Бази даних


Книжкові видання та компакт-диски - результати пошуку


Mozilla Firefox Для швидкої роботи та реалізації всіх функціональних можливостей пошукової системи використовуйте браузер
"Mozilla Firefox"

Вид пошуку
у знайденому
Сортувати знайдені документи за:
авторомназвоюроком виданнявидом документа
Пошуковий запит: (<.>I=!NBUV$<.>)*(<.>T=Макроекономіка$<.>)
Загальна кількість знайдених документів : 126
Представлено документи з 1 до 20
...
1.
ВА564170


Макроекономіка Макроекономіка [Текст] : підручник для студ. екон. вузів і фак. / А. Г. Савченко [та ін.] ; ред. А. Г. Савченко. - К. : Либідь, 1995. - 207 с. - ISBN 5-325-00482-4

Рубрикатор НБУВ:
Тематичні рубрики:

Географічні рубрики:
  


Дод. точки доступу:
Савченко, Анатолій Григорович; Пухтаєвич, Галина Олександрівна; Тіньонко, Олександр Миколайович; Буряк, В. П.; Куценко, Т. Ф.; Савченко, Анатолій Григорович (ред.)

Видання зберігається у :
Основний фонд

2.
ВС30465

Семюелсон, Пол А..
Макроекономіка Макроекономіка [Текст] : пер.з англ. / П. А. Семюелсон, В. Д. Нордгауз. - К. : Основи, 1995. - 544 с.:іл. - ISBN 5-7707-5603-9

Рубрикатор НБУВ:
Тематичні рубрики:


Дод. точки доступу:
Нордгауз, Вільям Д.

Видання зберігається у :
Основний фонд

3.
ВА565346

Данильченко, Євген Петрович.
Макроекономіка Макроекономіка [Текст] : навч. посібник для студ. екон. спец. / Є. П. Данильченко ; ІСДО, Харківська академія міського господарства. - К. : [б.в.], 1995. - 95 с. - ISBN 5-7763-9717-0

Рубрикатор НБУВ:
Тематичні рубрики:

Географічні рубрики:
  


Дод. точки доступу:
ІСДО; Харківська академія міського господарства

Видання зберігається у :
Основний фонд

4.
ВА568518

Радіонова, І. Ф..
Макроекономіка та економічна політика [Текст] : підручник для студ. екон. спец. вищ. навч. закладів / І. Ф. Радіонова. - К. : Таксон, 1996. - 237 с. - ISBN 5-7707-8736-8

Рубрикатор НБУВ:
Тематичні рубрики:


Видання зберігається у :
Основний фонд

5.
ВА567599


Макроекономіка [Текст] : навчальний посібник / Волинський держ. ун-т ім. Лесі Українки ; ред. Д. С. Карпин [та ін.]. - Луцьк : Вежа, 1996.. - 246 с.. - ISBN 5-7707-8471-7

Рубрикатор НБУВ:
Тематичні рубрики:

Географічні рубрики:
  


Дод. точки доступу:
Карпин, Д. С (ред..); Волинський державний університет імені Лесі Українки (Луцьк)
6.
В342011/Ч. 2

Белінський, П. І.
Основи економіки в запитаннях та відповідях [Текст] / П. І. Белінський, Ю. К. Зайцев. - Чернівці : Рута, 1997 .
Ч. 2 : Макроекономіка. - [Б. м.] : [б.в.], 1997. - 204 с.

Рубрикатор НБУВ:
Тематичні рубрики:


Дод. точки доступу:
Зайцев, Ю. К

Видання зберігається у :
Основний фонд

7.
В342083/Ч. 1

Макконнелл, Кемпбелл Р.
Аналітична економія: принципи, проблеми і політика [Текст] : пер.з англ. / К. Р. Макконнелл, С. Л. Брю. - Львів : Просвіта, 1997 .
Ч. 1 : Макроекономіка. - [Б. м.] : [б.в.], 1997. - 671 с. - ISBN 966-537-075-8

Рубрикатор НБУВ:
Тематичні рубрики:


Дод. точки доступу:
Брю, Стенлі Л.

Видання зберігається у :
Основний фонд

8.
ВА583860

Бурда, Майкл.
Макроекономіка: Європейський контекст [Текст] : пер.з англ. / М. Бурда, Ч. Виплош. - К. : Основи, 1998. - 682 с. - ISBN 966-500-205-8

Рубрикатор НБУВ:
Тематичні рубрики:

Географічні рубрики:
  


Дод. точки доступу:
Виплош, Чарлз

Видання зберігається у :
Основний фонд

9.
ВА586949

Рабштина, Василь Михайлович.
Макроекономіка [Текст] : навч. посібник / В. М. Рабштина, С. П. Ярошенко. - Суми : Козацький вал, 1998. - 311 с. - ISBN 966-589-055-7

Рубрикатор НБУВ:
Тематичні рубрики:


Дод. точки доступу:
Ярошенко, Станіслав Павлович

Видання зберігається у :
Основний фонд

10.
ВА588845

   Павловський, Михайло Антонович.
Макроекономіка перехідного періоду: Український контекст [Текст] / М. А. Павловський. - К. : Техніка, 1999. - 334 с. - ISBN 966-575-057-7

Рубрикатор НБУВ:
Тематичні рубрики:

Географічні рубрики:


Видання зберігається у :
Основний фонд
Універсальний підсобний фонд
Зал публікацій ООН
Відділ міжбібліотечного науково-інформаційного сервісу

11.
ВА589864

Савченко, Анатолій Григорович.
Макроекономіка [Текст] : підруч. для студ. екон. спец. вузів / А. Г. Савченко [и др.]. - К. : Либідь, 1999. - 286 с. - ISBN 966-06-0121-2

Рубрикатор НБУВ:
Тематичні рубрики:

Географічні рубрики:
  


Дод. точки доступу:
Пухтаєвич, Галина Олексіївна; Тітьонко, Олександр Миколайович

Видання зберігається у :
Основний фонд
Універсальний підсобний фонд
Відділ міжбібліотечного науково-інформаційного сервісу

12.
ВС34164

Манків, Грегорі Н..
Макроекономіка [Текст] : підручник для України: Пер. з англ. / Г. Н. Манків ; наук. ред. пер. С. Панчишин. - К. : Основи, 2000. - 588 с. - ISBN 966-500-231-7

Рубрикатор НБУВ:
Тематичні рубрики:


Дод. точки доступу:
Панчишин, Степан (наук. ред. пер.)

Видання зберігається у :
Основний фонд
Універсальний підсобний фонд
Відділ міжбібліотечного науково-інформаційного сервісу

13.
ВА577938

   Базилевич, Віктор Дмитрович.
Макроекономіка [Текст] : тести. Ситуаційні завдання. Практикум розв'язання: Навч. посібник / В. Д. Базилевич, Л. О. Баластрик ; Київський держ. торговельно-економічний ун-т. - К. : Четверта хвиля, 1997. - 144 с.:іл. - (Економіка). - ISBN 966-529-070-3

Рубрикатор НБУВ:
Тематичні рубрики:


Дод. точки доступу:
Баластрик, Лариса Олександрівна; Київський державний торговельно-економічний університет

Видання зберігається у :

14.
В342137/Кн. 1

Економічна теорія [Текст] : навч. посібник : У 2 кн. / Міжнародний фонд "Відродження". - К. : Заповіт, 1997 . - (Програма "Трансформація гуманітарної освіти в Україні"). - ISBN 966-7272-13-3.
Кн. 1 : Макроекономіка / З. Г. Ватаманюк [та ін.]. - [Б. м.] : [б.в.], 1997. - 406 с. - ISBN 966-7272-14-1

Рубрикатор НБУВ:
Тематичні рубрики:


Дод. точки доступу:
Ватаманюк, Зіновій Григорович; Панчишин, Степан Михайлович; Грабинський, Ігор Михайлович; Дзюбик, С. Д.; Козяк, В. Д.; Міжнародний фонд "Відродження"

Видання зберігається у :
Основний фонд

15.
ВА595351

Гаркавко, Віктор Костянтинович.
Макроекономіка [Текст] : курс лекцій / В. К. Гаркавко, Б. Б. Гарін. - К. : Регістр, 1999. - 86 с.: іл.

Рубрикатор НБУВ:
Тематичні рубрики:


Дод. точки доступу:
Гарін, Борис Борисович

Видання зберігається у :
Основний фонд
Універсальний підсобний фонд

16.
ВА595859

Коюда, Павло Миколайович.
Макроекономіка (макроекономічна нестабільність) [Текст] : навч. посіб. / П. М. Коюда, Л. Д. Самофалов ; Ін-т змісту та методів навчання, Харк. держ. техн. ун-т радіоелектроніки. - Х. : [б.в.], 1999. - 68 с. - ISBN 5-7763-2360-6

Рубрикатор НБУВ:
Тематичні рубрики:


Дод. точки доступу:
Самофалов, Леонід Дмитрович; Інститут змісту і методів навчання (Київ)Харківський державний технічний університет радіоелектроніки

Видання зберігається у :
Основний фонд

17.
ВА596586

Савченко, Анатолій Григорович.
Макроекономіка [Текст] : навч.-метод. посіб. для самост. вивч. дисципл. / А. Г. Савченко ; Київський національний економічний ун-т. - К. : [б.в.], 1999. - 118 с. - ISBN 966-574-013-X
На обкл. авт. не зазнач.

Рубрикатор НБУВ:
Тематичні рубрики:


Дод. точки доступу:
Київський національний економічний університет

Видання зберігається у :
Основний фонд

18.
ВА576325

   Базилевич, Віктор Дмитрович.
Макроекономіка Макроекономіка [Текст] : опорний конспект лекцій / В. Д. Базилевич, Л. О. Баластрик ; Київський держ. торговельно-економічний ун-т. - К. : Четверта хвиля, 1997. - 224 с. - ISBN 966-529-050-9

Рубрикатор НБУВ:
Тематичні рубрики:

Географічні рубрики:
  


Дод. точки доступу:
Баластрик, Лариса Олександрівна; Київський державний торговельно-економічний університет

Видання зберігається у :
Основний фонд

19.
ВА588144

Фельдерер, Бернард.
Макроекономіка і нова макроекономіка [Текст] : підручник для студ. екон. фак. вузів / Б. Фельдерер, Ш. Хомбург ; пер. Е. Буровникова [та ін.]. - К. : Либідь : Нічлава, 1998. - 464 с. - ISBN 966-06-0118-2. - ISBN 3-540-57553-7

Рубрикатор НБУВ:
Тематичні рубрики:


Дод. точки доступу:
Хомбург, Штефан; Буровникова, Е (пер.); (пер. з нім.)

Видання зберігається у :
Основний фонд

20.
ВА605187

Орищак, Ярослав.
Основи курсу "Макроекономіка" [Текст] : лекції, семінарські заняття та завдання для самостійної роботи / Я. Орищак. - Т. : Підручники і посібники, 2001. - 120 с. - Альтернативна назва : Макроекономіка. Основи курсу/ Я.Орищак. - ISBN 966-562-242-0

Рубрикатор НБУВ:
Тематичні рубрики:

Географічні рубрики:


Видання зберігається у :
Основний фонд

...
 
Відділ інформаційно-комунікаційних технологій
Пам`ятка користувача

Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського