Бази даних


Книжкові видання та компакт-диски - результати пошуку


Mozilla Firefox Для швидкої роботи та реалізації всіх функціональних можливостей пошукової системи використовуйте браузер
"Mozilla Firefox"

Вид пошуку
Сортувати знайдені документи за:
авторомназвоюроком виданнявидом документа
Пошуковий запит: (<.>I=!NBUV$<.>)*(<.>T=Лютер$<.>)
Загальна кількість знайдених документів : 10
Представлено документи з 1 до 10
1.
ВА570351


Ян Гус [Текст] ; Лютер ; Кальвин ; Цвингли ; Патриарх Никон / сост., общ.ред. и послесловие Н. Ф. Болдырев ; . - Челябинск : Урал, 1996. - 524 с.:ил. - (Жизнь замечательных людей. Биографическая библиотека Ф.Павленкова ; т.12). - ISBN 5-88294-054-0

Рубрикатор НБУВ:
Тематичні рубрики:

Географічні рубрики:
  
  
  
  
  


Дод. точки доступу:
Болдырев, общ.ред. и послесловие: Болдырев, Н. Ф. (сост., общ.ред. и послесловие.); Гус, Ян (о нём); Лютер, Мартин (о нём); Кальвин, Жан (о нём); Цвингли, Ульрих (о нём); Никон, (Патриарх) (о нём)

Видання зберігається у :
Основний фонд

2.
ВА632199

Курило, Ольга Вадимовна.
Лютеране в России (XVI-XX вв.) [Текст] / О. В. Курило. - М. : Фонд "Лютеранское Наследие", 2002. - 400 с. - Библиогр.: с. 353-366. - ISBN 1-58712-083-6

Рубрикатор НБУВ:
Тематичні рубрики:

Географічні рубрики:


Видання зберігається у :
Основний фонд
Універсальний підсобний фонд
Відділ міжбібліотечного науково-інформаційного сервісу

3.
ВА739159

Дудаш, Арпад Йожефович.
Лютерська ортодоксія [Текст] : есе / А. Й. Дудаш ; пер. із сербськохорв. на укр. Тетяни Миколаївни Березняк, консультант пер. Наталія Володимирівна Гаврішко. - Випр. й допов. вид. - Т. : Дудаш, 2010. - 95 с. - (Серія "Трактування протестантизму"). - Бібліогр.: с. 91-95. - 600 (2-й з-д 300) прим. - ISBN 978-966-97149-0-9

Рубрикатор НБУВ:
Тематичні рубрики:


Дод. точки доступу:
Березняк, Тетяна Миколаївна (пер.); Гаврішко, Наталія Володимирівна (консультант пер.); Лютер, Мартин ( про нього)

Видання зберігається у :
Основний фонд
Відділ обмінно-резервних фондів

4.
РА382455

Бондар, Ірина Олександрівна.
Лютеранство в контексті загальноєвропейського духовного розвитку: особливості релігійно-культурних відносин [Текст] : автореф. дис. ... канд. філос. наук : 09.00.11 / Бондар Ірина Олександрівна ; Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова. - К., 2011. - 20 с.

Рубрикатор НБУВ:
Тематичні рубрики:


Дод. точки доступу:
Національний педагогічний університет імені М. П. Драгоманова (Київ)

Видання зберігається у :
Основний фонд

5.
ДС126526

Бондар, Ірина Олександрівна.
Лютеранство в контексті загальноєвропейського духовного розвитку: особливості релігійно-культурних відносин [Текст] : дис. ... канд. філос. наук : 09.00.11 / Бондар Ірина Олександрівна ; Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова. - К., 2011. - 232 арк. - Бібліогр.: арк. 213-232.

Рубрикатор НБУВ:
Тематичні рубрики:


Дод. точки доступу:
Національний педагогічний університет імені М. П. Драгоманова (Київ)

Видання зберігається у :
Основний фонд

6.
В353771/2

Дудаш, Арпад Йожефович
Лютерська ортодоксія [Текст] : есе / А. Й. Дудаш. - Т. : Дудаш, 2011 .
Ч. 2 : Доктрини / інтерлінар. пер. на укр. мову із серб.-хорв., нім., угор., словен. й новозавіт. грец. належить авт. Есе; порядкув., стилізація й остаточ. версія пер.: Гоменюк Олена Олегівна. - 2011. - 123 с. - (Серія "Трактування протестантизму"). - Бібліогр.: с. 115-119. - 500 прим. - ISBN 978-966-97149-1-6

Рубрикатор НБУВ:
Тематичні рубрики:


Дод. точки доступу:
Dudás Á.; Дудаш, Арпад Йожефович (пер.); Гоменюк, Олена Олегівна (упоряд., пер.); Лютер, Мартин (богослов ; 1483 - 1546) ( про нього)

Видання зберігається у :
Основний фонд

7.
ВА772791

Кьостер, Роберт Дж.
Лютеранин дивиться на... Східне Православ'я [Текст] / Роберт Дж. Кьостер ; пер. з англ. В'ячеслава Горпинчука. - 1-е вид. - К. : [б. в.], 2013. - 166 с. - Бібліогр.: с. 163-166. - Пер. изд. : A lutheran looks at Eastern Orthodoxy. - 2012. - 200 прим. - ISBN 978-966-97261-2-4

Рубрикатор НБУВ:
Тематичні рубрики:


Дод. точки доступу:
Горпинчук, В'ячеслав (пер.)

Видання зберігається у :
Основний фонд

8.
РА426771

Чирук, Святослав Володимирович.
Лютеранські колонії Південної України кінця XVIII - початку XX ст: історико-демографічний аспект [Текст] : автореф. дис. ... канд. іст. наук : 07.00.01 / Чирук Святослав Володимирович ; Дніпропетр. нац. ун-т ім. Олеся Гончара. - Дніпро, 2016. - 20 с.

Рубрикатор НБУВ:
Тематичні рубрики:

Географічні рубрики:


Дод. точки доступу:
Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара

Видання зберігається у :
Основний фонд

9.
ВА823331

Каріков, Сергій Анатолійович.
Лютеранська конфесіоналізація в Саксонії в 1525-1580 рр. [Текст] : монографія / С. А. Каріков ; Нац. ун-т цивіл. захисту України. - Харків : Панов А. М. [вид.], 2018. - 251 с. - Бібліогр.: с. 217-251. - 300 прим. - ISBN 978-617-7541-68-3

Рубрикатор НБУВ:
Тематичні рубрики:

Географічні рубрики:


Дод. точки доступу:
Національний університет цивільного захисту України (Харків)

Видання зберігається у :
Основний фонд

10.
РА439561

Каріков, Сергій Анатолійович.
Лютеранська конфесіоналізація в політиці саксонських правителів у 1525–1580 рр. [Текст] : автореф. дис. ... д-ра іст. наук : 07.00.02 / Каріков Сергій Анатолійович ; Харків. нац. ун-т ім. В. Н. Каразіна. - Харків, 2019. - 31 с.

Рубрикатор НБУВ:
Тематичні рубрики:

Географічні рубрики:
  


Дод. точки доступу:
Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна

Видання зберігається у :
Основний фонд

 
Відділ інформаційно-комунікаційних технологій
Пам`ятка користувача

Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського