Бази даних


Книжкові видання та компакт-диски - результати пошуку


Mozilla Firefox Для швидкої роботи та реалізації всіх функціональних можливостей пошукової системи використовуйте браузер
"Mozilla Firefox"

Вид пошуку
у знайденому
Сортувати знайдені документи за:
авторомназвоюроком виданнявидом документа
 Знайдено в інших БД:Журнали та продовжувані видання (9)
Пошуковий запит: (<.>I=!NBUV$<.>)*(<.>I=!NBUV$<.>)*(<.>T=Бухгалтерський облік$<.>)
Загальна кількість знайдених документів : 683
Представлено документи з 1 до 20
...
1.
В343203/Т. 4

Інтелектуальна власність в Україні: правові засади та практика [Текст] : наук.-практ. вид.: У 4 т. / ред. О. Д. Святоцький ; Акад. прав. наук України, Держ. патентне відомство України. - К. : Видавничий Дім "Ін Юре", 1999 .
Т. 4 : Оцінка інтелектуальної власності ; Бухгалтерський облік та оподаткування / О. Б. Бутнік-Сіверський [та ін.] ; ред. О. Б. Бутнік-Сіверський, О. Д. Святоцький ; . - [Б. м.] : [б.в.], 1999. - 350 с. - Бібліогр.: с. 343-349. - ISBN 966-7183-96-3

Рубрикатор НБУВ:
Тематичні рубрики:

Географічні рубрики:


Дод. точки доступу:
Бутнік-Сіверський, О. Б.; Гавриленко, О. П.; ДовгийС.О., С. О.; Святоцький, О. Д. \ред.\; Довгий, С. О.; Жаров, В. О.; Жуков, В. І.; Бутнік-Сіверський, О. Б. (ред.); Святоцький, О. Д. (ред.); Академія правових наук України(Харків); Державне патентне відомство України

Видання зберігається у :
Основний фонд

2.
ВА640009

Сєрікова, Тетяна Миколаївна.
Бухгалтерський облік [Текст] : навч. посіб. для самост. вивч. дисципліни / Т. М. Сєрікова, В. Д. Понікаров ; Харківський держ. економічний ун-т. - Х. : ВД "ІНЖЭК", 2003. - 156 с. - Бібліогр.: с. 134. - ISBN 966-8327-06-03

Рубрикатор НБУВ:
Тематичні рубрики:

Географічні рубрики:


Дод. точки доступу:
Понікаров, Валерій Дмитрович; Харківський державний економічний університет

Видання зберігається у :
Основний фонд

3.
ВА639768

Косміна, Римма Михайлівна.
Бухгалтерський облік [Текст] : навч. посібник для студ. екон. спец. вищих навч. закл. / Р. М. Косміна. - К. : Вища школа, 2003. - 174 с. - Бібліогр.: с. 172-174. - ISBN 966-642-154-2

Рубрикатор НБУВ:
Тематичні рубрики:

Географічні рубрики:


Видання зберігається у :
Основний фонд

4.
Р107889


Бухгалтерський облік [Текст] : ситуаційні завдання і методичні вказівки для практ. занять і самост. роботи студ. спец. 6.050201, 6.050102, 6.050108 / уклад. Л. Г. Медвідь [та ін.] ; Укоопспілка, Львівська комерційна академія. - Л. : Видавництво Львівської комерційної академії, 2006. - 24 с.: табл. - Бібліогр.: с. 22-24

Рубрикатор НБУВ:
Тематичні рубрики:

Географічні рубрики:


Дод. точки доступу:
Медвідь, Л. Г. (уклад.); УкоопспілкаЛьвівська комерційна академія

Видання зберігається у :
Основний фонд

5.
В350721/Ч. 1

Сєрікова, Тетяна Миколаївна
Бухгалтерський облік [Текст] : конспект лекцій / Т. М. Сєрікова, В. І. Отенко. - Х. : Харківський національний економічний ун-т, 2007 .
Ч. 1. - Х. : [б.в.], 2007. - 148 с. - Бібліогр.: с. 159-130

Рубрикатор НБУВ:
Тематичні рубрики:

Географічні рубрики:
  


Дод. точки доступу:
Отенко, Василь Іванович; Харківський національний економічний університет

Видання зберігається у :
Основний фонд

6.
ВА640430

   Лишиленко, Олександр Васильович.
Бухгалтерський облік [Текст] : навч. посіб. для студ. екон. спец. вищ. навч. закл. / О. В. Лишиленко ; Академія муніципального управління. - К. : ЦУЛ, 2003. - 624 с.: табл. - ISBN 966-8253-07-8

Рубрикатор НБУВ:
Тематичні рубрики:

Географічні рубрики:


Дод. точки доступу:
Академія муніципального управління

Видання зберігається у :
Основний фонд

7.
ВА640365

   Лишиленко, Олександр Васильович.
Бухгалтерський облік [Текст] : навч. посібник для студ. вищих навч. закл. / О. В. Лишиленко ; Академія муніципального управління. - 2. вид., перероб. і доп. - К. : Центр навчальної літератури, 2003. - 628 с.: табл. - ISBN 966-8253-45-0

Рубрикатор НБУВ:
Тематичні рубрики:

Географічні рубрики:


Дод. точки доступу:
Академія муніципального управління

Видання зберігається у :
Основний фонд

8.
ВА675212

Сєрікова, Тетяна Миколаївна.
Бухгалтерський облік [Текст] : навч. посіб. / Т. М. Сєрікова, В. Д. Понікаров ; Харківський національний економічний ун-т. - Х. : ВД "Інжек", 2006. - 392 с. - (Навчальне видання). - Бібліогр.: с. 360-361. - ISBN 966-392-042-4

Рубрикатор НБУВ:
Тематичні рубрики:

Географічні рубрики:


Дод. точки доступу:
Понікаров, Валерій Дмитрович; Харківський національний економічний університет

Видання зберігається у :
Основний фонд

9.
Р106108


Бухгалтерський облік [Текст] : метод. вказівки до виконання курсової роботи для студ. спец. 8.050106 "Облік і аудит" усіх форм навч. / Національний авіаційний ун-т ; уклад. А. С. Нельга, О. М. Бондаренко. - К. : НАУ, 2005. - 44 с. - Бібліогр.: с. 39-44

Рубрикатор НБУВ:
Тематичні рубрики:

Географічні рубрики:


Дод. точки доступу:
Нельга, Алла Станіславівна (уклад.); Бондаренко, Ольга Михайлівна (уклад.); Національний авіаційний університет (Київ)

Видання зберігається у :
Основний фонд

10.
ВА681068

Гольцова, Світлана Митрофанівна.
Бухгалтерський облік [Текст] : навч. посібник для студ. вищих навч. закл. / С. М. Гольцова, І. Й. Плікус. - Суми : Університетська книга, 2006. - 255 с.: рис., табл. - Бібліогр.: с. 252-254. - ISBN 966-680-231-7

Рубрикатор НБУВ:
Тематичні рубрики:

Географічні рубрики:


Дод. точки доступу:
Плікус, Ірина Йосипівна

Видання зберігається у :
Основний фонд

11.
ВА666923

Сахарцева, Ірина Іванівна.
Бухгалтерський облік [Текст] : навч. посібник з виконання практичних задач: Для студ. екон. спец. вищих навч. закл. / І. І. Сахарцева [и др.] ; ред. І. І. Сахарцева. - К. : Кондор, 2005. - 560 с.: табл. - Бібліогр.: с. 549-550. - ISBN 996-351-021-8
Автори зазнач. на звороті тит. арк.

Рубрикатор НБУВ:
Тематичні рубрики:

Географічні рубрики:


Дод. точки доступу:
Семенов, Григорій Антонович; Бескоста, Галина Миколаївна; Сахарцева, Ірина Іванівна (ред.)

Видання зберігається у :
Основний фонд

12.
Р105204


Бухгалтерський облік [Текст] : метод. вказ. до викон. контрольної роботи для студ. Ін-ту заоч. і дистанц. навч. спец. 7.050107 "Економіка підприємства" / Національний авіаційний ун-т ; уклад. О. М. Бондаренко, Л. П. Демиденко. - К. : НАУ, 2005. - 23 с. - Бібліогр.: с. 18-23

Рубрикатор НБУВ:
Тематичні рубрики:

Географічні рубрики:


Дод. точки доступу:
Бондаренко, Ольга Михайлівна (уклад.); Демиденко, Леонід Петрович (уклад.); Національний авіаційний університет (Київ)

Видання зберігається у :
Основний фонд

13.
ВА674960

Шумляєв, Борис Олександрович.
Бухгалтерський облік [Текст] : підруч. для студ. екон. спец. / Б. О. Шумляєв [и др.] ; заг. ред. Б. О. Шумляєв ; Дніпропетровська філія Відкритого міжнародного ун-ту розвитку людини "Україна". - Д. : [б.в.], 2006. - 342 с.: рис. - Бібліогр.: с. 334-335. - ISBN 966-8309-02-3
Авт. зазнач. у вих. даних

Рубрикатор НБУВ:
Тематичні рубрики:

Географічні рубрики:


Дод. точки доступу:
Татаренко, Ірина Всеволодівна; Рябий, Євген Ілліч; Шумляєв, Борис Олександрович (заг. ред.); Дніпропетровська філія Відкритого міжнародного університету розвитку людини "Україна"

Видання зберігається у :
Основний фонд

14.
Р106680


Бухгалтерський облік [Текст] : метод. вказівки та завдання до контр. робіт для студ. ф-ту заоч. освіти спец. 6.050106 "Облік і аудит" / уклад. В. О. Озеран, Т. В. Попітіч ; Укоопспілка, Львівська комерційна академія. - Л. : Видавництво Львівської комерційної академії, 2006. - 35 с.: табл. - Бібліогр.: с. 9-10

Рубрикатор НБУВ:
Тематичні рубрики:


Дод. точки доступу:
Озеран, В. О. (уклад.); Попітіч, Т. В. (уклад.); Укоопспілка; Львівська комерційна академія

Видання зберігається у :
Основний фонд

15.
Р97599


Бухгалтерський облік [Текст] : метод. вказівки і завдання до контрольної роботи для студ. Ін-ту заоч. та дистанційного навчання спец. 8.050108 "Маркетинг" / Національний авіаційний ун-т ; уклад. І. Л. Тюріна, О. В. Костюнік. - К. : [б.в.], 2003. - 20 с.

Рубрикатор НБУВ:
Тематичні рубрики:

Географічні рубрики:


Дод. точки доступу:
Тюріна, Ірина Леонідівна (уклад.); Костюнік, Олена Валеріївна (уклад.); Національний авіаційний університет (Київ)

Видання зберігається у :
Основний фонд

16.
ВС48210


Бухгалтерський облік [Текст] : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / Державний комітет статистики України, Державна академія статистики, обліку та аудиту ; ред. М. Д. Корінько. - К. : ДП "Інформаційно-аналітичне агентство", 2009. - 459 с. - Бібліогр.: с. 269-273. - ISBN 978-966-2142-74-7

Рубрикатор НБУВ:
Тематичні рубрики:

Географічні рубрики:
  


Дод. точки доступу:
Корінько, М. Д. (ред.); Державний комітет статистики УкраїниДержавна академія статистики, обліку та аудиту (Київ)

Видання зберігається у :
Основний фонд

17.
ВА717590


Бухгалтерський облік [Текст] : метод. вказ. для студ. усіх форм навч. спец. 07.050.104 "Фінанси" / Волинський держ. ун-т ім. Лесі Українки. Економічний факультет ; уклад. М. Б. Кулинич. - Луцьк : РВВ "Вежа" ВДУ ім. Л.Українки, 2007. - 132 с. - Бібліогр.: с. 101-102

Рубрикатор НБУВ:
Тематичні рубрики:

Географічні рубрики:
  


Дод. точки доступу:
Кулинич, М. Б. (уклад.); Волинський державний університет імені Лесі Українки (Луцьк). Економічний факультет

Видання зберігається у :
Основний фонд

18.
ВА719256

Вербило, Ольга Федорівна.
Бухгалтерський облік [Текст] : практикум, дистанц. навч. / О. Ф. Вербило, Н. М. Коробова ; ред. О. Ф. Вербило ; Національний ун-т біоресурсів і природокористування України. Навчально-науковий ін-т післядипломної освіти. - К. : НУБіПУ, 2009. - 195 с.
Авт. зазнач. на звороті тит. арк.

Рубрикатор НБУВ:
Тематичні рубрики:

Географічні рубрики:


Дод. точки доступу:
Коробова, Наталія Миколаївна; Вербило, Ольга Федорівна (ред.); Національний університет біоресурсів і природокористування України (Київ). Навчально-науковий інститут післядипломної освіти

Видання зберігається у :
Основний фонд

19.
ВА721138

Садовська, Ірина Борисівна.
Бухгалтерський облік [Текст] : навч. посібник / І. Б. Садовська ; Луцький національний технічний ун-т. - Луцьк : Навчально-видавничий відділ ЛНТУ, 2009. - 632 с.: рис. - Бібліогр.: с. 606-613. - ISBN 979-966-7667-92-4

Рубрикатор НБУВ:
Тематичні рубрики:

Географічні рубрики:


Дод. точки доступу:
Луцький національний технічний університет

Видання зберігається у :
Основний фонд

20.
ВА720099


Бухгалтерський облік [Текст] : тестові завдання для контролю знань студ. напряму підготовки 6.030509 "Облік і аудит" / уклад. М. А. Костів ; Укоопспілка, Львівська комерційна академія. - Л. : Вид-во Львівської комерційної академії, 2009. - 52 с. - (Кредитно-модульна система організації навчального процесу). - Бібліогр.: с. 50-52

Рубрикатор НБУВ:
Тематичні рубрики:

Географічні рубрики:


Дод. точки доступу:
Костів, М. А. (уклад.); УкоопспілкаЛьвівська комерційна академія

Видання зберігається у :
Основний фонд

...
 
Відділ інформаційно-комунікаційних технологій
Пам`ятка користувача

Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського