Бази даних


Книжкові видання та компакт-диски - результати пошуку


Mozilla Firefox Для швидкої роботи та реалізації всіх функціональних можливостей пошукової системи використовуйте браузер
"Mozilla Firefox"

Вид пошуку
Сортувати знайдені документи за:
авторомназвоюроком виданнявидом документа
Пошуковий запит: (<.>I=!NBUV$<.>)*(<.>T=Еволюція теорії$<.>)
Загальна кількість знайдених документів : 14
Представлено документи з 1 до 14
1.
ДС81994

Ущаповський, Юрій Володимирович.
Еволюція теорії цінності в українській економічній думці XIX - поч. XX ст. [Текст] : дис... канд. екон. наук: 08.01.04 / Ущаповський Юрій Володимирович ; Львівський національний ун-т ім. Івана Франка. - Л., 2003. - 198 арк.: рис. - арк. 184-196

Рубрикатор НБУВ:
Тематичні рубрики:

Географічні рубрики:


Дод. точки доступу:
Львівський національний університет імені Івана Франка

Видання зберігається у :
Основний фонд

2.
ДС84311

Пацевко, Наталія Василівна.
Еволюція теорії і практики навчання у Сполучених Штатах Америки першої половини ХХ століття [Текст] : дис... канд. пед. наук: 13.00.01 / Пацевко Наталія Василівна ; Дрогобицький держ. педагогічний ун-т ім. Івана Франка. - Дрогобич, 2004. - 211 арк. - арк. 174-195

Рубрикатор НБУВ:
Тематичні рубрики:

Географічні рубрики:


Дод. точки доступу:
Дрогобицький державний педагогічний університет імені Івана Франка

Видання зберігається у :
Основний фонд

3.
ДС90893

Кузнєцова, Марина Аркадіївна.
Еволюція теорії ціни від класичної до сучасної [Текст] : дис... канд. екон. наук: 08.01.01 / Кузнєцова Марина Аркадіївна ; Одеський держ. економічний ун-т. - О., 2005. - 188 арк.: рис. - арк. 169-179

Рубрикатор НБУВ:
Тематичні рубрики:


Дод. точки доступу:
Одеський державний економічний університет

Видання зберігається у :
Основний фонд

4.
РА336411

Кузнєцова, Марина Аркадіївна.
Еволюція теорії ціни від класичної до сучасної [Текст] : автореф. дис... канд. екон. наук: 08.01.01 / Кузнєцова Марина Аркадіївна ; Одеський держ. економічний ун-т. - О., 2005. - 20 с.

Рубрикатор НБУВ:
Тематичні рубрики:


Дод. точки доступу:
Одеський державний економічний університет

Видання зберігається у :
Основний фонд

5.
РА339019

   Денисенко, Ірина Дмитрівна.
Еволюція теорії конфлікту в сучасній західній соціальній філософії [Текст] : автореф. дис... д-ра філос. наук: 09.00.03 / І. Д. Денисенко ; Одеський національний ун-т ім. І. І. Мечникова. - Х., 2005. - 40 с.

Рубрикатор НБУВ:
Тематичні рубрики:


Дод. точки доступу:
Одеський національний університет імені І. І. Мечникова

Видання зберігається у :
Основний фонд

6.
РА328178

Ущаповський, Юрій Володимирович.
Еволюція теорії цінності в українській економічній думці XIX - поч. XX ст. [Текст] : автореф. дис... канд. екон. наук: 08.01.04 / Ущаповський Юрій Володимирович ; Нац. акад. наук України, Ін-т світ. економіки і міжнар. відносин. - К., 2003. - 18 с.: рис.

Рубрикатор НБУВ:
Тематичні рубрики:

Географічні рубрики:


Дод. точки доступу:
Національна академія наук України; Інститут світової економіки і міжнародних відносин (Київ)

Видання зберігається у :
Основний фонд

7.
РА333930

Кузнєцова, Марина Аркадіївна.
Еволюція теорії ціни від класичної до сучасної [Текст] : автореф. дис... канд. екон. наук: 08.01.01 / Кузнєцова Марина Аркадіївна ; Одеський держ. економічний ун-т. - О., 2004. - 20 с.

Рубрикатор НБУВ:
Тематичні рубрики:


Дод. точки доступу:
Одеський державний економічний університет

Видання зберігається у :
Основний фонд

8.
РА331902

Пацевко, Наталія Василівна.
Еволюція теорії і практики навчання у Сполучених Штатах Америки першої половини ХХ століття [Текст] : автореф. дис... канд. пед. наук: 13.00.01 / Пацевко Наталія Василівна ; Київський національний ун-т ім. Тараса Шевченка. - К., 2004. - 20 с.

Рубрикатор НБУВ:
Тематичні рубрики:

Географічні рубрики:


Дод. точки доступу:
Київський національний університет імені Тараса Шевченка

Видання зберігається у :
Основний фонд

9.
ВА631268

Ущаповський, Юрій Володимирович.
Еволюція теорії цінності в українській економічній думці [Текст] : (Від давнини до початку ХХ століття) / Ю. В. Ущаповський ; Львівський національний ун-т ім. Івана Франка, Житомирський інженерно-технологічний ін-т. - Житомир : ЖІТІ, 2002. - 268 с.: рис. - ISBN 966-613-157-9

Рубрикатор НБУВ:
Тематичні рубрики:

Географічні рубрики:


Дод. точки доступу:
Львівський національний університет імені Івана Франка; Житомирський інженерно-технологічний інститут

Видання зберігається у :
Основний фонд

10.
РА386533

Шевчук, Богдан Михайлович.
Еволюція теорії державного управління українських праворадикальних організацій міжвоєнного періоду [Текст] : автореф. дис. ... канд. наук з держ. упр. : 25.00.01 / Шевчук Богдан Михайлович ; Львів. регіон. ін-т держ. упр. Нац. акад. держ. упр. при Президентові України. - Л., 2011. - 20 с.

Рубрикатор НБУВ:
Тематичні рубрики:

Географічні рубрики:


Дод. точки доступу:
Національна академія державного управління при Президентові України (Київ). Львівський регіональний інститут державного управління

Видання зберігається у :
Основний фонд

11.
ДС126645

Шевчук, Богдан Михайлович.
Еволюція теорії державного управління українських праворадикальних організацій міжвоєнного періоду [Текст] : дис. ... канд. наук з держ. упр. : 25.00.01 / Шевчук Богдан Михайлович ; Львів. регіон. ін-т держ. упр. Нац. акад. держ. упр. при Президентові України. - Л., 2011. - 207, [3] арк. - Бібліогр.: арк. 170-207.

Рубрикатор НБУВ:
Тематичні рубрики:

Географічні рубрики:


Дод. точки доступу:
Національна академія державного управління при Президентові України (Київ). Львівський регіональний інститут державного управління

Видання зберігається у :
Основний фонд

12.
ВА763028

   Небрат, Вікторія Василівна.
Еволюція теорії державних фінансів в Україні [Текст] : монографія / В. В. Небрат ; Нац. акад. наук України, ДУ "Ін-т економіки і прогнозування". - К. : [б. в.], 2013. - 583 с. : портр. - 300 прим. - ISBN 978-966-02-6731-2

Рубрикатор НБУВ:
Тематичні рубрики:

Географічні рубрики:


Дод. точки доступу:
Національна академія наук України; Інститут економіки та прогнозування (Київ)

Видання зберігається у :
Основний фонд
Універсальний підсобний фонд

13.
РА403008

   Небрат, Вікторія Василівна.
Еволюція теорії державних фінансів в економічній думці України [Текст] : автореф. дис. ... д-ра екон. наук : 08.00.01 / Небрат Вікторія Василівна ; Держ. установа "Ін-т економіки та прогнозування Нац. акад. наук України". - К., 2013. - 36 с.

Рубрикатор НБУВ:
Тематичні рубрики:

Географічні рубрики:


Дод. точки доступу:
Національна академія наук України; Інститут економіки та прогнозування (Київ)

Видання зберігається у :
Основний фонд

14.
РА434902

Стукалін, Тарас Анатолійович.
Еволюція теорії державного управління у сфері безпеки та оборони [Текст] : автореф. дис. ... канд. наук з держ. упр. : 25.00.01 / Стукалін Тарас Анатолійович ; Нац. акад. держ. упр. при Президентові України, Львів. регіон. ін-т держ. упр. - Львів, 2018. - 20 с.

Рубрикатор НБУВ:
Тематичні рубрики:

Географічні рубрики:


Дод. точки доступу:
Національна академія державного управління при Президентові України (Київ). Львівський регіональний інститут державного управління

Видання зберігається у :
Основний фонд

 
Відділ інформаційно-комунікаційних технологій
Пам`ятка користувача

Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського