Бази даних


Книжкові видання та компакт-диски - результати пошуку


Mozilla Firefox Для швидкої роботи та реалізації всіх функціональних можливостей пошукової системи використовуйте браузер
"Mozilla Firefox"

Вид пошуку
Сортувати знайдені документи за:
авторомназвоюроком виданнявидом документа
Пошуковий запит: (<.>I=!NBUV$<.>)*(<.>U=Т3(4УКР33)4<.>)
Загальна кількість знайдених документів : 16
Представлено документи з 1 до 16
1.
ІВ207993

Bondyra, Wiesław.
Reprezentacja sejmowa Rusi Czerwonej w czasach saskich [Text] / W. Bondyra. - Lublin : Wydawnictwo uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, 2005. - 229 s. - Бібліогр.: s. 217-229. - ISBN 83-227-2422-5

Рубрикатор НБУВ:
Тематичні рубрики:


Видання зберігається у :

2.
ВА655250

   Грабовецький, Володимир Васильович.
Історичні знання в Західній України (XVI-XVIII ст.) [Текст] : посібник-хрестоматія / В. В. Грабовецький, В. В. Марчук. - Івано-Франківськ : Нова Зоря, 2000. - 80 с.: іл. - (Історичні записки Прикарпатської історичної школи). - ISBN 966-7366-35-X

Рубрикатор НБУВ:
Тематичні рубрики:

Географічні рубрики:
  


Дод. точки доступу:
Марчук, Василь Васильович

Видання зберігається у :
Основний фонд

3.
В6568597/с пр. 1; 2

   Грушевський, Михайло Сергійович.
Барське староство [Текст] : іст. нариси (XV-XVIII ст.) / М. С. Грушевський ; НАН України, Інститут українознавства ім. І.Крип'якевича. - Львів : [б.в.], 1996. - 624 с. - (Пам'ятки історичної думки України). - ISBN 5-12-004335-6

Рубрикатор НБУВ:
Тематичні рубрики:


Дод. точки доступу:
Національна академія наук України; Інститут українознавства імені І. Крип'якевича (Львів)

Видання зберігається у :
Основний фонд

4.
ВА568597

   Грушевський, Михайло Сергійович.
Барське староство [Текст] : іст. нариси (XV-XVIII ст.) / М. С. Грушевський ; НАН України, Інститут українознавства ім. І.Крип'якевича. - Львів : [б.в.], 1996. - 624 с.+ додат. - (Пам'ятки історичної думки України). - ISBN 5-12-004335-6

Рубрикатор НБУВ:
Тематичні рубрики:


Дод. точки доступу:
Національна академія наук України; Інститут українознавства імені І. Крип'якевича (Львів)

Видання зберігається у :
Основний фонд

5.
ВА654115

   Кузич-Березовський, Іван.
Березівське боярство на тлі історіі України [Текст] / І. Кузич-Березовський. - Detroit, Michigan : [б.в.], 1962. - 292 с.: іл. - Бібліогр.: С.287-289

Рубрикатор НБУВ:
Тематичні рубрики:

Географічні рубрики:
  


Переглянути документ в електронній бібліотеці "Україніка"


Видання зберігається у :

6.
ДС93713

   Головко, Олександр Борисович.
Волинь і Галичина в державнополітичному розвитку Центрально-Східної Європи (ІХ - перша половина ХІІІ ст.) [Текст] : дис... д-ра іст. наук: 07.00.02 / Головко Олександр Борисович ; НАН України, Ін-т сходознавства ім. А. Кримського. - К., 2005. - 469 арк. - арк. 400-469

Рубрикатор НБУВ:
Тематичні рубрики:


Дод. точки доступу:
Національна академія наук України; Інститут сходознавства імені А. Ю. Кримського (Київ)

Видання зберігається у :
Основний фонд

7.
РА343410

   Головко, Олександр Борисович.
Волинь і Галичина в державнополітичному розвитку Центрально-Східної Європи (ІХ - перша половина ХІІІ ст.) [Текст] : автореф. дис... д-ра іст. наук: 07.00.02 / Головко Олександр Борисович ; НАН України, Інститут українознавства ім. І.Крип'якевича, Інститут народознавства. - Львів, 2006. - 32 с.

Рубрикатор НБУВ:
Тематичні рубрики:


Дод. точки доступу:
Національна академія наук України; Інститут українознавства імені І. Крип'якевича (Львів); Інститут народознавства (Львів)

Видання зберігається у :
Основний фонд

8.
Желехівський Б./№486

   Грабовецький, Володимир Васильович.
Гуцульщина ХІІІ-ХІХ століть [Текст] : історичний нарис / В. В. Грабовецький. - Львів : Вища школа. Видавництво при Львівському держ. ун-ті, 1982. - 151 с.

Рубрикатор НБУВ:
Тематичні рубрики:


Видання зберігається у :
Основний фонд

9.
ДС96075

Вегерчук, Сергій Максимович.
Етнополітична історія населення Карпато-Причорноморських земель (друга половина XI - перша половина XIII ст.) [Текст] : дис... канд. іст. наук: 07.00.01 / Вегерчук Сергій Максимович ; Південноукраїнський держ. педагогічний ун-т ім. К.Д.Ушинського. - О., 2006. - 201 арк. - арк. 182-201

Рубрикатор НБУВ:
Тематичні рубрики:

Географічні рубрики:
  
  


Дод. точки доступу:
Південноукраїнський державний педагогічний університет імені К. Д. Ушинського (Одеса)

Видання зберігається у :
Основний фонд

10.
РА342836

Вегерчук, Сергій Максимович.
Етнополітична історія населення Карпато-Причорноморських земель (друга половина XI - перша половина XIII ст.) [Текст] : автореф. дис... канд. іст. наук: 07.00.01 / Вегерчук Сергій Максимович ; Одеський національний ун-т ім. І.І.Мечникова. - О., 2006. - 20 с.

Рубрикатор НБУВ:
Тематичні рубрики:

Географічні рубрики:
  
  


Дод. точки доступу:
Одеський національний університет імені І. І. Мечникова

Видання зберігається у :
Основний фонд

11.
Гнатишин А./№485

   Крипякевич, Іван.
З історії Гуцульщини [Текст] / І. Крипякевич. - Львів : Неділя, 1929. - 39 с. - (Наш рідний край. Історично-краєзнавча книгозбірня ; рік. 1, Ч. 4)

Рубрикатор НБУВ:
Тематичні рубрики:


Видання зберігається у :
Чит. зал музичного фонду (Філія 1)

12.
Р88919

Красовський, Іван.
Лемківщина у боротьбі за об'єднання з Україною [Текст] / І. Красовський. - Йонкерс, Нью-Йорк : [б.в.], 1964. - 31 с. - (Бібліотека "Голосу Лемківщини" ; ч.1)

Рубрикатор НБУВ:
Тематичні рубрики:


Видання зберігається у :

13.
РА301111

Рудий, Василь Ананійович.
Перемишльська земля (IX - середина XIV ст.) [Текст] : автореф. дис... канд. іст. наук: 07.00.01 / Рудий Василь Ананійович ; Львівський держ. ун-т ім. І.Франка. - Львів, 1998. - 23 с.

Рубрикатор НБУВ:
Тематичні рубрики:

Географічні рубрики:
  


Дод. точки доступу:
Львівський державний університет імені І. Франка

Видання зберігається у :
Основний фонд

14.
ДС66051

Рудий, Василь Ананійович.
Перемишльська земля (IX - середина XIV ст.) [Текст] : дис... канд. іст. наук: 07.00.01 / Рудий Василь Ананійович ; Львівський держ. ун-т ім. І.Франка. - Львів, 1998. - 263 арк. + дод. - арк. 231-263

Рубрикатор НБУВ:
Тематичні рубрики:

Географічні рубрики:
  


Дод. точки доступу:
Львівський державний університет імені І. Франка

Видання зберігається у :
Основний фонд

15.
ВС34937

Удварі, Іштван.
Причинки до історії підкарпатських русинів ХVІІІ століття. Дослідження з історії культури і мови [Text] / І. Удварі. - Ужгород : Вид-во В.Падяка, 2000. - 340 с.: іл. - ISBN 996-7838-01-3

Рубрикатор НБУВ:
Тематичні рубрики:


Видання зберігається у :
Основний фонд
Універсальний підсобний фонд

16.
Галаган П. №9826/словесность


Холмская Русь. Исторические судьбы русского Забужья [Текст]. - СПб. : П. Н. Батюшков [изд.], 1887 (Тип. Т-ва "Общественная Польза"). - XVI, 216, 62 с. : ил., карты
Опис складено за нормами сучас. орфографії.

Рубрикатор НБУВ:
Тематичні рубрики:

Географічні рубрики:
  
  
  


Видання зберігається у :
Основний фонд

 
Відділ інформаційно-комунікаційних технологій
Пам`ятка користувача

Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського