Бази даних


- результати пошуку


Mozilla Firefox Для швидкої роботи та реалізації всіх функціональних можливостей пошукової системи використовуйте браузер
"Mozilla Firefox"

Вид пошуку
Пошуковий запит: <.>ZN=В<.>
Загальна кількість знайдених документів : 1

  Книги:

Лабораторний практикум з фізики. Ч. 1: Механіка та молекулярна фізика / [І. Є. Лопатинський та ін.]. - 2018В357558/1
Бевз В. Г. Алгебра. Перевіряємо набуті компетентності. 8 клас. Зошит : [зошит для учня] / В. Г. Бевз, Н. Г. Владімірова. - 2016ВС65148
Бевз В. Г. Математичний тренажер. 2 [клас] : [навч. посіб.] / В. Г. Бевз, Д. В. Васильєва. - 2018ВА828676
Бевз В. Г. Математичний тренажер. 3 [клас] : [навч. посіб.] / В. Г. Бевз, Д. В. Васильєва. - 2018ВА828678
Бевз В. Г. Математичний тренажер. 4 [клас] : [навч. посіб.] / В. Г. Бевз, Д. В. Васильєва. - 2018ВА828677
Васильєва Л. В. Математичні методи дослідження операцій : [посіб.] для студентів вищ. навч. закл. спец. 122 "Комп'ютерні науки" / Л. В. Васильєва, М. П. Богдан. - 2018ВА828719
Григор'єва М. І. Навчально-розвивальний курс "Індиго". Робочий зошит : [навч.-метод. посіб. : для учнів мол. шк. віку] / М. І. Григор'єва, Т. М. Кужелюк, М. М. Мужановська. - 2018СО36274
Жалдак М. І. Теорія ймовірностей і математична статистика : підруч. для студентів фіз.-мат. та інформ. спец. пед. ун-тів / М. І. Жалдак, Н. М. Кузьміна, Г. О. Михалін. - 2017ВА829024
Конет І. М. Еліптичні крайові задачі в кусково-однорідних циліндрично-кругових середовищах / І. М. Конет, Т. М. Пилипюк. - 2018ВА828699
Крутий Ю. С. Методы расчета цилиндрических оболочек : монография / Ю. С. Крутий, Н. Г. Сурьянинов, А. М. Чучмай. - 2018ВА828745
Найко Д. А. Додатні оператори класу В та їхні комбінації : монографія / Д. А. Найко. - 2018ВА829022
Олефір В. П. Вступ до фізичного практикуму з електрики та магнетизму : навч. посіб. / В. П. Олефір. - 2017ВА828625
Оляницька Л. В. Математика. [4 клас] : підруч. для 4 кл. загальноосвіт. навч. закл. / Л. В. Оляницька. - 2019ВС65172
Працьовитий М. В. Теорія прямих в полярних координатах : [посібник] / Працьовитий М. В., Маслова Ю. П.. - 2016ВА828709
Сторчай В. Ф. Готуємось до олімпіади. Функціональні рівняння : навч. посіб. / В. Ф. Сторчай, Л. С. Коряшкіна. - 2018ВА828905
Струж Н. І. Фізика. Зошит для лабораторних робіт. 10 клас. Рівень стандарту / Наталія Струж, Ольга Федчишин. - 2018Р134888
Требенко О. О. Математична логіка і теорія алгоритмів : навч. посіб. для орг. самост. роботи студентів / О. О. Требенко. - 2018ВА828904

  Періодичні видання:

Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка Серія:  : Фізико-математичні науки - 2017, № 3Ж28079:Фіз.-мат./2017/3
Hübner W. Sitzungsberichte [Bayerische Akad. der Wiss. Philos.-hist. Kl.]. H. 1: Athena am Sternhimmel bei Proklos : Astrologie im Dienste neuplatonischer Philosophie: Vorgetragen in der Sitzung vom 11. November 2016 / Wolfgang Hübner. - 2017Ж36564:BS/2017/1
 
Відділ інформаційно-комунікаційних технологій
Пам`ятка користувача

Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського