Бази даних


Книжкові видання та компакт-диски - результати пошуку


Mozilla Firefox Для швидкої роботи та реалізації всіх функціональних можливостей пошукової системи використовуйте браузер
"Mozilla Firefox"

Вид пошуку
у знайденому
Сортувати знайдені документи за:
авторомназвоюроком виданнявидом документа
 Знайдено в інших БД:Журнали та продовжувані видання (8)
Пошуковий запит: (<.>I=!NBUV$<.>)*(<.>A=ДОБРЯНСЬКИЙ$<.>+<.>A=ДМИТРО$<.>+<.>A=ОЛЕКСАНДРОВИЧ$<.>)
Загальна кількість знайдених документів : 118
Представлено документи з 1 до 20
...
1.
ВА808941

Швайко, Світлана Євгенівна.
Історія розвитку фізіології людини і тварин [Текст] : навч. посіб. / С. Є. Швайко, О. Р. Дмитроца ; Східноєвроп. нац. ун-т ім. Лесі Українки, Біол. ф-т. - Луцьк : Вежа-Друк, 2016. - 210 с. : іл. - Бібліогр.: с. 209-210. - 300 прим. - ISBN 978-966-940-036-9

Рубрикатор НБУВ:
Тематичні рубрики:

Географічні рубрики:


Дод. точки доступу:
Дмитроца, Олена Романівна; Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки (Луцьк). Біологічний факультет

Видання зберігається у :
Основний фонд

2.
Р94361

Чопик, Марта Теодорівна.
Колобок [Текст] : за мотивами української народної казки: Для дошк. віку / М. Т. Чопик ; худож. І. М. Волошин, І. О. Добрянський. - Т. : Джура, 2001. - 14 с.: іл. - ISBN 966-7497-94-1

Рубрикатор НБУВ:

Географічні рубрики:


Дод. точки доступу:
Волошин, Ірина Михайлівна (худож.); Добрянський, Ігор Орестович (худож.)

Видання зберігається у :
Основний фонд

3.
ВА700305


Фінансовий моніторинг в банку [Текст] : навч. посібник для студ. вищих навч. закл., які навч. за освітньо-проф. програмою магістра зі спец. "Фінанси і кредит" / С. О. Дмитров [и др.]. - Суми : Університетська книга, 2008. - 335 c. - Бібліогр.: с. 333-335. - ISBN 978-966-680-406-1

Рубрикатор НБУВ:
Тематичні рубрики:

Географічні рубрики:


Дод. точки доступу:
Дмитров, Сергій Олегович; Коваленко, Вікторія Володимирівна; Єжов, Анатолій Володимирович; Бережний, Олексій Миколайович

Видання зберігається у :
Основний фонд

4.
ВА827019


Фінанси підприємств [Текст] : навч. посіб. / [Яцух О. О. та ін. ; за ред. О. О. Яцух] ; Тавр. держ. агротехнол. ун-т. - Мелітополь : Вид. буд. Мелітоп. міськ. друк., 2018. - 290 с. : рис., табл. - Бібліогр.: с. 264-271. - 300 прим. - ISBN 978-966-197-577-3
На обкл. зазнач. авт.: Яцух О. О., Цап В. Д., Захарова Н. Ю.

Рубрикатор НБУВ:
Тематичні рубрики:

Географічні рубрики:
  


Дод. точки доступу:
Яцух, Олена Олексіївна; Цап, Володимир Дмитрович; Захарова, Наталя Юріївна; Демченко, І. В.; Дмитров, М. І.; Яцух, Олена Олексіївна (ред.); Таврійський державний агротехнологічний університет (Мелітополь)

Видання зберігається у :
Основний фонд

5.
ВА669994


Філософія права: проблеми та підходи [Текст] : навч. посіб. для студ. спец. "Правознавство" / П. М. Рабінович [та ін.] ; заг. ред. П. М. Рабінович ; Львівський національний ун-т ім. Івана Франка. Юридичний факультет. Лабораторія дослідження теоретичних проблем прав людини. - Л. : [б.в.], 2005. - 290 с. - (Серія "Навчальні посібники" ; число 10)

Рубрикатор НБУВ:
Тематичні рубрики:


Дод. точки доступу:
Рабінович, П. М.; Добрянський, С. П.; Гудима, Д. А.; Грищук, О. В.; Дудаш, Т. І.; Рабінович, П. М. (заг. ред.); Львівський національний університет імені Івана Франка. Юридичний факультет. Лабораторія дослідження теоретичних проблем прав людини

Видання зберігається у :
Основний фонд

6.
СКУ N835


Український сонет [Текст] : антологія / упоряд. текстів, вступ. ст. та примітки А. М. Добрянський. - К. : Рад. письменник, 1976. - 332 с. - (Библиотека поета)

Рубрикатор НБУВ:
Тематичні рубрики:

Географічні рубрики:


Дод. точки доступу:
Добрянський, вступ. ст. та примітки: Добрянський, А. М. (упоряд. текстів, вступ. ст. та примітки.)

Видання зберігається у :

7.
СО27958


Технологія машинобудування [Текст] : метод. вказівки до вивч. дисципліни / Національний технічний ун-т України "Київський політехнічний ін-т" ; уклад. С. С. Добрянський [та ін.]. - К. : НТУУ "КПІ", 2007. - 92 с.

Рубрикатор НБУВ:
Тематичні рубрики:


Дод. точки доступу:
Добрянський, Станіслав Спиридонович (уклад.); Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут" (Київ)

Видання зберігається у :
Основний фонд

8.
ВА704365


Технологія машинобудування та технологічні основи машинобудування [Текст] : метод. вказ. до викон. лаборатор. робіт і самост. роботи для студ. мех.-маш. ін-ту та інж.-хім. ф-ту / Національний технічний ун-т України "Київський політехнічний ін-т" ; уклад. С. С. Добрянський [та ін.]. - К. : НТУУ "КПІ", 2008. - 88 с.: рис. - Бібліогр.: с. 83

Рубрикатор НБУВ:
Тематичні рубрики:


Дод. точки доступу:
Добрянський, Станіслав Спиридонович (уклад.); Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут" (Київ)

Видання зберігається у :
Основний фонд

9.
ВА715308


Технологія машинобудування і технологічні основи машинобудування [Текст] : метод. рек. до практ. занять та виконання самост. роботи / Національний технічний ун-т України "Київський політехнічний ін-т" ; уклад. С. С. Добрянський [та ін.]. - К. : НТУУ "КПІ", 2007. - 72 с. - Бібліогр.: с. 68-70

Рубрикатор НБУВ:
Тематичні рубрики:


Дод. точки доступу:
Добрянський, Станіслав Спиридонович (уклад.); Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут" (Київ)

Видання зберігається у :
Основний фонд

10.
С11235/2/CDR1466

Стабілізація стану новонародженої дитини перед транспортуванням і допомога під час транспортування [Текст] : [навч. посіб.] / Нац. мед. акад. післядиплом. освіти ім. П. Л. Шупика ; [заг. ред.: Гойда Н. Г., Добрянський Д. О., Шунько Є. Є.]. - К. : [б. и.].
Ч. 2 : Для викладача / [Бондаренко Т. В. та ін.]. - 2011. - 579 с. : рис., табл. - Бібліогр.: с. 564
З дод. CDR1466

Рубрикатор НБУВ:
Тематичні рубрики:


Дод. точки доступу:
Гойда, Н. Г. \ред.\; Добрянський, Д. О. \ред.\; Шунько, Є. Є. \ред.\; Бондаренко, Т. В.; Добрянський, Д. О.; Кончаковська, Т. В.; Коржинський, Ю. С.; Костюк, О. О.; Національна медична академія післядипломної освіти імені П. Л. Шупика(Київ)

Видання зберігається у :
Основний фонд

11.
ВА782877


Солов'їні бескидяни. До 50-річчя Народного чоловічого хору "Бескид" ім. Степана Стельмащука [Текст] / Дрогоб. держ. пед. ун-т ім. І. Франка, Дрогоб. орг. Всеукр. т-ва "Просвіта" ім. Т. Г. Шевченка ; [упоряд. Богдан Добрянський, Роман Пастух ; відп. ред. Роман Пастух]. - Дрогобич : Коло, 2013. - 54 с. : фот. - 150 прим. - ISBN 978-966-2405-87-3

Рубрикатор НБУВ:
Тематичні рубрики:


Дод. точки доступу:
Добрянський, Богдан (упоряд.); Пастух, Роман (ред., упоряд.); Дрогобицький державний педагогічний університет імені Івана Франка; "Просвіта", Всеукраїнське товариство імені Тараса Шевченка. Дрогобицька організація"Бескид", народний чоловічий хор ім. Степана Стельмащука (про нього)

Видання зберігається у :
Чит. зал музичного фонду (Філія 1)

12.
ВА720259


Системна організація інтегративних процесів під час когнітивної діяльності [Текст] : монографія / І. Я. Коцан [та ін.] ; ред. І. Я. Коцан ; Волинський національний ун-т ім. Лесі Українки. - Луцьк : [Волин. нац. ун-т ім. Лесі Українки], 2009. - 239 с. - Бібліогр.: с. 170-239. - ISBN 978-966-600-433-1

Рубрикатор НБУВ:
Тематичні рубрики:


Дод. точки доступу:
Коцан, І. Я.; Швайко, С. Є.; Козачук, Н. О.; Шварц, Л. О.; Поручинський, А. І.; Моренко, А. Г.; Дмитроца, О. Р.; Журавльов, О. А.; Мотузюк, О. П.; Коцан, І. Я. (ред.); Волинський національний університет імені Лесі Українки (Луцьк)

Видання зберігається у :
Основний фонд

13.
ВА813932


Село Блистова в матеріалах "Генерального опису Лівобережної України (1765 - 1769 рр.)" [Текст] / Упоряд. Дмитро Казіміров, Сергій Токарєв. - Чернігів : Лозовий В.М. [вид.], 2017. - 95 с. - 100 прим. - ISBN 978-617-7423-08-8

Рубрикатор НБУВ:
Тематичні рубрики:

Географічні рубрики:


Дод. точки доступу:
Дмитро, Казіміров (упоряд.); Токарєв, Сергій (упоряд.); (про видання)

Видання зберігається у :
Основний фонд

14.
ВС53103


Реанімація новонароджених [Текст] : підручник / [за ред. Дж. Катвінкела] ; пер. з англ. д-ра мед. наук Дмитра Добрянського. - 4-е вид. - Л. : Галицька видавнича спілка, 2004. - XII, 22, 25, 44, 20, 34, 23, 32, [33] с. : рис. - 3000 прим. - ISBN 1-58110-056-6 (англ.). - ISBN 966-7893-50-2 (укр.)

Рубрикатор НБУВ:
Тематичні рубрики:


Дод. точки доступу:
Катвінкел, Джон (ред.); Kattwinkel, John; Добрянський, Дмитро (пер.)

Видання зберігається у :
Основний фонд

15.
ÖSTERR. BIBL./№6953

Рільке, Райнер Марія.
Сто поезій [Текст] / Райнер Марія Рільке ; пер.з нім. Мойсей Фішбейн ; [упорядкув. Мойсей Фішбейн і Михайло Добрянський] = Hundert Gedichte / Rainer Maria Rilke : у пер. Мойсея Фішбейна. - К. : Либідь, 2012. - 271 с. - Текст укр. на нім. - ISBN 978-966-06-0627-2

Рубрикатор НБУВ:
Тематичні рубрики:

Географічні рубрики:


Дод. точки доступу:
Фішбейн, Мойсей (пер., упоряд.); Добрянський, Михайло (упоряд.)

Видання зберігається у :
Чит. зал Австрійськой бібліотеки

16.
ВА758058

Рільке, Райнер Марія.
Сто поезій [Текст] / Райнер Марія Рільке ; у пер. Мойсея Фішбейна ; [упорядкув: Мойсей Фішбейн, Михайло Добрянський ; худож. Чюрльоніс М. К.] = Hundert Gedichte / Rainer Maria Rilke. - К. : Либідь, 2012. - 271 с. : іл. - Текст укр. та нім. - ISBN 978-966-06-0627-2

Рубрикатор НБУВ:
Тематичні рубрики:

Географічні рубрики:


Дод. точки доступу:
Фішбейн, Мойсей (пер., упоряд.); Добрянський, Михайло (упоряд.); Чюрльоніс, Мікалоюс Константінас (худож.)

Видання зберігається у :
Основний фонд

17.
ВА826440

Рільке, Райнер Марія (1875–1926).
Сто поезій у перекладі Мойсея Фішбейна [Текст] = Hundert Gedichte Übersetzt ins Ukrainische von Moses Fishbein / Райнер Марія Рільке ; [пер. з нім. М. Фішбейна ; упоряд.: М. Фішбейн, М. Добрянський ; худож. М. Чюрльоніс]. - 3-тє вид. - Київ : Либідь, 2018. - 271 с. : іл. - Текст парал. укр., нім. - ISBN 978-966-06-0627-2

Рубрикатор НБУВ:
Тематичні рубрики:

Географічні рубрики:


Дод. точки доступу:
Фішбейн, Мойсей Абрамович (1946–) (пер., упоряд.); Добрянський, Михайло (упоряд.); Чюрльоніс, Мікалоюс Константінас (1875–1911) (худож.); Rilke, Rainer Maria

Видання зберігається у :
Основний фонд

18.
ВС34837


Рід Добрянських. Генеалогія і спогади [Текст] / упоряд. Л. Добрянський. - К. : Рада, 2000. - 420 с. - ISBN 966-7087-41-7

Рубрикатор НБУВ:
Тематичні рубрики:

Географічні рубрики:


Дод. точки доступу:
Добрянський, Леонід (упоряд.); Добрянські (о нём)

Видання зберігається у :
Основний фонд

19.
ВА822002


Психофізіологічні функції та інтегровані показники фізичного здоров'я людини в умовах сучасних екзогенних впливів різної природи та інтенсивності [Текст] : монографія / [І. Я Коцан та ін.] ; за заг. ред. І. Я. Коцана, А. І. Поручинського ; Східноєвроп. нац. ун-т ім. Лесі Українки. - Луцьк : Вежа-Друк, 2017. - 295 с. : рис., табл. - Бібліогр.: с. 278-295. - 300 прим. - ISBN 978-966-940-125-0

Рубрикатор НБУВ:
Тематичні рубрики:

Географічні рубрики:
  
  


Дод. точки доступу:
Коцан, Ігор Ярославович; Поручинський, Андрій Іванович; Дмитроца, Олена Романівна; Шевчук, Тетяна Яківна; Швайко, Світлана Євгеніївна; Коцан, Ігор Ярославович (ред.); Поручинський, Андрій Іванович (ред.); Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки (Луцьк)

Видання зберігається у :
Основний фонд

20.
Р119240


Проектування та виробництво литих заготовок [Текст] : метод. вказівки до викон. розрахунк.-граф. роботи для студ. спец. 6.050502 "Інженерна механіка" усіх форм навчання / Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т" ; [уклад.: С. С. Добрянський, Ю. М. Малафєєв]. - К. : НТУУ "КПІ", 2011. - 42 с. : рис. - Бібліогр.: с. 40-41. - 125 прим.

Рубрикатор НБУВ:
Тематичні рубрики:


Дод. точки доступу:
Добрянський, Станіслав Спиридонович (уклад.); Малафєєв, Юрій Михайлович (уклад.); "Київський політехнічний інститут", національний технічний університет України

Видання зберігається у :
Основний фонд

...
 
Відділ інформаційно-комунікаційних технологій
Пам`ятка користувача

Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського