Бази даних


Книжкові видання та компакт-диски - результати пошуку


Mozilla Firefox Для швидкої роботи та реалізації всіх функціональних можливостей пошукової системи використовуйте браузер
"Mozilla Firefox"

Вид пошуку
у знайденому
Сортувати знайдені документи за:
авторомназвоюроком виданнявидом документа
 Знайдено в інших БД:Журнали та продовжувані видання (7)
Пошуковий запит: (<.>I=!NBUV$<.>)*(<.>A=КОТЛЯРЕВСЬКИЙ$<.>+<.>A=ЮРІЙ$<.>+<.>A=ОЛЕКСІЙОВИЧ$<.>)
Загальна кількість знайдених документів : 193
Представлено документи з 1 до 20
...
1.
ВА830178


Джерело української класики [Текст] : збірка / [Тарас Шевченко та ін. ; уклад. Н. Ю. Попович]. - Харків : Книжковий Клуб "Клуб Cімейного Дозвілля", 2019. - 639 с. - 5000 прим. - ISBN 978-617-12-5786-3

Рубрикатор НБУВ:
Тематичні рубрики:

Географічні рубрики:


Дод. точки доступу:
Шевченко, Тарас Григорович (український письменник, художник ; 1814–1861); Вороний, Микола Кіндратович (1871–1938); Глібов, Леонід Іванович (1827–1893); Франко, Іван Якович (український письменник ; 1856–1916); Українка, Леся (Косач-Квітка, Лариса Петрівна ; українська письменниця ; 1871–1913); Коцюбинський, Михайло Михайлович (1864–1913); Кобилянська, Ольга Юліанівна (1863–1942); Котляревський, Іван Петрович (1769–1838); Квітка-Основ'яненко, Григорій Федорович (1778–1843); Попович, Н. Ю. (уклад.)

Видання зберігається у :
Основний фонд

2.
ВА833527

Юрій, Едуард Олександрович.
Корпоративні фінанси [Текст] : навч. посіб. / Е. О. Юрій, Н. О. Ковальчук ; Чернів. нац. ун-т ім. Юрія Федьковича. - Чернівці : ЧНУ ім. Юрія Федьковича : Рута, 2019. - 439 с. : рис., табл. - Бібліогр.: с. 434-437. - 50 прим. - ISBN 978-966-423-479-2

Рубрикатор НБУВ:
Тематичні рубрики:

Географічні рубрики:


Дод. точки доступу:
Ковальчук, Наталя Олександрівна; Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича

Видання зберігається у :
Основний фонд

3.
РА437110

Котляревський, Олексій Володимирович.
Регуляторне забезпечення мотиваційного механізму розвитку підприємницької діяльності в економіці України [Текст] : автореф. дис. ... канд. екон. наук : 08.00.03 / Котляревський Олексій Володимирович ; Одес. нац. політехн. ун-т. - Одеса, 2018. - 24 с. : рис., табл.

Рубрикатор НБУВ:
Тематичні рубрики:

Географічні рубрики:


Дод. точки доступу:
Одеський національний політехнічний університет

Видання зберігається у :
Основний фонд

4.
В357255/2

Фізика ядра і елементарних частинок [Текст] : метод. рек. до лаб. робіт / [уклад.: І. М. Юрійчук, Т. А. Мельничук] ; Чернів. нац. ун-т ім. Юрія Федьковича. - Чернівці : Рута, 2017 .
Ч. 2. - 2018. - 63 с. : рис. - Бібліогр.: с. 55. - 50 прим.

Рубрикатор НБУВ:
Тематичні рубрики:


Дод. точки доступу:
Юрійчук, Іван Миколайович \уклад.\; Мельничук, Тетяна Аркадіївна \уклад.\; Гольда, Анатолій Володимирович; Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича

Видання зберігається у :
Основний фонд

5.
ВА825535

   Котляревський, Іван Петрович (1769-1838).
Енеїда [Текст] : [поема]. Наталка Полтавка : [драма] / Іван Котляревський. - Тернопіль : Навчальна книга - Богдан, 2018. - 357, [2] с. - (Богданова шкільна наука). - ISBN 978-966-10-4942-9

Рубрикатор НБУВ:
Тематичні рубрики:

Географічні рубрики:


Дод. точки доступу:
Котляревський Іван Петрович

Переглянути документ в електронній бібліотеці "Україніка"


Видання зберігається у :
Основний фонд

6.
ВА829084

   Котляревський, Іван Петрович (1769-1838).
Енеїда [Текст]. Наталка Полтавка / Іван Котляревський. - Київ : Знання, 2018. - 271 с. - (Серія "Класна література" ; №8). - ISBN 978-617-07-0631-7 (серія). - ISBN 978-617-07-0631-7

Рубрикатор НБУВ:
Тематичні рубрики:

Географічні рубрики:


Переглянути документ в електронній бібліотеці "Україніка"


Видання зберігається у :
Основний фонд

7.
ВА833586


Фінансове посередництво [Текст] : навч. посіб. / [уклад.: Е. О. Юрій та ін.] ; за заг. ред. канд. екон. наук, доц. Е. О. Юрія ; Чернівец. нац. ун-т ім. Юрія Федьковича. - Чернівці : ЧНУ : Рута, 2018. - 343 с. : рис., табл. - Бібліогр.: с. 340-343. - 50 прим.

Рубрикатор НБУВ:
Тематичні рубрики:

Географічні рубрики:


Дод. точки доступу:
Юрій, Е. О. (уклад.); Грубляк, О. М. (уклад.); Русул, Л. В. (уклад.); Куцяк, В. О. (уклад.); Лютік, О. М. (уклад.); Юрій, Е. О. (ред.); Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича

Видання зберігається у :
Основний фонд

8.
ВА831902

   Проданова, Лариса Василівна.
Мотиваційний механізм розвитку підприємницької діяльності в економіці України [Текст] : монографія / Л. В. Проданова, О. В. Котляревський ; Черкас. держ. технол. ун-т. - Черкаси : Пономаренко Р. В. [вид.], 2018. - 238 с. : рис., табл. - Бібліогр.: с. 166-191. - 100 прим. - ISBN 978-966-2554-53-3

Рубрикатор НБУВ:
Тематичні рубрики:

Географічні рубрики:


Дод. точки доступу:
Котляревський, Олексій Володимирович; Черкаський державний технологічний університет

Видання зберігається у :
Основний фонд

9.
ВС63319

   Калакура, Ярослав Степанович.
Ментальний вимір української цивілізації [Текст] / Я. С. Калакура, О. О. Рафальський, М. Ф. Юрій. - Київ : Генеза, 2017. - 559 с. - Бібліогр. в підрядк. прим. - 1000 прим. - ISBN 978-966-11-0879-9

Рубрикатор НБУВ:
Тематичні рубрики:


Дод. точки доступу:
Рафальський, Олег Олексійович; Юрій, Михайло Федорович

Видання зберігається у :
Основний фонд
Універсальний підсобний фонд
Відділ міжбібліотечного науково-інформаційного сервісу

10.
ВА814602

   Котляревський, Іван Петрович (1769–1838).
Наталка Полтавка [Текст] / Іван Котляревський ; [передм. та прим. Л. З. Мороз]. - Харків : Фоліо, 2017. - 117, [2] с. - (Шкільна бібліотека української та світової літератури). - 2000 прим. - ISBN 978-966-03-7542-0. - ISBN 978-966-03-5461-6 (Шкільна б-ка укр. та світ. літ.)

Рубрикатор НБУВ:
Тематичні рубрики:

Географічні рубрики:


Дод. точки доступу:
Мороз, Лариса З. (авт. передм.)

Переглянути документ в електронній бібліотеці "Україніка"


Видання зберігається у :
Основний фонд

11.
ВС62200

Україна. Закони.

Збірка актів законодавства з питань запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення [Текст] : з комент. та роз'ясненнями / Орг. з безпеки та співробітництва в Європі (ОБСЄ). Координатор проектів в Україні ; [редкол.: І. Б. Черкаський та ін. ; уклад.: С. С. Бичкова та ін.]. - Київ : Ваіте, 2017. - 1051 с. - 200 прим. - ISBN 978-966-2310-41-2
Дод. тит. арк. англ.

Рубрикатор НБУВ:
Тематичні рубрики:

Географічні рубрики:


Дод. точки доступу:
Черкаський, І. Б. (ред.); Зубрій, В. П. (ред.); Прийма, І. М. (ред.); Бичкова, С. С. (уклад.); Котляревський, Я. В. (уклад.); Лошицький, М. В. (уклад.); Організація з безпеки та співробітництва в Європі. Координатор проектів в Україні

Видання зберігається у :
Основний фонд
Національна юридична бібліотека

12.
ВА829953


Місцеві фінанси в системі соціально-економічного розвитку регіону [Текст] : монографія / [Ковалевич Д. А. та ін. ; за ред. Д. А. Ковалевич] ; Чернів. торг.-екон. ін-т Київ. нац. торг.-екон. ун-ту, Каф. фінансів, банк. справи та підприємництва. - Чернівці : Технодрук, 2017. - 207 с. : рис., табл. - Бібліогр.: с. 194-207 . - 50 прим. - ISBN 978-617-7611-07-2

Рубрикатор НБУВ:
Тематичні рубрики:

Географічні рубрики:


Дод. точки доступу:
Ковалевич, Д. А.; Москальов, А. А.; Томнюк, Т. Л.; Ватаманюк, О. С.; Рошило, В. І.; Простебі, Л. І.; Каспрук, А. Ю.; Голик, М. М.; Юрій, С. М.; Грицюк, І. В.; Табенська, Ю. В.; Черватюк, М. В.; Ковалевич, Д. А. (ред.); Київський національний торговельно-економічний університет. Чернівецький торговельно-економічний інститут

Видання зберігається у :
Основний фонд

13.
В357255/1

Фізика ядра і елементарних частинок [Текст] : метод. рек. до лаб. робіт / [уклад.: І. М. Юрійчук, Т. А. Мельничук] ; Чернів. нац. ун-т ім. Юрія Федьковича. - Чернівці : Рута, 2017 .
Ч. 1. - 2017. - 63 с. : рис. - Бібліогр.: с. 53. - 50 прим.

Рубрикатор НБУВ:
Тематичні рубрики:


Дод. точки доступу:
Юрійчук, Іван Миколайович \уклад.\; Мельничук, Тетяна Аркадіївна \уклад.\; Гольда, Анатолій Володимирович; Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича

Видання зберігається у :
Основний фонд

14.
ВА806713

Юрійчук, Марія Василівна.
Сімейні звичаї та обряди Південно-Західного Поділля (за експедиційними дослідженнями села Новосілка Заліщицького району Тернопільської області) [Текст] : [монографія] / Марія Юрійчук, Віктор Ткаченко ; Нац. іст.-етногр. заповідник "Переяслав", Ін-т мистецтвознавства, фольклористики та етнології ім. М. Т. Рильського НАН України. - Київ : Олег Філюк [вид.], 2016. - 245 с. : ноти, фот. - Дод. тит. арк. англ. - Бібліогр. в кінці розд. - ISBN 978-617-7122-40-0

Рубрикатор НБУВ:
Тематичні рубрики:


Дод. точки доступу:
Ткаченко, Віктор Миколайович; "Переяслав", національний історико-етнографічний заповідникНаціональна академія наук України; Інститут мистецтвознавства, фольклористики та етнології імені М. Т. Рильського (Київ)

Видання зберігається у :
Основний фонд

15.
ВА803922


Фінансова безпека машинобудівного підприємства: методичні засади формування та забезпечення [Текст] : [монографія] / [Х. О. Мандзіновська та ін.] ; за заг. ред. проф. А. М. Штангрета ; Укр. акад. друкарства. - Львів : Укр. акад. друкарства, 2016. - 238 с. : рис., табл. - Бібліогр.: с. 226-238. - 300 прим. - ISBN 978-966-322-430-5

Рубрикатор НБУВ:
Тематичні рубрики:

Географічні рубрики:


Дод. точки доступу:
Мандзіновська, Х. О.; Штангрет, А. М.; Котляревський, Я. В.; Мельников, О. В.; Штангрет, А. М. (ред.); Українська академія друкарства

Видання зберігається у :
Основний фонд

16.
ВА801334


Фінансове регулювання інвестиційно-інноваційного розвитку регіону [Текст] : колект. монографія / [Прядко В. В. та ін.] ; за заг. ред. д-ра екон. наук, проф. В. В. Прядка ; Буковин. держ. фінанс.-екон. ун-т. - Чернівці : Місто, 2016. - 191 с. : рис., табл. - Бібліогр. в кінці розд. - 300 прим. - ISBN 978-617-652-141-9

Рубрикатор НБУВ:
Тематичні рубрики:

Географічні рубрики:


Дод. точки доступу:
Прядко, Володимир Васильович; Юрій, Е. О.; Карвацький, М. В.; Лютік, О. М.; Ковальчук, Н. О.; Прядко, Володимир Васильович (заг. ред.); Буковинський державний фінансово-економічний університет

Видання зберігається у :
Основний фонд

17.
ВА801437


Антикризові технології в управлінні економічною безпекою підприємства [Текст] : [монографія] / [М. М. Караїм та ін.] ; за заг. ред. А. М. Штангрета ; Укр. акад. друкарства. - Львів : Укр. акад. друкарства, 2016. - 249 с. : рис., табл. - Бібліогр.: с. 225-249. - 300 прим. - ISBN 978-966-322-412-1

Рубрикатор НБУВ:
Тематичні рубрики:

Географічні рубрики:


Дод. точки доступу:
Караїм, М. М.; Мартинів, В. В.; Штангрет, А. М.; Котляревський, Я. В.; Сухомлин, Л. Є.; Ратушняк, Ю. В.; Штангрет, А. М. (ред.); Українська академія друкарства

Видання зберігається у :
Основний фонд

18.
Р131516

Чепка, Ольга.
Зимова казка [Текст] : [вірші] / Ольга Чепка ; [худож. Тарас Кожушко, Ганна Юрійчук та вихованці НВК №1 і № 2] ; [КВНЗ "Уман. гуманітар.-пед. коледж ім. Т. Г. Шевченка", НВК №1 "Дошк. навч. закл. загальноосвіт. навч. закл. I ступеня]. - Умань : Сочінський М. М. [вид.], 2016. - 19 с. : кольор. іл. - (На допомогу батькам). - 3000 прим. - ISBN 978-966-304-190-2

Рубрикатор НБУВ:
Тематичні рубрики:

Географічні рубрики:


Дод. точки доступу:
Кожушко, Тарас (худож.); Юрійчук, Ганна (худож.); "Уманський гуманітарно-педагогічний коледж імені Т. Г. Шевченка", комунальний вищий навчальний заклад; "Дошкільний навчальний заклад – загальноосвітній навчальний заклад І ступеня", навчально-виховний комплекс №1 (Умань)

Видання зберігається у :
Основний фонд

19.
ВА810033


Основи фінансів [Текст] : [навч.-наоч. посіб.] / Буковин. держ. фінанс.-екон. ун-т, Каф. фінансів ; [уклад.: В. В. Прядко та ін. ; за заг. ред. д-ра екон. наук, проф. В. В. Прядка]. - Тернопіль : Астон, 2016. - 243 с. : рис., табл. - Бібліогр. в кінці розд. - 100 прим. - ISBN 978-966-308-673-6

Рубрикатор НБУВ:
Тематичні рубрики:

Географічні рубрики:
  


Дод. точки доступу:
Прядко, В. В. (уклад., ред.); Юрій, Е. О. (уклад.); Картацький, М. В. (уклад.); Буковинський державний фінансово-економічний університет

Видання зберігається у :
Основний фонд

20.
ВА811787


Концептуальні засади забезпечення сталого розвитку інформаційної сфери України [Текст] : [монографія] / [Я. В. Котляревський та ін.]. - Київ : Центр учбової літератури, 2016. - 147 с. : рис., табл. - Бібліогр.: с. 94-114 . - 300 прим. - ISBN 978-611-01-0841-6

Рубрикатор НБУВ:
Тематичні рубрики:

Географічні рубрики:


Дод. точки доступу:
Котляревський, Я. В.; Мельников, О. В.; Штангрет, А. М.; Семенюк, Е. П.; Воробйов, В. І.

Видання зберігається у :
Основний фонд

...
 
Відділ інформаційно-комунікаційних технологій
Пам`ятка користувача

Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського