Бази даних


Книжкові видання та компакт-диски - результати пошуку


Mozilla Firefox Для швидкої роботи та реалізації всіх функціональних можливостей пошукової системи використовуйте браузер
"Mozilla Firefox"

Вид пошуку
у знайденому
Сортувати знайдені документи за:
авторомназвоюроком виданнявидом документа
 Знайдено в інших БД:Журнали та продовжувані видання (3)
Пошуковий запит: (<.>I=!NBUV$<.>)*(<.>T=Економіка України$<.>)
Загальна кількість знайдених документів : 47
Представлено документи з 1 до 20
...
1.
Р79474

   Злупко, Степан М.
Економіка України [Текст] : плани семінарських занять для студ. фак. екон., юрид. і міжнар. відносин / С. М. Злупко ; Львівський держ. ун-т ім. І.Франка. - Львів : [б.в.], 1995. - 48 с.

Рубрикатор НБУВ:
Тематичні рубрики:

Географічні рубрики:


Дод. точки доступу:
Львівський державний університет імені І. Франка

Видання зберігається у :
Основний фонд

2.
ВА566198

Україна. Президент (1994–2005 ; Л. Д. Кучма).

Економіка України в 1994 році [Текст] : річна доп. Президента України Верховній Раді України. - К. : [б. в.], 1995. - 174 с.

Рубрикатор НБУВ:
Тематичні рубрики:

Географічні рубрики:


Видання зберігається у :
Основний фонд

3.
В340814/Т. 1

Економіка України: потенціал, реформи, перспективи [Текст] : у 5 т. / ред. В. Ф. Бесєдін ; Науково-дослідний економічний ін-т. - К., 1996 .
Т. 1 : Огляд економіки України за 1990-1994 роки. - [Б. м.] : [б.в.], 1996. - 480 с. - ISBN 5-8238-0428-8

Рубрикатор НБУВ:
Тематичні рубрики:

Географічні рубрики:


Дод. точки доступу:
Бесєдін, Василь Федорович \ред.\; Науково-дослідний економічний інститут

Видання зберігається у :
Основний фонд

4.
В340814/Т. 2

Економіка України: потенціал, реформи, перспективи [Текст] : у 5 т. / ред. В. Ф. Бесєдін ; Науково-дослідний економічний ін-т. - К., 1996 .
Т. 2 : Проблеми реформування відносин власності в Україні. - [Б. м.] : [б.в.], 1996. - 312 с. - ISBN 5-8238-0434-2

Рубрикатор НБУВ:
Тематичні рубрики:

Географічні рубрики:
  


Дод. точки доступу:
Бесєдін, Василь Федорович \ред.\; Науково-дослідний економічний інститут

Видання зберігається у :
Основний фонд

5.
В340814/Т. 4

Економіка України: потенціал, реформи, перспективи [Текст] : у 5 т. / ред. В. Ф. Бесєдін ; Науково-дослідний економічний ін-т. - К., 1996 .
Т. 4 : Соціальна та регіональна політика в умовах переходу до ринкової економіки. - [Б. м.] : [б.в.], 1996. - 432 с. - ISBN 5-8238-0428-8

Рубрикатор НБУВ:
Тематичні рубрики:

Географічні рубрики:


Дод. точки доступу:
Бесєдін, Василь Федорович \ред.\; Науково-дослідний економічний інститут

Видання зберігається у :
Основний фонд

6.
В340814/Т. 3

Економіка України: потенціал, реформи, перспективи [Текст] : у 5 т. / ред. В. Ф. Бесєдін ; Науково-дослідний економічний ін-т. - К., 1996 .
Т. 3 : Макроекономічна політика, прогнозування і державне регулювання економіки / ред. В. Ф. Бесєдін, Н. Ю. Гончар. - [Б. м.] : [б.в.], 1996. - 440 с. - ISBN 5-8238-0509-8

Рубрикатор НБУВ:
Тематичні рубрики:

Географічні рубрики:
  
  


Дод. точки доступу:
Бесєдін, Василь Федорович \ред.\; Бесєдін, Василій Федорович (ред.); Гончар, Наталія Юріївна (ред.); Науково-дослідний економічний інститут

Видання зберігається у :
Основний фонд

7.
ВА567159


Економіка України та шляхи її подальшого реформування: Матеріали Всеукраїнської наради економістів 14-15 вересня 1995 р. [Текст] / укл. З. С. Варналій [та ін.] ; відп.ред. І. Ф. Курас [та ін.]. - К. : Генеза, 1995. - 324 с. - ISBN 5-7707-9010-5

Рубрикатор НБУВ:
Тематичні рубрики:

Географічні рубрики:


Дод. точки доступу:
Курас, І. Ф. (відп.ред.); Варналій, З. С. (укл.)

Видання зберігається у :
Чит. зал довідково-бібліографічного обслуговування
Універсальний підсобний фонд
Основний фонд

8.
В340814/Т. 5

Економіка України: потенціал, реформи, перспективи [Текст] : у 5 т. / ред. В. Ф. Бесєдін ; Науково-дослідний економічний ін-т. - К., 1996 .
Т. 5 : Ціни, ціноутворення і грошовий обіг за ринкової трансформації економіки / А. В. Базилюк [та ін.]. - [Б. м.] : [б.в.], 1998. - 422 с. - ISBN 5-8238-0613-2

Рубрикатор НБУВ:
Тематичні рубрики:

Географічні рубрики:


Дод. точки доступу:
Бесєдін, Василь Федорович \ред.\; Базилюк, А. В.; Бесєдін, В. Ф.; Волик, В. Ф.; Горобей, М. Ф.; Гусєва, В. І.; Науково-дослідний економічний інститут

Видання зберігається у :
Основний фонд

9.
ВА584269

Заблоцький, Богдан Федорович.
Економіка України: Національна економіка України [Текст] : підручник для студ. екон. спец. вузів / Б. Ф. Заблоцький [та ін] ; Національний банк України, Львівська комерційна академія. - Львів : [б.в.], 1997. - 579 с. - ISBN 966-7330-01-X
На обл. авт. не указ.

Рубрикатор НБУВ:
Тематичні рубрики:

Географічні рубрики:


Дод. точки доступу:
Кокошко, Михайло Федорович; Смовженко, Тамара Степанівна; Національний банк України (Київ); Львівська комерційна академія

Видання зберігається у :
Основний фонд

10.
ВА601647


Економіка України: підсумки перетворень та перспективи зростання [Текст] / В. М. Геєць [та ін.] ; ред. В. М. Геєць ; Ін-т екон. прогнозування НАН України. - К. : Форт, 2000. - 422 с. - ISBN 966-7097-31-5

Рубрикатор НБУВ:
Тематичні рубрики:

Географічні рубрики:


Дод. точки доступу:
Геєць, Валерій Михайлович; Александрова, В. П.; Барановський, О. І.; Близнюк, В. В.; Богдан, І. В.; Геєць, В. М. (ред.); Національна академія наук України; Інститут економічного прогнозування (Київ)

Видання зберігається у :
Основний фонд
Універсальний підсобний фонд

11.
С10088/20

Президенту України, Верховній Раді України, Уряду України, органам центральної та місцевої виконавчої влади [Текст] : [міжвідом. наук. зб.] / НДІ "Проблеми людини". - К., 1999 . - Назва до Т. 17 : Уряду України. Президенту, законодавчій, виконавчій владі .
Т. 20 : Економіка України: реалії, перспективи розвитку ринкових відносин : аналіт. розробки, пропозиції наук. та практ. працівниківа / Запорізький держ. техн. ун-т, Запорізька обл. держ. адмін. ; [ред.кол.: Комарова А. І. (голов. ред.) та ін.]. - К. : [б.в.], 2000. - 726 с. - ISBN 966-7176-08-8

Рубрикатор НБУВ:
Тематичні рубрики:

Географічні рубрики:


Дод. точки доступу:
Комарова, А. І. (ред.); Бєліков, С. Б. (ред.); Потебенько, М. О. (ред.); Запорізький державний технічний університет; Запорізька обласна державний адміністрація; НДІ "Проблеми людини"

Видання зберігається у :
Основний фонд

12.
ВА603946


Економіка України в перехідний період [Текст] : зб. наук. пр. / НАН України, Ін-т економіки ; відп. ред. Л. К. Безчасний. - К. : [б.в.], 2000. - 104 с. - ISBN 966-02-1505-3

Рубрикатор НБУВ:
Тематичні рубрики:

Географічні рубрики:


Дод. точки доступу:
Безчасний, Л. К. (відп. ред.); Національна академія наук УкраїниІнститут економіки (Київ)

Видання зберігається у :
Основний фонд
Універсальний підсобний фонд

13.
ВА611646


Економіка України. Десять років реформ [Текст] / З. Ватаманюк [та ін.] ; ред. З. Ватаманюк, С. Панчишин ; Львівський національний ун-т ім. Івана Франка. - Л. : ЛНУ ім. І.Франка, 2001. - 496 с. - ISBN 966-613-043-2

Рубрикатор НБУВ:
Тематичні рубрики:

Географічні рубрики:


Дод. точки доступу:
Ватаманюк, Зіновій; Панчишин, Степан; Бандера, В.; Буняк В.; Ватаманюк О.; Ватаманюк, Зіновій (ред.); Панчишин, Степан (ред.); Львівський національний університет імені Івана Франка

Видання зберігається у :
Основний фонд
Універсальний підсобний фонд

14.
ВА619590

Кукурудза, І. І..
Економіка України перехідного періоду [Текст] : матеріали до лекцій і семінарів / І. І. Кукурудза. - Черкаси : Видавничий віддділ Черкаського держуніверситету ім. Богдана Хмельницького, 2002. - 111 с. - ISBN 966-7986-10-1

Рубрикатор НБУВ:
Тематичні рубрики:

Географічні рубрики:


Видання зберігається у :
Основний фонд

15.
ВА621174


Економіка України у 2001 році: здобуття та втрати [Текст] : зб.наук.ст. / ред. Я. А. Жаліла ; Національний ін-т стратегічних досліджень. - К. : Сатсанга, 2002. - 101 с. - (Безпека економічних трансформацій ; вип.17). - ISBN 966-95452-9-X

Рубрикатор НБУВ:
Тематичні рубрики:

Географічні рубрики:


Дод. точки доступу:
Жаліла, Я. А. (ред.); Національний інститут стратегічних досліджень

Видання зберігається у :
Основний фонд

16.
ВА625093


Економіка України: сучасні проблеми капіталотворення та напрями інтеграції в світове господарство [Текст] : зб.доп. Всеукраїнської наук.-практ. конф. / Науково-дослідний економічний ін-т Міністерства економіки України, Науково-дослідний фінансовий ін-т Міністерства фінансів України, Уманський держ. педагогічний ун-т ім. Павла Тичини ; відп. ред. Ю. М. Краснобокий. - Умань : [б.в.], 2001. - 72 с. - Бібліогр.: в кінці ст. - ISBN 966-7823-08-3

Рубрикатор НБУВ:
Тематичні рубрики:

Географічні рубрики:


Дод. точки доступу:
Краснобокий, Ю. М. (відп. ред.); Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки УкраїниНауково-дослідний фінансовий інститут Міністерства фінансів України (Київ); Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини

Видання зберігається у :
Основний фонд

17.
ВС38257


Економіка України: стратегія і політика довгострокового розвитку [Текст] / В. М. Геєць [та ін.] ; ред. В. М. Геєць ; НАН України, Ін-т екон. прогнозування. - К. : Ін-т екон. прогнозування НАН України : Фенікс, 2003. - 1008 с. : рис., табл. - ISBN 966-02-1600-9 (Ін-т екон. прогноз.). - ISBN 966-651-105-3 (Вид-во "Фенікс)

Рубрикатор НБУВ:
Тематичні рубрики:

Географічні рубрики:


Дод. точки доступу:
Геєць, Валерій Михайлович; Александрова, В. П.; Артьомова, Т. І.; Бажал, Ю. М.; Барановський, О. І.; Геєць, В. М. (ред.); Національна академія наук України; Інститут економічного прогнозування (Київ)

Видання зберігається у :
Основний фонд
Фонд Президентів України

18.
ВА647954


Економіка України у 2000-2003 роках: становлення інвестиційної моделі економічного зростання [Текст] : матеріали "круглого столу" / відп. ред. Я. А. Жаліло ; Національний ін-т стратегічних досліджень. - К. : НІСД, 2004. - 72 с. - ISBN 966-554-067-X

Рубрикатор НБУВ:
Тематичні рубрики:

Географічні рубрики:


Дод. точки доступу:
Жаліло, Ярослав Анатолійович (відп. ред.); Національний інститут стратегічних досліджень

Видання зберігається у :
Основний фонд
Універсальний підсобний фонд

19.
Табачник Д.В. ВС114


Економіка України: стратегія і політика довгострокового розвитку [Текст] / В. М. Геєць [та ін.] ; ред. В. М. Геєць ; НАН України, Ін-т екон. прогнозування. - К. : Фенікс, 2003. - 1006 с. : рис. - Бібліогр.: с. 961-986. - ISBN 966-02-1600-9(Ін-т екон. прогноз.). - ISBN 966-651-105-3(Вид-во "Фенікс")
З дарч. написом

Рубрикатор НБУВ:
Тематичні рубрики:

Географічні рубрики:


Дод. точки доступу:
Геєць, Валерій Михайлович; Александрова, В. П.; Артьомова, Т. І.; Бажал, Ю. М.; Барановський, О. І.; Геєць, В. М. (ред.); Національна академія наук України; Інститут економічного прогнозування (Київ)

Видання зберігається у :
Основний фонд

20.
ВС40344

Бицюра, Юрій Васильович.
Економіка України в цифрах [Текст] : метод. посібник / Ю. В. Бицюра. - Кам'янець-Подільський : Абетка-Нова, 2004. - 128 с. - (Економіка). - Бібліогр.: с. 125-126. - ISBN 966-8119-66-5

Рубрикатор НБУВ:
Тематичні рубрики:

Географічні рубрики:


Видання зберігається у :
Основний фонд

...
 
Відділ інформаційно-комунікаційних технологій
Пам`ятка користувача

Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського