Бази даних


Книжкові видання та компакт-диски - результати пошуку


Mozilla Firefox Для швидкої роботи та реалізації всіх функціональних можливостей пошукової системи використовуйте браузер
"Mozilla Firefox"

Вид пошуку
у знайденому
Сортувати знайдені документи за:
авторомназвоюроком виданнявидом документа
 Знайдено в інших БД:Журнали та продовжувані видання (9)
Пошуковий запит: (<.>I=!NBUV$<.>)*(<.>I=!NBUV$<.>)*(<.>T=Бухгалтерський облік$<.>)
Загальна кількість знайдених документів : 683
Представлено документи з 1 до 20
...
1.
ВА793649

   Євдокимов, Віктор Валерійович.
Бухгалтерський облік діяльності судноплавних компаній: теорія, методологія, організація [Текст] : монографія / [В. В. Євдокимов, Д. О. Грицишен, С. В. Тарасенко] ; Житомир. держ. технол. ун-т. - Житомир : ЖДТУ, 2014. - 231 с. : рис., табл. - 300 прим. - ISBN 978-966-683-423-5
Авт. на тит. арк. не зазнач.

Рубрикатор НБУВ:
Тематичні рубрики:

Географічні рубрики:


Дод. точки доступу:
Грицишен, Димитрій Олександрович; Тарасенко, Сергій Вікторович; Житомирський державний технологічний університет

Видання зберігається у :
Основний фонд

2.
ВА793706

   Євдокимов, Віктор Валерійович.
Бухгалтерський облік основної діяльності лізингових компаній: теорія, методика, організація [Текст] : монографія / Євдокимов В. В., Грицишен Д. О., Ніколаєва С. П. ; Житомир. держ. технол. ун-т. - Житомир : ЖДТУ, 2014. - 207 с. : табл., рис. - Назва обкл. : Бухгалтерський облік основної діяльності лізингових компаній: теорія, методологія, організація. - 300 прим. - ISBN 978-966-683-422-8

Рубрикатор НБУВ:
Тематичні рубрики:

Географічні рубрики:


Дод. точки доступу:
Грицишен, Димитрій Олександрович; Ніколаєва, Світлана Петрівна; Житомирський державний технологічний університет

Видання зберігається у :
Основний фонд

3.
ВА695816

Іванчук, Римма Миколаївна.
Бухгалтерський облік [Текст] : навч.-метод. посіб. для організації самост. роботи студ. екон. спец. в умовах кредитно-модул. системи організації навч. процесу / Р. М. Іванчук, О. А. Іванчук ; Луганський національний педагогічний ун-т ім. Тараса Шевченка. - Луганськ : Альма-матер, 2007. - 342 с. - Бібліогр.: с. 335-341
На обкл. авт. не зазнач.

Рубрикатор НБУВ:
Тематичні рубрики:

Географічні рубрики:
  


Дод. точки доступу:
Іванчук, Олексій Анатолійович; Луганський національний педагогічний університет імені Тараса Шевченка

Видання зберігається у :
Основний фонд

4.
РА410577

Іванюта, Олексій Володимирович.
Бухгалтерський облік і аналіз загальновиробничих витрат на великих промислових підприємствах [Текст] : автореф. дис. ... канд. екон. наук : 08.00.09 / Іванюта Олексій Володимирович ; Житомир. держ. технол. ун-т. - Житомир, 2014. - 21 с. : рис.

Рубрикатор НБУВ:
Тематичні рубрики:

Географічні рубрики:


Дод. точки доступу:
Житомирський державний технологічний університет

Видання зберігається у :
Основний фонд

5.
ВА818272

Ізмайлов, Ярослав Олексійович.
Бухгалтерський облік та аналіз івестиційно-інноваційного розвитку підприємств в національній економіці [Текст] : монографія / Я. О. Ізмайлов ; ДВНЗ "Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана", Криворіз. екон. ін-т. - Київ : ВАДЕКС, 2017. - 501 с. : рис., табл. - Бібліогр.: с. 483-501. - 300 прим. - ISBN 978-966-9725-37-0

Рубрикатор НБУВ:
Тематичні рубрики:

Географічні рубрики:


Дод. точки доступу:
Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана. Криворізький економічний інститут

Видання зберігається у :
Основний фонд

6.
РА436792

Ізмайлов, Ярослав Олексійович.
Бухгалтерський облік та аналіз господарської діяльності підприємств в умовах інвестиційно-інноваційного розвитку економіки України [Текст] : автореф. дис. ... д-ра екон. наук : 08.00.09 / Ізмайлов Ярослав Олексійович ; Житомир. держ. технол. ун-т. - Житомир, 2018. - 41 с. : рис., табл.

Рубрикатор НБУВ:
Тематичні рубрики:

Географічні рубрики:


Дод. точки доступу:
Житомирський державний технологічний університет

Видання зберігається у :
Основний фонд

7.
РА422384

Ільчак, Ольга Вікторівна.
Бухгалтерський облік і контроль земельних ресурсів сільського господарства [Текст] : автореф. дис. ... канд. екон. наук : 08.00.09 / Ільчак Ольга Вікторівна ; Нац. ун-т біоресурсів і природокористування України. - Київ, 2016. - 23 с. : рис.

Рубрикатор НБУВ:
Тематичні рубрики:

Географічні рубрики:


Дод. точки доступу:
Національний університет біоресурсів і природокористування України (Київ)

Видання зберігається у :
Основний фонд

8.
В343203/Т. 4

Інтелектуальна власність в Україні: правові засади та практика [Текст] : наук.-практ. вид.: У 4 т. / ред. О. Д. Святоцький ; Акад. прав. наук України, Держ. патентне відомство України. - К. : Видавничий Дім "Ін Юре", 1999 .
Т. 4 : Оцінка інтелектуальної власності ; Бухгалтерський облік та оподаткування / О. Б. Бутнік-Сіверський [та ін.] ; ред. О. Б. Бутнік-Сіверський, О. Д. Святоцький ; . - [Б. м.] : [б.в.], 1999. - 350 с. - Бібліогр.: с. 343-349. - ISBN 966-7183-96-3

Рубрикатор НБУВ:
Тематичні рубрики:

Географічні рубрики:


Дод. точки доступу:
Бутнік-Сіверський, О. Б.; Гавриленко, О. П.; ДовгийС.О., С. О.; Святоцький, О. Д. \ред.\; Довгий, С. О.; Жаров, В. О.; Жуков, В. І.; Бутнік-Сіверський, О. Б. (ред.); Святоцький, О. Д. (ред.); Академія правових наук України(Харків); Державне патентне відомство України

Видання зберігається у :
Основний фонд

9.
РА409125

Амбарчян, Вікторія Самвелівна.
Бухгалтерський облік та аналіз фінансових інвестицій банків [Текст] : автореф. дис. ... канд. екон. наук : 08.00.09 / Амбарчян Вікторія Самвелівна ; Держ. ВНЗ "Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана". - Київ, 2014. - 20 с.

Рубрикатор НБУВ:
Тематичні рубрики:

Географічні рубрики:


Дод. точки доступу:
"Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана", державний вищий навчальний заклад

Видання зберігається у :
Основний фонд

10.
РА418053

Андросенко, Олена Олексіївна.
Бухгалтерський облік і аналіз в управлінні витратами [Текст] : автореф. дис. ... канд. екон. наук : 08.00.09 / Андросенко Олена Олексіївна ; Держ. служба статистики України, Нац. акад. статистики, обліку та аудиту. - Київ, 2015. - 21 с. : табл.

Рубрикатор НБУВ:
Тематичні рубрики:

Географічні рубрики:


Дод. точки доступу:
Державна служба статистики України; Національна академія статистики, обліку та аудиту (Київ)

Видання зберігається у :
Основний фонд

11.
РА392968

Андрухів-Садовська, Наталія Богданівна.
Бухгалтерський облік і контроль фінансування підприємств у спеціальних економічних зонах [Текст] : автореф. дис. ... канд. екон. наук : 08.00.09 / Андрухів-Садовська Наталія Богданівна ; Житомир. держ. технол. ун-т. - Житомир, 2012. - 21 с.

Рубрикатор НБУВ:
Тематичні рубрики:

Географічні рубрики:


Дод. точки доступу:
Житомирський державний технологічний університет

Видання зберігається у :
Основний фонд

12.
ДС135557

Андрухів-Садовська, Наталія Богданівна.
Бухгалтерський облік і контроль фінансування підприємств у спеціальних економічних зонах [Текст] : дис. ... канд. екон. наук : 08.00.09 / Андрухів-Садовська Наталія Богданівна ; Львів. ін-т банк. справи, Ун-т банк. справи (Київ), Нац. банк України. - Л., 2012. - 276, [6] арк. : табл. - Бібліогр.: арк. 194-219.

Рубрикатор НБУВ:
Тематичні рубрики:

Географічні рубрики:


Дод. точки доступу:
Львівський інститут банківської справи; Університет банківської справи (Київ); Національний банк України (Київ)

Видання зберігається у :

13.
РА383093

Бєлгородцева, Марина Олександрівна.
Бухгалтерський облік фінансових результатів у страхових компаніях: організація і методика [Текст] : автореф. дис. ... канд. екон. наук : 08.00.09 / Бєлгородцева Марина Олександрівна ; Нац. акад. статистики, обліку та аудиту. - К., 2011. - 20 с. : рис.

Рубрикатор НБУВ:
Тематичні рубрики:

Географічні рубрики:


Дод. точки доступу:
Національна академія статистики, обліку та аудиту (Київ)

Видання зберігається у :
Основний фонд

14.
ДС135701

Бєлгородцева, Марина Олександрівна.
Бухгалтерський облік фінансових результатів у страхових компаніях: організація і методика [Текст] : дис. ... канд. екон. наук : 08.00.09 / Бєлгородцева Марина Олександрівна ; Донец. нац. ун-т економіки і торгівлі ім. Михайла Туган-Барановського. - Донецьк, 2011. - 217, [46] арк. - Бібліогр.: арк. 203-217.

Рубрикатор НБУВ:
Тематичні рубрики:

Географічні рубрики:


Дод. точки доступу:
Донецький національний університет економіки і торгівлі імені Михайла Туган-Барановського

Видання зберігається у :

15.
РА381721

Бєлоусов, Микита Олександрович.
Бухгалтерський облік і контроль руху статутного капіталу [Текст] : автореф. дис. ... канд. екон. наук : 08.00.09 / Бєлоусов Микита Олександрович ; Житомир. держ. технол. ун-т. - Житомир, 2011. - 20 с. : рис., табл.

Рубрикатор НБУВ:
Тематичні рубрики:

Географічні рубрики:


Дод. точки доступу:
Житомирський державний технологічний університет

Видання зберігається у :
Основний фонд

16.
РА438661

Білобровенко, Тетяна Володимирівна.
Бухгалтерський облік і контроль розрахунків з бюджетом за податком на додану вартість [Текст] : автореф. дис. ... канд. екон. наук : 08.00.09 / Білобровенко Тетяна Володимирівна ; Держ. ВНЗ "Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана". - Київ, 2018. - 23 с. : рис.

Рубрикатор НБУВ:
Тематичні рубрики:

Географічні рубрики:


Дод. точки доступу:
Державний вищий навч. заклад "Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана"

Видання зберігається у :
Основний фонд

17.
РА380757

Біляченко, Олена Леонідівна.
Бухгалтерський облік і контроль операцій з програмним забезпеченням [Текст] : автореф. дис. ... канд. екон. наук : 08.00.09 / Біляченко Олена Леонідівна ; Житомир. держ. технол. ун-т. - Житомир, 2011. - 21 с. : табл., рис.

Рубрикатор НБУВ:
Тематичні рубрики:

Географічні рубрики:


Дод. точки доступу:
Житомирський державний технологічний університет

Видання зберігається у :
Основний фонд

18.
ДС122362

Біляченко, Олена Леонідівна.
Бухгалтерський облік і контроль операцій з програмним забезпеченням [Текст] : дис. ... канд. екон. наук : 08.00.09 / Біляченко Олена Леонідівна ; Житомир. держ. технол. ун-т. - Житомир, 2011. - 362, [5] арк. : табл. - Бібліогр.: арк. 335-362.

Рубрикатор НБУВ:
Тематичні рубрики:

Географічні рубрики:


Дод. точки доступу:
Житомирський державний технологічний університет

Видання зберігається у :
Основний фонд

19.
РА344039

Баєвська, Людмила Леонідівна.
Бухгалтерський облік в сільськогосподарських підприємствах, інтегрованих з підприємствами інших галузей [Текст] : автореф. дис... канд. екон. наук: 08.06.04 / Баєвська Людмила Леонідівна ; Національний науковий центр "Інститут аграрної економіки" УААН. - К., 2006. - 20 с.

Рубрикатор НБУВ:
Тематичні рубрики:

Географічні рубрики:


Дод. точки доступу:
Національний науковий центр "Інститут аграрної економіки" УААН

Видання зберігається у :
Основний фонд

20.
В350205/Ч. 1

Бабур, Л. Г.
Бухгалтерський облік діяльності будівельних підприємств [Текст] : навч. посібник для студ. спец. "Менеджментр організацій" / Л. Г. Бабур, Т. В. Сердюк. - Вінниця : Вінницький національний технічний ун-т, 2007 .
Ч. 1. - Вінниця : [б.в.], 2007. - 152 с. - Бібліогр.: с. 150-151

Рубрикатор НБУВ:
Тематичні рубрики:

Географічні рубрики:


Дод. точки доступу:
Сердюк, Т. В.; Вінницький національний технічний університет

Видання зберігається у :
Основний фонд

...
 
Відділ інформаційно-комунікаційних технологій
Пам`ятка користувача

Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського