Бази даних


Книжкові видання та компакт-диски - результати пошуку


Mozilla Firefox Для швидкої роботи та реалізації всіх функціональних можливостей пошукової системи використовуйте браузер
"Mozilla Firefox"

Вид пошуку
у знайденому
Сортувати знайдені документи за:
авторомназвоюроком виданнявидом документа
 Знайдено в інших БД:Журнали та продовжувані видання (9)
Пошуковий запит: (<.>I=!NBUV$<.>)*(<.>T=Бухгалтерський облік$<.>)
Загальна кількість знайдених документів : 682
Представлено документи з 1 до 20
...
1.
ДС52760

Сльозко, Тетяна Михайлівна.
Бухгалтерський облік у системі управління матеріальними ресурсами промислового підприємства [Текст] : дис... канд. екон. наук: 08.06.04 / Сльозко Тетяна Михайлівна ; Одеський держ. економічний ун-т. - Одеса, 1996. - 202 л.

Рубрикатор НБУВ:
Тематичні рубрики:

Географічні рубрики:


Дод. точки доступу:
Одеський державний економічний університет

Видання зберігається у :
Основний фонд

2.
ДС82233

   Краєвський, Володимир Миколайович.
Бухгалтерський облік в системі макроекономічного управління [Текст] : дис... канд. екон. наук: 08.06.04 / Краєвський Володимир Миколайович ; Національний аграрний ун-т. - К., 2003. - 195 арк. - арк. 167-174

Рубрикатор НБУВ:
Тематичні рубрики:

Географічні рубрики:


Дод. точки доступу:
Національний аграрний університет (Київ)

Видання зберігається у :
Основний фонд

3.
ДС93229

Шатохіна, Олександра Іванівна.
Бухгалтерський облік і аудит затрат виробничої діяльності підприємств вугледобувної промисловості [Текст] : дис... канд. екон. наук: 08.06.04 / Шатохіна Олександра Іванівна ; Державний комітет статистики України, Державна академія статистики, обліку та аудиту. - К., 2006. - 247 арк.: табл. - арк. 202-215

Рубрикатор НБУВ:
Тематичні рубрики:

Географічні рубрики:


Дод. точки доступу:
Державний комітет статистики України; Державна академія статистики, обліку та аудиту (Київ)

Видання зберігається у :
Основний фонд

4.
ДС48445

Сидоренко, Олександр Михайлович.
Бухгалтерський облік діяльності в спільних підприємствах (методологія і організація) [Текст] : дис...канд. пед. наук: 08.06.04 / Сидоренко Олександр Михайлович ; УААН, Ін-т аграр. економіки. - К., 1995. - 190 л.

Рубрикатор НБУВ:
Тематичні рубрики:

Географічні рубрики:


Дод. точки доступу:
Українська академія аграрних наук (Київ); Інститут аграрної економіки (Київ)

Видання зберігається у :
Основний фонд

5.
ДС104199

Колос, Наталя Миколаївна.
Бухгалтерський облік у реалізації прав власників в сільському господарстві [Текст] : дис... канд. екон. наук: 08.00.09 / Колос Наталя Миколаївна ; Кіровоградський національний технічний ун-т. - Кіровоград, 2007. - 271 , [3]арк. - арк. 202-221

Рубрикатор НБУВ:
Тематичні рубрики:

Географічні рубрики:


Дод. точки доступу:
Кіровоградський національний технічний університет

Видання зберігається у :
Основний фонд

6.
ДС106965

   Чижевська, Людмила Віталіївна.
Бухгалтерський облік як професійна діяльність: теорія, організація, прогноз розвитку [Текст] : дис... д-ра екон. наук: 08.00.09 / Чижевська Людмила Віталіївна ; Житомирський держ. технологічний ун-т. - Житомир, 2007. - 396 арк.+ дод. - арк. 365-396

Рубрикатор НБУВ:
Тематичні рубрики:

Географічні рубрики:


Дод. точки доступу:
Житомирський державний технологічний університет

Видання зберігається у :
Основний фонд

7.
ДС57864

   Матвіїв, Микола Ярославович.
Бухгалтерський облік витрат на освітні послуги: методологія і методика (на прикладі вищих навчальних закладів Міністерства освіти України) [Текст] : дис... канд. екон. наук: 08.06.04 / Матвіїв Микола Ярославович ; Тернопільська академія народного господарства. - Тернопіль, 1997. - 190 л.

Рубрикатор НБУВ:
Тематичні рубрики:

Географічні рубрики:


Дод. точки доступу:
Тернопільська академія народного господарства

Видання зберігається у :
Основний фонд

8.
ДС64804

Лук'яненко, Любов Іванівна.
Бухгалтерський облік і аналіз інвестиційної діяльності підприємств України [Текст] : дис... канд. екон. наук: 08.06.04 / Лук'яненко Любов Іванівна ; Київський національний економічний ун-т. - К., 1999. - 183 л. - л.156-165

Рубрикатор НБУВ:
Тематичні рубрики:

Географічні рубрики:


Дод. точки доступу:
Київський національний економічний університет

Видання зберігається у :
Основний фонд

9.
ДС68698

Большакова, Ольга Юріївна.
Бухгалтерський облік, аналіз та контроль операцій з векселями суб'єктів підприємницької діяльності [Текст] : дис... канд. екон. наук: 08.06.04 / Большакова Ольга Юріївна ; Київський національний торговельно-економічний ун-т. - К., 2001. - 217 арк. - арк. 176-198

Рубрикатор НБУВ:
Тематичні рубрики:

Географічні рубрики:


Дод. точки доступу:
Київський національний торговельно-економічний університет

Видання зберігається у :
Основний фонд

10.
ДС65280

   Лишиленко, Олександр Васильович.
Бухгалтерський облік і аудит затрат праці та її оплати в аграрних підприємствах [Текст] : дис... канд. екон. наук: 08.06.04 / Лишиленко Олександр Васильович ; Національний аграрний ун-т. - К., 2000. - 168 л. - л.144-156

Рубрикатор НБУВ:
Тематичні рубрики:

Географічні рубрики:


Дод. точки доступу:
Національний аграрний університет (Київ)

Видання зберігається у :
Основний фонд

11.
ДС79648

   Жиглей, Ірина Вікторівна.
Бухгалтерський облік валютних операцій: порядок визнання та методи оцінки [Текст] : дис... канд. екон. наук: 08.06.04 / Жиглей Ірина Вікторівна ; Житомирський держ. технологічний ун-т. - Житомир, 2003. - 238 арк. - арк. 172-193

Рубрикатор НБУВ:
Тематичні рубрики:

Географічні рубрики:


Дод. точки доступу:
Житомирський державний технологічний університет

Видання зберігається у :
Основний фонд

12.
ДС95843

Поліщук, Ірина Романівна.
Бухгалтерський облік і контроль статутного капіталу в товариствах з обмеженою відповідальністю: теорія і методика [Текст] : дис... канд. екон. наук: 08.06.04 / Поліщук Ірина Романівна ; Житомирський держ. технологічний ун-т. - Житомир, 2005. - 244 , 3арк.: рис., табл. - арк. 185-205

Рубрикатор НБУВ:
Тематичні рубрики:

Географічні рубрики:


Дод. точки доступу:
Житомирський державний технологічний університет

Видання зберігається у :
Основний фонд

13.
ДС98535

   Свірко, Світлана Володимирівна.
Бухгалтерський облік в бюджетних установах України: методологія і організація [Текст] : дис... д-ра екон. наук: 08.06.04 / Свірко Світлана Володимирівна ; Київський національний економічний ун-т ім. Вадима Гетьмана. - К., 2006. - 520 арк. - арк. 392-428

Рубрикатор НБУВ:
Тематичні рубрики:

Географічні рубрики:


Дод. точки доступу:
Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана

Видання зберігається у :
Основний фонд

14.
ДС98709

Дубенко, Ніла Василівна.
Бухгалтерський облік і контроль грошових коштів та розрахунків на державних підприємствах Міністерства аграрної політики України [Текст] : дис... канд. екон. наук: 08.06.04 / Дубенко Ніла Василівна ; Національний аграрний ун-т. - К., 2006. - 272 арк.: табл. - арк. 197-212

Рубрикатор НБУВ:
Тематичні рубрики:

Географічні рубрики:


Дод. точки доступу:
Національний аграрний університет (Київ)

Видання зберігається у :
Основний фонд

15.
РА295474

Сльозко, Тетяна Михайлівна.
Бухгалтерський облік у системі управління матеріальними ресурсами промислового підприємства [Текст] : автореф. дис... канд. экон. наук: 08.06.04 / Сльозко Тетяна Михайлівна ; Одеський держ. економічний ун-т. - Одеса, 1996. - 23 с.

Рубрикатор НБУВ:
Тематичні рубрики:

Географічні рубрики:


Дод. точки доступу:
Одеський державний економічний університет

Видання зберігається у :
Основний фонд

16.
РА342203

Поліщук, Ірина Романівна.
Бухгалтерський облік і контроль статутного капіталу в товариствах з обмеженою відповідальністю: теорія і методика [Текст] : автореф. дис... канд. екон. наук: 08.06.04 / Поліщук Ірина Романівна ; Державна академія статистики, обліку та аудиту Держкомстату України. - К., 2006. - 20 с.

Рубрикатор НБУВ:
Тематичні рубрики:

Географічні рубрики:


Дод. точки доступу:
Державна академія статистики, обліку та аудиту Держкомстату України (Київ)

Видання зберігається у :
Основний фонд

17.
РА342724

Шатохіна, Олександра Іванівна.
Бухгалтерський облік і аудит затрат виробничої діяльності підприємств вугледобувної промисловості [Текст] : автореф. дис... канд. екон. наук: 08.06.04 / Шатохіна Олександра Іванівна ; Державна академія статистики, обліку та аудиту Держкомстату України. - К., 2006. - 20 с.

Рубрикатор НБУВ:
Тематичні рубрики:

Географічні рубрики:


Дод. точки доступу:
Державна академія статистики, обліку та аудиту Держкомстату України (Київ)

Видання зберігається у :
Основний фонд

18.
РА344039

Баєвська, Людмила Леонідівна.
Бухгалтерський облік в сільськогосподарських підприємствах, інтегрованих з підприємствами інших галузей [Текст] : автореф. дис... канд. екон. наук: 08.06.04 / Баєвська Людмила Леонідівна ; Національний науковий центр "Інститут аграрної економіки" УААН. - К., 2006. - 20 с.

Рубрикатор НБУВ:
Тематичні рубрики:

Географічні рубрики:


Дод. точки доступу:
Національний науковий центр "Інститут аграрної економіки" УААН

Видання зберігається у :
Основний фонд

19.
РА346195

Дубенко, Ніла Василівна.
Бухгалтерський облік і контроль грошових коштів та розрахунків на державних підприємствах Міністерства аграрної політики України [Текст] : автореф. дис... канд. екон. наук: 08.06.04 / Дубенко Ніла Василівна ; Національний аграрний ун-т. - К., 2006. - 19 с.

Рубрикатор НБУВ:
Тематичні рубрики:

Географічні рубрики:


Дод. точки доступу:
Національний аграрний університет (Київ)

Видання зберігається у :
Основний фонд

20.
РА347297

   Свірко, Світлана Володимирівна.
Бухгалтерський облік в бюджетних установах України: методологія і організація [Текст] : автореф. дис... д-ра екон. наук: 08.06.04 / С.В.Свірко ; Київський національний економічний ун-т ім. Вадима Гетьмана. - К., 2006. - 33 с.

Рубрикатор НБУВ:
Тематичні рубрики:

Географічні рубрики:


Дод. точки доступу:
Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана

Видання зберігається у :
Основний фонд

...
 
Відділ інформаційно-комунікаційних технологій
Пам`ятка користувача

Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського