Бази даних


Книжкові видання та компакт-диски - результати пошуку


Mozilla Firefox Для швидкої роботи та реалізації всіх функціональних можливостей пошукової системи використовуйте браузер
"Mozilla Firefox"

Вид пошуку
у знайденому
Сортувати знайдені документи за:
авторомназвоюроком виданнявидом документа
Пошуковий запит: (<.>I=!NBUV$<.>)*(<.>A=КОТЛЯРЕВСЬКИЙ$<.>+<.>A=ЮРІЙ$<.>+<.>A=ОЛЕКСІЙОВИЧ$<.>)
Загальна кількість знайдених документів : 185
Представлено документи з 1 до 20
...
1.
В357255/2

Фізика ядра і елементарних частинок [Текст] : метод. рек. до лаб. робіт / [уклад.: І. М. Юрійчук, Т. А. Мельничук] ; Чернів. нац. ун-т ім. Юрія Федьковича. - Чернівці : Рута, 2017 .
Ч. 2. - 2018. - 63 с. : рис. - Бібліогр.: с. 55. - 50 экз.

Рубрикатор НБУВ:
Тематичні рубрики:


Дод. точки доступу:
Юрійчук, Іван Миколайович \уклад.\; Мельничук, Тетяна Аркадіївна \уклад.\; Гольда, Анатолій Володимирович; Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича

Видання зберігається у :
Основний фонд

2.
ВА814602

   Котляревський, Іван Петрович (1769–1838).
Наталка Полтавка [Текст] / Іван Котляревський ; [передм. та прим. Л. З. Мороз]. - Харків : Фоліо, 2017. - 117, [2] с. - (Шкільна бібліотека української та світової літератури). - 2000 экз. - ISBN 978-966-03-7542-0. - ISBN 978-966-03-5461-6 (Шкільна б-ка укр. та світ. літ.)

Рубрикатор НБУВ:
Тематичні рубрики:

Географічні рубрики:


Дод. точки доступу:
Мороз, Лариса З. (авт. передм.)

Переглянути документ в електронній бібліотеці "Україніка"


Видання зберігається у :
Основний фонд

3.
ВС62200

Україна. Закони.

Збірка актів законодавства з питань запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення [Текст] : з комент. та роз'ясненнями / Орг. з безпеки та співробітництва в Європі (ОБСЄ). Координатор проектів в Україні ; [редкол.: І. Б. Черкаський та ін. ; уклад.: С. С. Бичкова та ін.]. - Київ : Ваіте, 2017. - 1051 с. - 200 экз. - ISBN 978-966-2310-41-2
Дод. тит. арк. англ.

Рубрикатор НБУВ:
Тематичні рубрики:

Географічні рубрики:


Дод. точки доступу:
Черкаський, І. Б. (ред.); Зубрій, В. П. (ред.); Прийма, І. М. (ред.); Бичкова, С. С. (уклад.); Котляревський, Я. В. (уклад.); Лошицький, М. В. (уклад.); Організація з безпеки та співробітництва в Європі. Координатор проектів в Україні

Видання зберігається у :
Основний фонд
Національна юридична бібліотека

4.
ВС63319

   Калакура, Ярослав Степанович.
Ментальний вимір української цивілізації [Текст] / Я. С. Калакура, О. О. Рафальський, М. Ф. Юрій. - Київ : Генеза, 2017. - 559 с. - Бібліогр. в підрядк. прим. - 1000 экз. - ISBN 978-966-11-0879-9

Рубрикатор НБУВ:
Тематичні рубрики:


Дод. точки доступу:
Рафальський, Олег Олексійович; Юрій, Михайло Федорович

Видання зберігається у :
Основний фонд
Універсальний підсобний фонд
Відділ міжбібліотечного науково-інформаційного сервісу

5.
В357255/1

Фізика ядра і елементарних частинок [Текст] : метод. рек. до лаб. робіт / [уклад.: І. М. Юрійчук, Т. А. Мельничук] ; Чернів. нац. ун-т ім. Юрія Федьковича. - Чернівці : Рута, 2017 .
Ч. 1. - 2017. - 63 с. : рис. - Бібліогр.: с. 53. - 50 экз.

Рубрикатор НБУВ:
Тематичні рубрики:


Дод. точки доступу:
Юрійчук, Іван Миколайович \уклад.\; Мельничук, Тетяна Аркадіївна \уклад.\; Гольда, Анатолій Володимирович; Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича

Видання зберігається у :
Основний фонд

6.
ВА806713

Юрійчук, Марія Василівна.
Сімейні звичаї та обряди Південно-Західного Поділля (за експедиційними дослідженнями села Новосілка Заліщицького району Тернопільської області) [Текст] : [монографія] / Марія Юрійчук, Віктор Ткаченко ; Нац. іст.-етногр. заповідник "Переяслав", Ін-т мистецтвознавства, фольклористики та етнології ім. М. Т. Рильського НАН України. - Київ : Олег Філюк [вид.], 2016. - 245 с. : ноти, фот. - Дод. тит. арк. англ. - Бібліогр. в кінці розд. - ISBN 978-617-7122-40-0

Рубрикатор НБУВ:
Тематичні рубрики:


Дод. точки доступу:
Ткаченко, Віктор Миколайович; "Переяслав", національний історико-етнографічний заповідникНаціональна академія наук України; Інститут мистецтвознавства, фольклористики та етнології імені М. Т. Рильського (Київ)

Видання зберігається у :
Основний фонд

7.
ВА803922


Фінансова безпека машинобудівного підприємства: методичні засади формування та забезпечення [Текст] : [монографія] / [Х. О. Мандзіновська та ін.] ; за заг. ред. проф. А. М. Штангрета ; Укр. акад. друкарства. - Львів : Укр. акад. друкарства, 2016. - 238 с. : рис., табл. - Бібліогр.: с. 226-238. - 300 экз. - ISBN 978-966-322-430-5

Рубрикатор НБУВ:
Тематичні рубрики:

Географічні рубрики:


Дод. точки доступу:
Мандзіновська, Х. О.; Штангрет, А. М.; Котляревський, Я. В.; Мельников, О. В.; Штангрет, А. М. (ред.); Українська академія друкарства

Видання зберігається у :
Основний фонд

8.
ВА801334


Фінансове регулювання інвестиційно-інноваційного розвитку регіону [Текст] : колект. монографія / [Прядко В. В. та ін.] ; за заг. ред. д-ра екон. наук, проф. В. В. Прядка ; Буковин. держ. фінанс.-екон. ун-т. - Чернівці : Місто, 2016. - 191 с. : рис., табл. - Бібліогр. в кінці розд. - 300 экз. - ISBN 978-617-652-141-9

Рубрикатор НБУВ:
Тематичні рубрики:

Географічні рубрики:


Дод. точки доступу:
Прядко, Володимир Васильович; Юрій, Е. О.; Карвацький, М. В.; Лютік, О. М.; Ковальчук, Н. О.; Прядко, Володимир Васильович (заг. ред.); Буковинський державний фінансово-економічний університет

Видання зберігається у :
Основний фонд

9.
ВА801437


Антикризові технології в управлінні економічною безпекою підприємства [Текст] : [монографія] / [М. М. Караїм та ін.] ; за заг. ред. А. М. Штангрета ; Укр. акад. друкарства. - Львів : Укр. акад. друкарства, 2016. - 249 с. : рис., табл. - Бібліогр.: с. 225-249. - 300 экз. - ISBN 978-966-322-412-1

Рубрикатор НБУВ:
Тематичні рубрики:

Географічні рубрики:


Дод. точки доступу:
Караїм, М. М.; Мартинів, В. В.; Штангрет, А. М.; Котляревський, Я. В.; Сухомлин, Л. Є.; Ратушняк, Ю. В.; Штангрет, А. М. (ред.); Українська академія друкарства

Видання зберігається у :
Основний фонд

10.
Р131516

Чепка, Ольга.
Зимова казка [Текст] : [вірші] / Ольга Чепка ; [худож. Тарас Кожушко, Ганна Юрійчук та вихованці НВК №1 і № 2] ; [КВНЗ "Уман. гуманітар.-пед. коледж ім. Т. Г. Шевченка", НВК №1 "Дошк. навч. закл. загальноосвіт. навч. закл. I ступеня]. - Умань : Сочінський М. М. [вид.], 2016. - 19 с. : кольор. іл. - (На допомогу батькам). - 3000 экз. - ISBN 978-966-304-190-2

Рубрикатор НБУВ:
Тематичні рубрики:

Географічні рубрики:


Дод. точки доступу:
Кожушко, Тарас (худож.); Юрійчук, Ганна (худож.); "Уманський гуманітарно-педагогічний коледж імені Т. Г. Шевченка", комунальний вищий навчальний заклад; "Дошкільний навчальний заклад – загальноосвітній навчальний заклад І ступеня", навчально-виховний комплекс №1 (Умань)

Видання зберігається у :
Основний фонд

11.
ВА810033


Основи фінансів [Текст] : [навч.-наоч. посіб.] / Буковин. держ. фінанс.-екон. ун-т, Каф. фінансів ; [уклад.: В. В. Прядко та ін. ; за заг. ред. д-ра екон. наук, проф. В. В. Прядка]. - Тернопіль : Астон, 2016. - 243 с. : рис., табл. - Бібліогр. в кінці розд. - 100 экз. - ISBN 978-966-308-673-6

Рубрикатор НБУВ:
Тематичні рубрики:

Географічні рубрики:
  


Дод. точки доступу:
Прядко, В. В. (уклад., ред.); Юрій, Е. О. (уклад.); Картацький, М. В. (уклад.); Буковинський державний фінансово-економічний університет

Видання зберігається у :
Основний фонд

12.
ВА811787


Концептуальні засади забезпечення сталого розвитку інформаційної сфери України [Текст] : [монографія] / [Я. В. Котляревський та ін.]. - Київ : Центр учбової літератури, 2016. - 147 с. : рис., табл. - Бібліогр.: с. 94-114 . - 300 экз. - ISBN 978-611-01-0841-6

Рубрикатор НБУВ:
Тематичні рубрики:

Географічні рубрики:


Дод. точки доступу:
Котляревський, Я. В.; Мельников, О. В.; Штангрет, А. М.; Семенюк, Е. П.; Воробйов, В. І.

Видання зберігається у :
Основний фонд

13.
ВА808108


Основи державних фінансів [Текст] : [підручник] / Буковин. держ. фінанс.-екон. ун-т, Каф. фінансів ; [уклад.: Юрій Е. О. та ін.] ; за заг. ред. канд. екон. наук, доц. Е. О. Юрія. - Тернопіль : Вектор, 2016. - 215 с. : рис., табл. - Бібліогр.: с. 211-215. - 300 экз. - ISBN 978-966-97624-9-8

Рубрикатор НБУВ:
Тематичні рубрики:

Географічні рубрики:


Дод. точки доступу:
Юрій, Е. О. (уклад., ред.); Грубляк, О. М. (уклад.); Гвоздь, В. Б. (уклад.); Буковинський державний фінансово-економічний університет. Кафедра фінансів

Видання зберігається у :
Основний фонд

14.
ВА795659


Стратегія підприємства [Текст] : зб. тест. завдань / Чернів. нац. ун-т ім. Юрія Федьковича ; уклад. Т. П. Юрій. - Чернівці : Рута, 2015. - 95 с. - Бібліогр.: с. 92-94. - 50 экз.

Рубрикатор НБУВ:
Тематичні рубрики:

Географічні рубрики:
  


Дод. точки доступу:
Юрій, Тетяна Петрівна (упоряд.); Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича

Видання зберігається у :
Основний фонд

15.
СО33991

   Котляревський, Іван Петрович (1769 - 1838).
Енеїда. Славетного козака Енея Троянського до землі Латинської епічна подорож [Текст] : [поема] / Іван Котляревський ; [робота з текстом і комент. Н. Косенко ; іл. В. Єременка]. - Харків : Школа, 2015. - 246, [1] с. : кольор. іл. - ISBN 978-966-429-353-9
Кн. у футлярі.

Рубрикатор НБУВ:
Тематичні рубрики:

Географічні рубрики:


Дод. точки доступу:
Косенко, Наталія (робота з текстом, комент.); Єременко, Віктор (іл.)

Видання зберігається у :
Чит. зал стародруків та рідкісних видань (Філія 1)

16.
ВС59852

   Котляревський, Іван Петрович (1769 - 1838).
Енеїда [Текст]. Наталка Полтавка. Москаль-чарівник / Іван Котляревський ; [передм. Р. П. Іванченко]. - Перевид., перероб., допов. - Київ : Дніпро, 2015. - 244, [2] с. : портр. - 1000 экз. - ISBN 978-966-578-249-0

Рубрикатор НБУВ:
Тематичні рубрики:

Географічні рубрики:


Дод. точки доступу:
Іванченко, Раїса П. (авт. передм.)

Видання зберігається у :
Основний фонд
Універсальний підсобний фонд
Відділ міжбібліотечного науково-інформаційного сервісу

17.
ВА788767


Планування, облік, калькулювання та аналіз собівартості продукції на підприємствах видавничо-поліграфічної галузі [Текст] : навч.-метод. посіб. / А. М. Штангрет [та ін.]. - Львів : Укр. акад. друкарства, 2015. - 391 с. : рис., табл. - Назва обкл. : Планування, облік, калькулювання та аналіз собівартості продукції підприємств видавничо-поліграфічної галузі. - Бібліогр.: с. 387-391. - 300 экз. - ISBN 978-966-322-445-9

Рубрикатор НБУВ:
Тематичні рубрики:

Географічні рубрики:


Дод. точки доступу:
Штангрет, Андрій Михайлович; Мартинів, Володимир Володимирович; Котляревський, Ярослав Вікторович; Ніконенко, Уляна Михайлівна

Видання зберігається у :
Основний фонд

18.
ВА793619

   Котляревський, Іван Петрович (1769 - 1838).
Енеїда [Текст]. Наталка Полтавка / Іван Котляревський ; [худож. Андрій Печенізький]. - 2-ге вид., стер. - Харків : Книжковий Клуб "Клуб Cімейного Дозвілля", 2015. - 365, [1] с. : іл. - (Шедеври на всі часи). - Дод. наклад 5000 экз. - ISBN 978-966-14-0870-7 (Україна). - ISBN 978-966-14-0428-0 (серія)

Рубрикатор НБУВ:
Тематичні рубрики:

Географічні рубрики:


Дод. точки доступу:
Печенізький, Андрій (худож.)

Видання зберігається у :
Основний фонд

19.
ВС59537


Закон України "Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення" [Текст] : наук.-практ. комент. / [Чубенко А. Г. та ін. ; редкол.: Черкаський І. Б. та ін.]. - Київ : ВАІТЕ, 2015. - 813 с. - Назва корінця, дод. тит. арк. : Науково-практичний коментар до Закону України "Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення". - 500 экз. - ISBN 978-966-2310-15-3

Рубрикатор НБУВ:
Тематичні рубрики:

Географічні рубрики:


Дод. точки доступу:
Чубенко, Антон Григорович; Лошицький, Михайло Васильович; Бичкова, Світлана Сергіївна; Котляревський, Ярослав Вікторович; Черкаський, І. Б. (ред.); Ковальчук, А. Т. (ред.); Зубрій, В. П. (ред.)

Видання зберігається у :
Основний фонд
Національна юридична бібліотека

20.
ВА798202


Мельников Олександр Валерійович [Текст] : бібліогр. покажч. / [авт. передм., уклад. Я. В. Котляревський]. - Київ : Центр учбової літератури, 2015. - 184 с. - 300 экз. - ISBN 978-611-01-0754-9

Рубрикатор НБУВ:
Тематичні рубрики:

Географічні рубрики:


Дод. точки доступу:
Котляревський, Я. В. (авт. передм., уклад.); Мельников, Олександр Валерійович (про нього)

Видання зберігається у :
Чит. зал довідково-бібліографічного обслуговування

...
 
Відділ інформаційно-комунікаційних технологій
Пам`ятка користувача

Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського