Бази даних


Книжкові видання та компакт-диски - результати пошуку


Mozilla Firefox Для швидкої роботи та реалізації всіх функціональних можливостей пошукової системи використовуйте браузер
"Mozilla Firefox"

Вид пошуку
Сортувати знайдені документи за:
авторомназвоюроком виданнявидом документа
 Знайдено в інших БД:Журнали та продовжувані видання (1)
Пошуковий запит: (<.>I=!NBUV$<.>)*(<.>T=Бухгалтерський облік і аудит$<.>)
Загальна кількість знайдених документів : 12
Представлено документи з 1 до 12
1.
ДС93229

Шатохіна, Олександра Іванівна.
Бухгалтерський облік і аудит затрат виробничої діяльності підприємств вугледобувної промисловості [Текст] : дис... канд. екон. наук: 08.06.04 / Шатохіна Олександра Іванівна ; Державний комітет статистики України, Державна академія статистики, обліку та аудиту. - К., 2006. - 247 арк.: табл. - арк. 202-215

Рубрикатор НБУВ:
Тематичні рубрики:

Географічні рубрики:


Дод. точки доступу:
Державний комітет статистики України; Державна академія статистики, обліку та аудиту (Київ)

Видання зберігається у :
Основний фонд

2.
ДС65280

   Лишиленко, Олександр Васильович.
Бухгалтерський облік і аудит затрат праці та її оплати в аграрних підприємствах [Текст] : дис... канд. екон. наук: 08.06.04 / Лишиленко Олександр Васильович ; Національний аграрний ун-т. - К., 2000. - 168 л. - л.144-156

Рубрикатор НБУВ:
Тематичні рубрики:

Географічні рубрики:


Дод. точки доступу:
Національний аграрний університет (Київ)

Видання зберігається у :
Основний фонд

3.
РА342724

Шатохіна, Олександра Іванівна.
Бухгалтерський облік і аудит затрат виробничої діяльності підприємств вугледобувної промисловості [Текст] : автореф. дис... канд. екон. наук: 08.06.04 / Шатохіна Олександра Іванівна ; Державна академія статистики, обліку та аудиту Держкомстату України. - К., 2006. - 20 с.

Рубрикатор НБУВ:
Тематичні рубрики:

Географічні рубрики:


Дод. точки доступу:
Державна академія статистики, обліку та аудиту Держкомстату України (Київ)

Видання зберігається у :
Основний фонд

4.
РА300235

   Завгородній, Віктор Петрович.
Бухгалтерський облік і аудит в умовах автоматизованої системи обробки інформації [Текст] : автореф. дис... д-ра екон. наук: 08.06.04 / Завгородній Віктор Петрович ; Київський національний економічний ун-т. - К., 1998. - 32 с.

Рубрикатор НБУВ:
Тематичні рубрики:

Географічні рубрики:


Дод. точки доступу:
Київський національний економічний університет

Видання зберігається у :
Основний фонд

5.
РА309229

   Лишиленко, Олександр Васильович.
Бухгалтерський облік і аудит затрат праці та її оплати в аграрних підприємствах [Текст] : автореф. дис... канд. екон. наук: 08.06.04 / Лишиленко Олександр Васильович ; Національний аграрний ун-т. - К., 2000. - 19 с.

Рубрикатор НБУВ:
Тематичні рубрики:

Географічні рубрики:


Дод. точки доступу:
Національний аграрний університет (Київ)

Видання зберігається у :
Основний фонд

6.
ВА621168


Бухгалтерський облік і аудит в аптеках [Текст] : навч. посібник для студентів вищих навч. закладів, що навчаються за освітньо-проф. програмою підготовки бакалавра з економіки зі спеціальності "Облік і аудит" / Ф. Ф. Бутинець [та ін] ; ред. Ф. Ф. Бутинець. - Житомир : ПП "Рута", 2002. - 384 с.: табл., мал. - (Навчальні посібники з бухгалтерського обліку). - ISBN 966-683-013-22

Рубрикатор НБУВ:
Тематичні рубрики:

Географічні рубрики:


Дод. точки доступу:
Бутинець, Франц Францович; Бутинець, Тетяна Анатолівна; Виговська, Наталія Георгіївна; Малюга, Наталія Михайлівна; Петрук, Олександр Михайлович; Бутинець, Франц Францович (ред.)

Видання зберігається у :
Основний фонд

7.
Р102799

Петренко, Антоніна Гафурівна.
Бухгалтерський облік і аудит [Текст] : навчальна програма для спец. "математика та основи економіки" / А. Г. Петренко ; Ніжинський держ. педагогічний ун-т ім. Миколи Гоголя. - Ніжин : [б.в.], 2004. - 20 с.

Рубрикатор НБУВ:
Тематичні рубрики:


Дод. точки доступу:
Ніжинський державний педагогічний університет імені Миколи Гоголя

Видання зберігається у :
Основний фонд

8.
ВА664480

Усач, Богдан Федорович.
Бухгалтерський облік і аудит лізингових операцій [Текст] / Б. Ф. Усач, Т. І. Хомуляк ; Національний банк України, Львівський банківський ін-т. - Л. : ЛБІ НБУ, 2005. - 160 с. - Бібліогр.: с. 153-158. - ISBN 966-368-000-8

Рубрикатор НБУВ:
Тематичні рубрики:

Географічні рубрики:


Дод. точки доступу:
Хомуляк, Тарас Ігорович; Національний банк України (Київ)Львівський банківський інститут

Видання зберігається у :
Основний фонд

9.
ВА680894


Бухгалтерський облік і аудит [Текст] : навч.-метод. посіб. / Ніжин. держ. ун-т ім. Миколи Гоголя ; уклад. Т. М. Пахомова. - Ніжин : НДУ ім. Миколи Гоголя, 2006. - 162 с. - Бібліогр.: с. 145

Рубрикатор НБУВ:
Тематичні рубрики:

Географічні рубрики:


Дод. точки доступу:
Пахомова, Тетяна Михайлівна (уклад.); Ніжинський державний університет імені Миколи Гоголя

Видання зберігається у :
Основний фонд

10.
ВА719834

Лентнер, Чобо.
Бухгалтерський облік і аудит в Угорщині [Текст] / Ч. Лентнер, В. Семйон ; наук. ред. Ф. Бутинець ; Житомирський держ. технологічний ун-т. - Житомир : Рута, 2009. - 176 с. - (Навчальні посібники з бухгалтерського обліку). - Бібліогр.: с. 172-173. - ISBN 978-966-8162-73-2
Укр. та угор. мовами.

Рубрикатор НБУВ:
Тематичні рубрики:

Географічні рубрики:


Дод. точки доступу:
Семйон, Вікторія; Бутинець, Ф.Ф. (наук. ред.); Житомирський державний технологічний університет

Видання зберігається у :
Основний фонд

11.
РА413810

Дика, Олена Сергіївна.
Бухгалтерський облік і аудит діяльності ломбардів: організація і методика [Текст] : автореф. дис. ... канд. екон. наук : 08.00.09 / Дика Олена Сергіївна ; Житомир. держ. технол. ун-т. - Житомир, 2015. - 21 с. : рис., табл.

Рубрикатор НБУВ:
Тематичні рубрики:

Географічні рубрики:


Дод. точки доступу:
Житомирський державний технологічний університет

Видання зберігається у :
Основний фонд

12.
РА417724

Бичкова, Олена Василівна.
Бухгалтерський облік і аудит в управлінні екологічною діяльністю вуглевидобувних підприємств [Текст] : автореф. дис. ... канд. екон. наук : 08.00.09 / Бичкова Олена Василівна ; Житомир. держ. технол. ун-т. - Житомир, 2015. - 21 с.

Рубрикатор НБУВ:
Тематичні рубрики:

Географічні рубрики:


Дод. точки доступу:
Житомирський державний технологічний університет

Видання зберігається у :
Основний фонд

 
Відділ інформаційно-комунікаційних технологій
Пам`ятка користувача

Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського