>)*(<.>A=ЛУНЬ$<.>+<.>A=ЄВГЕН$<.>+<.>A=АНДРІЙОВИЧ$<.>)
Загальна кількість знайдених документів : 131
Представлено документи з 1 до 20
...
1.
РА307023дх

Луньков, Александр Гаврилович.
Кризисные явления в международном движении молодежи и студентов в период подготовки и проведения Международного года молодежи (1980- 1985 г.г.) [Текст] : автореф. дис... канд. ист. наук: 07.00.04 / Луньков Александр Гаврилович ; Институт молодежи ЦК ВЛКСМ и Госкомтруда СССР. - М., 1990. - 22 с.

Рубрикатор НБУВ:
Тематичні рубрики:

Географічні рубрики:


Дод. точки доступу:
Институт молодежи ЦК ВЛКСМ и Госкомтруда СССР

Видання зберігається у :
Основний фонд

2.
РА283112

Луньо, Євген Андрійович.
Обрядово-звичаєвий фольклор Яворівщини [Текст] : автореф. дис...канд. філол. наук: 10.01.09 / Луньо Євген Андрійович ; АН України, Ін-т народознав. - К., 1993. - 19 с.

Рубрикатор НБУВ:
Тематичні рубрики:

Географічні рубрики:


Дод. точки доступу:
Академія наук України (Київ); Інститут народознавства (Львів)

Видання зберігається у :
Основний фонд

3.
РА288266

Лунь, Юрій Остапович.
Ефекти статичного і динамічного розпорядкування гратки в оптичних властивостях шаруватих напівпровідникових матеріалів [Текст] : автореф. дис...канд. фіз.-мат. наук: 01.04.10 / Лунь Юрій Остапович ; Університет "Львівська політехніка". - Львів, 1995. - 19 с.

Рубрикатор НБУВ:
Тематичні рубрики:


Дод. точки доступу:
Університет "Львівська політехніка"

Видання зберігається у :
Основний фонд

4.
РА289032

Луньов, Ростислав Анатолійович.
Ранева інфекція при операціях на нирках та верхніх сечових шляхах при гострому піелонефриті ( клініко-експериментальне дослідження) [Текст] : автореф. дис...канд. мед. наук: 14.00.40 / Луньов Ростислав Анатолійович ; АМН України, Ін-т урології та нефрології. - К., 1995. - 19 с.

Рубрикатор НБУВ:
Тематичні рубрики:


Дод. точки доступу:
Академія медичних наук України (Київ); Інститут урології та нефрології (Київ)

Видання зберігається у :
Основний фонд

5.
ДС47464

Лунь, Юрій Остапович.
Ефекти статичного і динамічного розупорядкування гратки в оптичних властивостях шаруватих напівпровідникових матеріалів [Текст] : дис...канд. фіз.-мат. наук: 01.04.10 / Лунь Юрій Остапович ; Університет "Львівська політехніка". - Львів, 1995. - 156 л.

Рубрикатор НБУВ:
Тематичні рубрики:


Дод. точки доступу:
Університет "Львівська політехніка"

Видання зберігається у :
Основний фонд

6.
ДС48183

Луньов, Ростислав Анатолійович.
Ранева інфекція при операціях на нирках та верхніх сечових шляхах при гострому пієлонефриті (клініко-експерим. дослідження) [Текст] : дис...канд. мед. наук: 14.00.40 / Луньов Ростислав Анатолійович ; Одеський медичний ун-т. - К., 1995. - 150 л.

Рубрикатор НБУВ:
Тематичні рубрики:


Дод. точки доступу:
Одеський медичний університет

Видання зберігається у :
Основний фонд

7.
В343072/Кн. 2

Обрядовая поэзия [Текст]. - М. : Русская книга, 199-? . - ISBN 5-268-00784-X.
Кн. 2 : Семейно- бытовой фольклор / сост., подгот. текста и коммент. Ю. Г. Круглов ; фотосъемка Ю. Ф. Луньков. - [Б. м.] : [б.и.], 1997. - 624 с.: фото. - (Библиотека русского фольклора ; т. 3). - ISBN 5-268-00212-0

Рубрикатор НБУВ:
Тематичні рубрики:

Географічні рубрики:
  


Дод. точки доступу:
Круглов, подгот. текста и коммент.: Круглов, Ю. Г. (сост., подгот. текста и коммент.); Луньков, Ю. Ф. (фотосъемка.)

Видання зберігається у :
Основний фонд
Чит. зал образотворчих видань (Філія 1)

8.
Р83390


Подаруйте мені життя (Що відбувається під час аборту?) [Текст] / пер.з нем. Є. Луньо ; упоряд. А. Мертензакер, В. Петрек. - Львів : Місіонер, 1998. - 32 с.

Рубрикатор НБУВ:
Тематичні рубрики:

Географічні рубрики:
  
  


Дод. точки доступу:
Мертензакер, Адельгунде (упоряд.); Петрек, Вінфрід (упоряд.); Луньо, Євген (пер.з нем.)

Видання зберігається у :

9.
ВА596330

Шелдон, Сидни.
Незнакомец в зеркале [Текст] ; Конец света / С. Шелдон ; пер. с англ. Л. Луньков, А. Романов ; . - М. : АСТ : Новости, 1999. - 544 с. - ISBN 5-237-01405-4. - ISBN 5-7020-0871-5

Рубрикатор НБУВ:
Тематичні рубрики:

Географічні рубрики:


Дод. точки доступу:
Луньков, Л. (пер. с англ.); Романов, А. (пер. с англ.)

Видання зберігається у :
Основний фонд

10.
ВА602432

Масляк, Петро Олексійович.
Географія України [Text] : пробний підруч. для 8- 9 кл. серед. шк. / П. О. Масляк, П. Г. Шищенко ; пер. Я. Андрійович, А. Андрійович. - Л. : Світ, 2000. - 430 с.: іл. - Альтернативное название : Ukrajna foldrajza: Kiserleti tankonyv a kozepiskolak 8-9. Osztalya szamara /Maszljak, P.O., Siscsenko P.H. - ISBN 966-603-008-Х. - ISBN 5-7707-8655-8
Текст угор. мовою. - Опис зроблено по перекладу.

Рубрикатор НБУВ:
Тематичні рубрики:


Дод. точки доступу:
Шищенко, Петро Григорович; Андрійович, Янкі (пер.); (пер. з укр,); Андрійович, Андрій (пер.)

Видання зберігається у :
Основний фонд

11.
РА314205

Лунь, Галина Павлівна.
Функціональний стан дихальної системи у хворих на дитячий церебральний параліч та його зміни при застосуванні системи інтенсивної нейрофізіологічної реабілітації [Текст] : автореф. дис... канд. мед. наук: 14.01.10 / Лунь Галина Павлівна ; Харківська медична академія післядипломної освіти. - Х., 2001. - 20 с.

Рубрикатор НБУВ:
Тематичні рубрики:


Дод. точки доступу:
Харківська медична академія післядипломної освіти

Видання зберігається у :
Основний фонд

12.
ДС71458

Лунь, Галина Павлівна.
Функціональний стан дихальної системи у хворих на дитячий церебральний параліч та його зміни при застосуванні системи інтенсивної нейрофізіологічної реабілітації [Текст] : дис... канд. мед. наук: 14.01.10 / Лунь Галина Павлівна ; Інститут неврології, психіатрії і наркології АМН України, Інститут проблем медичної реабілітації. - Х.; Трускавець, 2001. - 165 арк. - арк.134-165
є

Рубрикатор НБУВ:
Тематичні рубрики:


Дод. точки доступу:
Інститут неврології, психіатрії і наркології АМН України; Інститут проблем медичної реабілітації

Видання зберігається у :
Основний фонд

13.
ВА630484

Владимиров, Яков Георгиевич.
Я творю по вдохновению [Текст] : избранные шахматные этюды Эрнеста Погосянца / Я. Г. Владимиров, З. В. Лунькова. - М. : [б.и.], 2001. - 156 с.: ил. - (Библиотечка журнала "Уральский проблемист" ; № 11)

Рубрикатор НБУВ:
Тематичні рубрики:

Географічні рубрики:
  


Дод. точки доступу:
Лунькова, Зинаида Васильевна; Погосянц, Эрнест Левонович (о нём)

Видання зберігається у :
Основний фонд

14.
ВА618385


Основи правознавства [Text] : пробний підручник для 9 кл. серед. загальноосвіт. школи України з угор. мовою навчання / пер. Я. Андрійович, А. Андрійович ; ред. І. Б. Усенко. - Л. : Світ, 2001. - 416 с.: іл. - ISBN 966-603-162-0 (угор.). - ISBN 966-569-125-2 (укр.)
Описано за перекладом.- Текст угор. мовою.

Рубрикатор НБУВ:
Тематичні рубрики:

Географічні рубрики:
  


Дод. точки доступу:
Усенко, І. Б. (ред.); Андрійович, Янкі (пер.); (пер. з укр.); Андрійович, Андрій (пер.)

Видання зберігається у :
Основний фонд

15.
ВА622307


Парламентські вибори в Європейському Союзі [Текст] / Д. С. Ковриженко [та ін.]. - К. : Міленіум, 2002. - 113 с.: рис. - ISBN 966-8063-06-6

Рубрикатор НБУВ:
Тематичні рубрики:

Географічні рубрики:
  


Дод. точки доступу:
Ковриженко, Д. С.; Котляр, Д. М.; Євгеньева, А. М.; Асланян, Г. П.; Замніус, В. М.

Видання зберігається у :
Чит. зал довідково-бібліографічного обслуговування
Зал публікацій ООН
Основний фонд

16.
ВС37196


Практична граматика німецької мови [Текст] : комунікативні вправи і завдання для студентів та учнів старших класів / Д. А. Євгененко [та ін.] ; Кіровоградський держ. педагогічний ун-т ім. Володимира Винниченка. - Вінниця : Нова книга, 2002. - 334 с. - ISBN 966-7401-40-5

Рубрикатор НБУВ:
Тематичні рубрики:


Дод. точки доступу:
Євгененко, Дмитро Андрійович; Білоус, Олександр Миколайович; Кучинський, Болеслав Вікентійович; Гуменюк, Олександр Олександрович; Артамановська, Світлана Петрівна; Кіровоградський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка

Видання зберігається у :
Основний фонд

17.
Р105004


Прийменники німецької мови [Текст] : додаток до навч. посіб. "Граматика німецької мови. 1 ч." / Д. А. Євгененко [и др.] ; Кіровоградський держ. педагогічний ун-т ім. Володимира Винниченка. - Кіровоград : РВЦ КДПУ ім. В.Винниченка, 2002. - 36 с. - Альтернативна назва : Prapositionen der Deutschen Sprache. Ubungen und Aufgaben. - Бібліогр.: с. 34
Нім., укр. мовами

Рубрикатор НБУВ:
Тематичні рубрики:


Дод. точки доступу:
Євгененко, Дмитро Андрійович; Білоус, Олександр Миколайович; Артамоновська, Світлана Петрівна; Білоус, Ольга Іванівна; Кіровоградський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка

Видання зберігається у :
Основний фонд

18.
С11289/1

Каргалы [Текст] / Рос. акад. наук, Ин-т археологии. - М. : Языки славянской литературы, 2002 .
Т. I : Геолого-географические характеристики. История открытий, эксплуатации и исследований. Археологические памятники / [Е. Н. Черных и др.] ; сост. и науч. ред. Е. Н. Черных. - 2002. - 110 с. : рис. - Дод. тит. арк. англ. - Бібліогр.: с. [106]-110. - 500 прим. - ISBN 5-94457-050-4
З дарчим написом від авт.

Рубрикатор НБУВ:
 Т495 
Тематичні рубрики:


Дод. точки доступу:
Черных, Е. Н.; Лебедева, Е. Ю.; Кузьминых, С. В.; Луньков, В. Ю.; Горожанин, В. М.; Черных, Е. Н. (сост., ред.); Российская академия наук; Институт археологии

Видання зберігається у :
Основний фонд

19.
ВА627088


Проблеми й перспективи співпраці громадських організацій та політичних партій [Текст] : (Матеріали конференції), 22 червня 2002 р., м.Київ / Лабораторія законодавчих ініціатив ; упоряд. А. Євгеньева [та ін]. - К. : Міленіум, 2002. - 102 с.: іл. - ISBN 966-8063-03-1
Текст парал. укр. та англ. мовами.

Рубрикатор НБУВ:
Тематичні рубрики:

Географічні рубрики:


Дод. точки доступу:
Євгеньева, Анжела (упоряд.); Лабораторія законодавчих ініціатив

Видання зберігається у :
Основний фонд
Універсальний підсобний фонд

20.
ВА626645


Соціологічні дослідження в бібліотеках [Текст] : (методика організації та проведення) / уклад. І. Є. Луньова ; Дніпропетровська обласна універсальна наукова бібліотека. - Д. : [б.в.], 2002. - 97 с.

Рубрикатор НБУВ:
Тематичні рубрики:

Географічні рубрики:
  
  


Дод. точки доступу:
Луньова, І. Є. (уклад.); Дніпропетровська обласна універсальна наукова бібліотека

Видання зберігається у :
Чит. зал бібліотекознавчої літератури

...
 
Відділ інформаційно-комунікаційних технологій
Пам`ятка користувача

Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського