Бази даних


- результати пошуку


Mozilla Firefox Для швидкої роботи та реалізації всіх функціональних можливостей пошукової системи використовуйте браузер
"Mozilla Firefox"

Вид пошуку
Пошуковий запит: <.>ZN=Г<.>
Загальна кількість знайдених документів : 1

  Книги:

Медична хімія : підруч. для студентів закл. вищ. освіти, які навчаються за спец. "Технологія медичної діагностики та лікування" за освіт. програмою "Лабораторна діагностика" / Є. Я. Левітін [та ін.] ; за ред. д-ра фармацевт. наук, проф. Є. Я. Левітіна. - 2018ВА831175
Березан О. В. Хімія. Робочий зошит-посібник. 10 клас. Рівень стандарту / Ольга Березан. - 2018ВС65528 з дод.
Жибак М. Т. Розробка амперометричних нанокомпозитних біо/хемосенсорів для визначення низькомолекулярних метаболітів у біологічних рідинах : автореф. дис. ... канд. біол. наук : 03.00.20 / Жибак Михайло Тарасович. - 2018РА439714
Камчатний В. Г. Науково-освітній доробок професора І. П. Осипова (1855-1918 рр.) в галузі хімії : монографія / В. Г. Камчатний. - 2018ВА831174
Лавриненко О. М. Процеси фазоутворення в системі короткозамкнених гальваноконтактів залізо (Ст3) - вуглець (КОКС) [у водному середовищі] : [монографія] / О. М. Лавриненко. - 2019ВА831106
Трипольський А. І. Фрактальна структура поверхні каталізатора і кінетика гетерогенно-каталітичних реакцій окиснення та відновлення оксидів вуглецю : автореф. дис. ... д-ра хім. наук : 02.00.15 / Трипольський Андрій Іккійович. - 2019РА439468
Шапошник А. М. Закономірності процесів утворення та структурні особливості оксалатів МС2О4·nН2О (М=Mn,Co,Ni,Cd), форміатів M(HCO2)n(M=Ag,Ni) та продуктів їх термолізу : автореф. дис. ... канд. хім. наук : 02.00.04 / Шапошник Анна Миколаївна. - 2019РА439671

  Періодичні видання:

Поверхность - 2017, № 9Ж68643/2017/9
Поверхность - 2018, № 10Ж68643/2018/10
 
Відділ інформаційно-комунікаційних технологій
Пам`ятка користувача

Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського