Бази даних


- результати пошуку


Mozilla Firefox Для швидкої роботи та реалізації всіх функціональних можливостей пошукової системи використовуйте браузер
"Mozilla Firefox"

Вид пошуку
Пошуковий запит: <.>ZN=В<.>
Загальна кількість знайдених документів : 1

  Книги:

Відповіді до збірника завдань з математики. ДПА. 9 [клас]. - 2019АО275176
Математика. Тренажер для підготовки до зовнішнього незалежного оцінювання і державної підсумкової атестації. За чинною програмою ЗНО : [посібник] / [уклад.: А. М. Капіносов та ін.]. - 2018СО36461
Математичне та комп'ютерне моделювання складних технічних систем : колект. монографія / К. Е. Дьомічев [та ін.]. - 2019ВА831188
Прикладна математика : навч. посіб. / [О. В. Шебаніна та ін.]. - 2018ВА831111
Барыкин О. В. Неассоциативная психология отношений : [монография] / Барыкин О. В., Барыкин В. Н.. - 2017СО36475
Бевз В. Г. Збірник завдань з математики. ДПА 2019. 9 [клас] : [навч. посіб. для закл. заг. серед. освіти] / В. Г. Бевз, Д. В. Васильєва. - 2019ВС65469
Беденко М. В. Математика. 1 клас. Бліц-контроль знань : [посібник] / М. В. Беденко. - 2018АО275208
Григор'єва М. І. Навчально-розвивальний курс "ІНДИГО". Наочний посібник : [навч.-метод. посіб.] / [М. І. Григор'єва, Т. М. Кужелюк, М. М. Мужановська]. - 2018СО36423
Ґонік Л. Фізика / Ларрі Ґонік [худож.], Арт Гафман ; пер. з англ. Наталія Білоножко. - 2019ВС65506
Зозуля Е. В. Структура, провідникові та механічні властивості вакуумних плівкових композитів на основі міді, зміцнених нанодисперсним Al2O3 : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 01.04.07 / Зозуля Едуард Володимирович. - 2018РА439663
Косогов І. Г. Збірник практико-орієнтованих задач з фізики : навч. посіб. для закл. заг. серед. освіти / І. Г. Косогов, Г. О. Шишкін. - 2018ВА831218
Пастухова І. С. Дітопологічні інверсні напівгрупи : автореф. дис. ... канд. фіз.-мат. наук (д-ра філософії) : 01.01.04 / Пастухова Ірина Степанівна. - 2019РА439472
Пожарська К. В. Найкращі наближення та ентропійні числа класів періодичних функцій багатьох змінних : автореф. дис. ... канд. фіз.-мат. наук : 01.01.01 / Пожарська Катерина Віталіївна. - 2018РА439649
Ровенчак А. А. Екзотичні статистики : навч. посіб. / Андрій Ровенчак. - 2018ВА830840
Сальніков М. М. Модифікований метод еліпсоїдального оцінювання та його застосування : автореф. дис. ... д-ра фіз.-мат. наук : 01.05.02 / Сальніков Микола Миколайович. - 2019РА438771
Семко Т. О. Наноструктуровані термоелектричні матеріали на основі сполук Pb(Sn)-Ag-Sb-Te : автореф. дис. ... канд. фіз.-мат. наук : 01.04.18 / Семко Тарас Олегович. - 2018РА439698
Сердюк І. В. Використання методу рекурентних співвідношень для обчислення визначників N-го порядку : навч. посіб. для студентів напрямків підгот. "Прикладна математика" та "Комп'ютерні науки" / І. В. Сердюк, О. Б. Ахієзер, О. І. Дунаєвська ; (за ред. В. М. Мітіна). - 2019ВА831262
Сердюк І. В. Теорія визначників. Методи обчислення визначників N-го порядку : навч. посіб. для студентів напрямків підгот. "Прикладна математика" та "Комп'ютерні науки" / І. В. Сердюк, О. Б. Ахієзер, О. І. Дунаєвська ; (за ред. В. М. Мітіна). - 2019ВА831261
Скороходов Д. С. Оптимальне відновлення операторів та функціоналів і суміжні екстремальні задачі теорії наближення : автореф. дис. ... д-ра фіз.-мат. наук : 01.01.01 / Скороходов Дмитро Сергійович. - 2019РА438749
Чепіжний А. В. Геометричні способи знаходження траєкторно-кінематичних характеристик точки у складному русі : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.01.01 / Чепіжний Андрій Володимирович. - 2019РА439452
Ширінбекова С. Н. Вплив земного вивітрювання на структурно-мінералогічні особливості метеоритів : автореф. дис. ... канд. геол. наук : 04.00.20 / Ширінбекова Світлана Нурахмедівна. - 2019РА439707
Ярхо Т. О. Теорія числових рядів: смисловий, доказовий, практичний аспекти : навч.-метод. посіб. / Т. О. Ярхо. - 2017ВА831219

  Періодичні видання:

Aerospace research in Bulgaria - 2018, № 30Ж39148/2018/30
Pliska studia mathematica. Vol. 30: Proceedings of the Fifth International Conference New Trends of the Applications of Differential Equations in Sciences (NTADES 2018) : June 18-21, 2018, Sofia / guest ed. A. Slavova; found. ed. L. Iliev. - 2019Ж65791/2019/30
 
Відділ інформаційно-комунікаційних технологій
Пам`ятка користувача

Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського