Бази даних


Книжкові видання та компакт-диски - результати пошуку


Mozilla Firefox Для швидкої роботи та реалізації всіх функціональних можливостей пошукової системи використовуйте браузер
"Mozilla Firefox"

Вид пошуку
Сортувати знайдені документи за:
авторомназвоюроком виданнявидом документа
Пошуковий запит: (<.>I=!NBUV$<.>)*(<.>U=Ю6*3<.>)
Загальна кількість знайдених документів : 10
Представлено документи з 1 до 10
1.
ВА746488

   Додонова, Віра Іванівна.
Постнекласичний дискурс соціальної раціональності [Текст] : монографія / В. І. Додонова ; Донец. нац. ун-т, Каф. філос. - Донецьк : Вид-во ДонНУ, 2011. - 340 с. : табл. - Бібліогр.: с. 301-339. - 300 прим. - ISBN 978-966-639-489-0

Рубрикатор НБУВ:
 Ю6*3 
 С5*33 
Тематичні рубрики:


Дод. точки доступу:
Донецький національний університет. Кафедра філософії

Видання зберігається у :
Основний фонд

2.
РА390307

   Додонова, Віра Іванівна.
Соціальна раціональність як предмет постнекласичного дискурсу [Текст] : автореф. дис. ... д-ра філос. наук : 09.00.03 / Додонова Віра Іванівна ; Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова. - К., 2012. - 32 с.

Рубрикатор НБУВ:
 Ю6*3 
 С5*33 
Тематичні рубрики:


Дод. точки доступу:
Національний педагогічний університет імені М. П. Драгоманова (Київ)

Видання зберігається у :
Основний фонд

3.
ДС129334

   Додонова, Віра Іванівна.
Соціальна раціональність як предмет постнекласичного дискурсу [Текст] : дис. ... д-ра філос. наук : 09.00.03 / Додонова Віра Іванівна ; Донец. нац. ун-т. - Донецьк, 2012. - 464 арк. - Бібліогр.: арк. 407-464.

Рубрикатор НБУВ:
 Ю6*3 
 С5*33 
Тематичні рубрики:


Дод. точки доступу:
Донецький національний університет

Видання зберігається у :
Основний фонд

4.
РА390120

   Крилова, Світлана Анатоліївна.
Краса як феномен соціального буття людини (соціокультурні та гендерні аспекти) [Текст] : автореф. дис. ... д-ра філос. наук : 09.00.03 / Крилова Світлана Анатоліївна ; Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова. - К., 2012. - 35 с.

Рубрикатор НБУВ:
 Ю6*3 
 Ю6*64 
Тематичні рубрики:


Дод. точки доступу:
Національний педагогічний університет імені М. П. Драгоманова (Київ)

Видання зберігається у :
Основний фонд

5.
ДС129347

   Крилова, Світлана Анатоліївна.
Краса як феномен соціального буття людини (соціокультурні та гендерні аспекти) [Текст] : дис. ... д-ра філос. наук : 09.00.03 / Крилова Світлана Анатоліївна ; Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова. - К., 2012. - 407 арк. - Бібліогр.: арк. 366-407.

Рубрикатор НБУВ:
 Ю6*3 
 Ю6*64 
Тематичні рубрики:


Дод. точки доступу:
Національний педагогічний університет імені М. П. Драгоманова (Київ)

Видання зберігається у :
Основний фонд

6.
АО266047

Ласкер, Эмануил.
Борьба [Текст] / Э. Ласкер ; пер. с нем. И. Гилярова. - М. : Европа, 2007. - 128 с. - (Серия "Идеологии"). - ISBN 978-5-9739-0096-0

Рубрикатор НБУВ:
 Ю6*3 
Тематичні рубрики:


Дод. точки доступу:
Гилярова, Ирина (пер. с нем.)

Видання зберігається у :
Основний фонд

7.
ВА829851

Лафарг, Пол.
Право на мрзеливост [Text] / Пол Лафарг ; прев. од фр. Љупка Христова-Башевска. - Скопје : Слово, 2018. - 118 с. - (Библиотека Logos). - 300 прим. прим. - ISBN 978-608-4656-51-7

Рубрикатор НБУВ:
 Ю6*3 
Тематичні рубрики:


Дод. точки доступу:
Христова-Башевска, Љупка (пер.)

Видання зберігається у :
Основний фонд

8.
ВА743772

   Степаненко, І. В.
Життєва компетентність особистості: філософсько-антропологічний та соціокультурний виміри [Текст] : монографія / І. В. Степаненко, М. Д. Степаненко. - Х. : ХДУХТ, 2011. - 217 с. - Бібліогр.: с. 200-216. - 300 прим. - ISBN 978-966-405-221-1

Рубрикатор НБУВ:
 Ю6*3 
Тематичні рубрики:


Дод. точки доступу:
Степаненко, М. Д.

Видання зберігається у :
Основний фонд

9.
ДС98557

Чантурія, Анжеліка Володимирівна.
Семіотичні аспекти дослідження соціальної реальності [Текст] : дис... канд. філос. наук: 09.00.03 / Чантурія Анжеліка Володимирівна ; Луганський національний педагогічний ун-т ім. Тараса Шевченка. - Луганськ, 2006. - 174 арк. - арк. 162-174

Рубрикатор НБУВ:
 Ю6*3 
Тематичні рубрики:


Дод. точки доступу:
Луганський національний педагогічний університет імені Тараса Шевченка

Видання зберігається у :
Основний фонд

10.
РА347683

Чантурія, Анжеліка Володимирівна.
Семіотичні аспекти дослідження соціальної реальності [Текст] : автореф. дис... канд. філос. наук: 09.00.03 / Чантурія Анжеліка Володимирівна ; Ін-т філософії ім. Г. С. Сковороди НАН України. - К., 2006. - 20 с.

Рубрикатор НБУВ:
 Ю6*3 
Тематичні рубрики:


Дод. точки доступу:
Національна академія наук України; Інститут філософії імені Г. С. Сковороди (Київ)

Видання зберігається у :
Основний фонд

 
Відділ інформаційно-комунікаційних технологій
Пам`ятка користувача

Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського