Бази даних


Книжкові видання та компакт-диски - результати пошуку


Mozilla Firefox Для швидкої роботи та реалізації всіх функціональних можливостей пошукової системи використовуйте браузер
"Mozilla Firefox"

Вид пошуку
у знайденому
 Знайдено в інших БД:Журнали та продовжувані видання (24)
Пошуковий запит: (<.>I=!NBUV$<.>)*(<.>A=ПЕТРЕНКО$<.>+<.>A=ЮЛІЯ$<.>+<.>A=МИКОЛАЇВНА$<.>)
Загальна кількість знайдених документів : 1149
Представлено документи з 1 до 20
...
1.
ДС42729

Петренко, Александр Евграфович.
Синтез и превращения галогензамещенных пентациклоундеканов [Текст] : дис... канд. хим. наук: 02.00.03 / Петренко Александр Евграфович ; АН Украины, Ин-т биоорган. химии и нефтехимии. - К., 1993. - 111 л.

Рубрикатор НБУВ:
Тематичні рубрики:


Дод. точки доступу:
Академия наук Украины (Киев); Институт биоорганической химии и нефтехимии (Киев)

Видання зберігається у :
Основний фонд

2.
ДС48066

Петренко, Владимир Леонидович.
Модели и методы адаптивного планирования в производственно-экономических системах [Текст] : дис...д-ра экон. наук: 08.00.13 / Петренко Владимир Леонидович ; Донецкий ун-т. - Донецк, 1993. - 358 л.

Рубрикатор НБУВ:
Тематичні рубрики:

Географічні рубрики:


Дод. точки доступу:
Донецкий университет

Видання зберігається у :
Основний фонд

3.
ДС49979

Петренко, Евгения Владимировна.
Фармакология и токсикология 3,4-функционально производных карболина (экспериментальное исследование) [Текст] : дис... канд. мед. наук: 14.03.07 / Петренко Евгения Владимировна ; Донецкий гос. медицинский ун-т им. М.Горького. - Донецк, 1995. - 167 л.

Рубрикатор НБУВ:
Тематичні рубрики:


Дод. точки доступу:
Донецкий государственный медицинский университет имени М. Горького

Видання зберігається у :
Основний фонд

4.
ДС53693

Петренко, Олена Петрівна.
Тестовий контроль умінь читання англійською мовою в початковій школі [Текст] : дис... канд. пед. наук: 13.00.02 / Петренко Олена Петрівна ; Київський держ. лінгвістичний ун-т. - К., 1996. - 237 с.

Рубрикатор НБУВ:
Тематичні рубрики:


Дод. точки доступу:
Київський державний лінгвістичний університет

Видання зберігається у :
Основний фонд

5.
ДС53951

Петренко, Богдан Володимирович.
Модулі над узагальнено розв"язними групами [Текст] : дис... канд. фіз.-мат. наук: 01.01.06 / Петренко Богдан Володимирович ; Дніпропетровський держ. ун-т. - Дніпропетровськ, 1997. - 105 с.

Рубрикатор НБУВ:
Тематичні рубрики:


Дод. точки доступу:
Дніпропетровський державний університет

Видання зберігається у :
Основний фонд

6.
ДС54221

Петренко, Євген Дем"янович.
Переселення козаків і селян України на Кубань (1792-1917 роки) [Текст] : дис... канд. іст. наук: 07.00.01 / Петренко Євген Дем"янович ; Нац. акад. наук України, Ін-т історії України. - К., 1996. - 206 с.

Рубрикатор НБУВ:
Тематичні рубрики:

Географічні рубрики:


Дод. точки доступу:
Національна академія наук України; Інститут історії України (Київ)

Видання зберігається у :
Основний фонд

7.
ДС81821

Петренко, Даніїл Олександрович.
Соціофонетична варіативність вимови політичних діячів Німеччини [Текст] : дис... канд. філол. наук: 10.02.04 / Петренко Даніїл Олександрович ; Таврійський національний ун-т ім. В.І.Вернадського. - Сімф., 2002. - 220 арк. - арк. 184-212

Рубрикатор НБУВ:
Тематичні рубрики:


Дод. точки доступу:
Таврійський національний університет імені В. І. Вернадського

Видання зберігається у :
Основний фонд

8.
ДС82213

Петренко, Катерина Валеріївна.
Банківська діяльність та механізм її регулювання в умовах ринкової трансформації [Текст] : дис... канд. екон. наук: 08.04.01 / Петренко Катерина Валеріївна ; Київський національний ун-т ім. Тараса Шевченка. - К., 2004. - 224 арк. - арк. 170-181

Рубрикатор НБУВ:
Тематичні рубрики:

Географічні рубрики:


Дод. точки доступу:
Київський національний університет імені Тараса Шевченка

Видання зберігається у :
Основний фонд

9.
ДС82658

Петренко, Игорь Николаевич.
Эколого-экономические основы формирования и использования рекреационных территорий в условиях городских агломераций [Текст] : дис... канд. экон. наук: 08.08.01 / Петренко Игорь Николаевич ; НИИ социально-экономических проблем города. - К., 2003. - 226 л.: табл. - Библиогр.: л. 199-211

Рубрикатор НБУВ:
Тематичні рубрики:

Географічні рубрики:


Дод. точки доступу:
НИИ социально-экономических проблем города (Киев)

Видання зберігається у :
Основний фонд

10.
ДС83589

Петренко, Дмитро Євгенійович.
Профілактика ранньої асептичної нестабільності ніжки ендопротеза кульшового суглоба [Текст] : дис. ... канд. мед. наук : 14.01.21 / Петренко Дмитро Євгенійович ; Ін-т патології хребта та суглобів ім. М. І. Ситенка АМН України. - Х., 2004. - 162 арк.: рис. - арк. 140-155

Рубрикатор НБУВ:
Тематичні рубрики:


Дод. точки доступу:
Академія медичних наук України (Київ); Інститут патології хребта та суглобів імені М. І. Ситенка (Харків)

Видання зберігається у :
Основний фонд

11.
ДС84216

Петренко, Тарас Тарасович.
Парамагнітні дефекти в оксидах кремнію з нанокристалітами та карбіді кремнію p-типу [Текст] : дис... канд. фіз.-мат. наук: 01.04.07 / Петренко Тарас Тарасович ; НАН України, Ін-т фізики напівпровідників ім. В. Є. Лашкарьова. - К., 2004. - 136 арк. - арк. 115-136

Рубрикатор НБУВ:
Тематичні рубрики:


Дод. точки доступу:
Національна академія наук України; Інститут фізики конденсованих систем (Львів)

Видання зберігається у :
Основний фонд

12.
ДС86447

   Петренкова, Віра Павлівна.
Теоретичні основи селекції соняшнику на стійкість до некротрофних патогенів [Текст] : дис... д-ра с.-г. наук: 06.01.05 / Петренкова Віра Павлівна ; Ін-т рослинництва ім. В. Я. Юр'єва УААН. - Х., 2004. - 318 арк. - арк. 271-302

Рубрикатор НБУВ:
Тематичні рубрики:


Дод. точки доступу:
Українська академія аграрних наук (Київ); Інститут рослинництва імені В. Я. Юр'єва (Харків)

Видання зберігається у :
Основний фонд

13.
ДС86889

Петренко, Виктор Олегович.
Улучшение условий микроклимата в помещениях за счет поверхностно-развитого низкотемпературного обогрева [Текст] : дис... канд. техн. наук: 05.26.01 / Петренко Виктор Олегович ; Приднепровская гос. академия строительства и архитектуры. - Д., 2004. - 211 л.: ил. - Библиогр.: л. 148-157

Рубрикатор НБУВ:
Тематичні рубрики:


Дод. точки доступу:
Приднепровская государственная академия строительства и архитектуры

Видання зберігається у :
Основний фонд

14.
ДС93584

Петренко, Олександр Якович.
Економіко-екологічна ефективність використання землі в лісостеповій зоні України [Текст] : дис... канд. екон. наук: 08.07.02 / Петренко Олександр Якович ; Харківський національний аграрний ун-т ім. В.В.Докучаєва. - Х., 2006. - 268 арк.: рис., табл. - арк. 221-237

Рубрикатор НБУВ:
Тематичні рубрики:

Географічні рубрики:


Дод. точки доступу:
Харківський національний аграрний університет імені В. В. Докучаєва

Видання зберігається у :
Основний фонд

15.
ДС93925

Петренко, Володимир Сергійович.
Установчі документи суб'єктів господарювання [Текст] : дис... канд. юрид. наук: 12.00.04 / Петренко Володимир Сергійович ; Одеська національна юридична академія. - О., 2005. - 211 арк. - арк. 186-207

Рубрикатор НБУВ:
Тематичні рубрики:

Географічні рубрики:


Дод. точки доступу:
Одеська національна юридична академія

Видання зберігається у :
Основний фонд

16.
ДС87006

   Петренко, Оксана Василівна.
Роль порушень метаболізму оксиду азоту в розвитку глаукоматозної оптичної нейропатії та можливості їх корекції [Текст] : дис... канд. мед. наук: 14.01.18 / Петренко Оксана Василівна ; Національний медичний ун-т ім. О.О.Богомольця. - К., 2005. - 162 арк. - арк. 144-162

Рубрикатор НБУВ:
Тематичні рубрики:


Дод. точки доступу:
Національний медичний університет імені О. О. Богомольця (Київ)

Видання зберігається у :
Основний фонд

17.
ДС87708

Петренко, Наталья Эдуардовна.
Хирургическое лечение доброкачественных новообразований, локализованных в области вершины орбиты [Текст] : дис... канд. мед. наук: 14.01.18 / Петренко Наталья Эдуардовна ; Киевская медицинская академия последипломного образования им. П.Л.Шупика МЗ Украины. - К., 2004. - 137 л. - Библиогр.: л. 120-137

Рубрикатор НБУВ:


Дод. точки доступу:
Киевская медицинская академия последипломного образования имени П. Л. Шупика МЗ Украины

Видання зберігається у :
Основний фонд

18.
ДС88285сл

Петренко, Сергій Леонідович.
Оптимізація державного контролю за обігом наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів [Текст] : дис... канд. фармац. наук: 15.00.01 / Петренко Сергій Леонідович ; Національний фармацевтичний ун-т. - Х., 2003. - 168 арк. - арк. 135-155
Для служб. користування

Рубрикатор НБУВ:
Тематичні рубрики:

Географічні рубрики:


Дод. точки доступу:
Національний фармацевтичний університет (Харків)

Видання зберігається у :
Основний фонд

19.
ДС88354

Петренко, Олег Анатольевич.
Особенности естественной и антропогенной составляющих гидрохимического режима вод Керченского предпроливья Черного моря [Текст] : дис... канд. геогр. наук: 11.00.08 / Петренко Олег Анатольевич ; Гос. ком. рыб. хоз-ва Украины, Южный НИИ мор. рыб. хоз-ва и океанографии (ЮГНИРО). - Керчь, 1999. - 109 л.: рис. - Библиогр.: л. 102-109

Рубрикатор НБУВ:
Тематичні рубрики:

Географічні рубрики:


Дод. точки доступу:
Южный научно-исследовательский институт морского рыбного хозяйства и океанографии (Керчь); Государственный комитет рыбного хозяйства Украины

Видання зберігається у :
Основний фонд

20.
ДС89177

   Петренко, Олександр Степанович.
Панський маєток на Східному Поділлі наприкінці XVIII - у першій третині XIX ст.: соціально-економічні та етно-конфесійні відносини [Текст] : дис... канд. іст. наук: 07.00.01 / Петренко Олександр Степанович ; Нац. акад. наук України, Ін-т історії України. - К., 2005. - 219 арк. - арк. 182-204

Рубрикатор НБУВ:
Тематичні рубрики:


Дод. точки доступу:
Національна академія наук України; Інститут історії України (Київ)

Видання зберігається у :
Основний фонд

...
 
Відділ інформаційно-комунікаційних технологій
Пам`ятка користувача

Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського