Бази даних


- результати пошуку


Mozilla Firefox Для швидкої роботи та реалізації всіх функціональних можливостей пошукової системи використовуйте браузер
"Mozilla Firefox"

Вид пошуку
Пошуковий запит: <.>ZN=Д<.>
Загальна кількість знайдених документів : 1

  Книги:

IV Міжнародна науково-практична конференція "Геоінформаційні технології у територіальному управлінні та експертних дослідженнях: правові, організаційні, технічні проблеми", 4-6 жовтня 2017, Одеса-2017 : матеріали / Укр. т-во геодезії та картографії [та ін.]. - 2017ВА828661
Безпечність машин. Оцінювання вмісту в повітрі шкідливих речовин. Ч. 11: ДСТУ EN 1093-11:2016 (EN 1093-11:2001 + A1:2008, IDT). Коефіцієнт очищення. - 2018СТ9922/11
Безпечність машин. Оцінювання вмісту в повітрі шкідливих речовин. Ч. 2: ДСТУ EN 1093-2:2016 (EN 1093-2:2006 + A1:2008, IDT). Метод мічених атомів для вимірювання інтенсивності емісії певного забруднювача. - 2018СТ9922/2
Безпечність машин. Оцінювання вмісту в повітрі шкідливих речовин. Ч. 3: ДСТУ EN 1093-3:2016 (EN 1093-3:2006 + A1:2008, IDT). Стендовий метод вимірювання інтенсивності емісії певного забруднювача. - 2018СТ9922/3
Безпечність машин. Оцінювання вмісту в повітрі шкідливих речовин. Ч. 6: ДСТУ EN 1093-6:2016 (EN 1093-6:1998 + A1:2008, IDT). Ефективність розділення за масою для систем з безканальним виходом. - 2018СТ9922/6
Безпечність машин. Оцінювання вмісту в повітрі шкідливих речовин: ДСТУ EN 1093-4:2016 (EN 1093-4:1996 + A1:2008, IDT). Метод мічених атомів для визначення ефективності очищення повітря вихлопною системою. - 2018СТ9922/4
Викиди стаціонарних джерел. Відбирання проб для автоматичного визначення концентрації газових викидів стаціонарними системами контролю (ISO 10396:2007, IDT). - 2018СТ9875
Геологорозвідувальний факультет: історія та сучасність (1918-2018) : [колект.] монографія / [О. О. Бельгард та ін.] ; за ред. проф. В. Ф. Приходченка і доц. І. С. Нікітенка. - 2018ВА828890
Матеріали III Всеукраїнської наукової конференції "Геодезія, землеустрій, геоінформатика в Південному регіоні: сучасний стан та перспективи розвитку", 18-20 жовтня 2018 року / Одес. держ. акад. буд-ва та архітектури. - 2018ВА828831
Якість повітря. Оцінювання придатності процедури вимірювання на основі порівняння з указаною невизначеністю вимірювання (EN ISO 14956:2002, IDT). - 2018СТ9904
Hasberg A. K. M. Decadal- to orbital-scale climate variability in the Indo-Pacific Warm Pool during the past ≈650,000 years : Diss. / Ascelina Katharina Maria Hasberg. - 2019ІВ225755
Вергнигорова Ю. В. Майкопские отложения (олигоцен - нижний миоцен) Керченского полуострова: история изучения, полемика, стратиграфия / Ю. В. Вергнигорова, Т. С. Рябоконь. - 2018СО36292
Кобернік С. Г. Географія. [9 клас] : підруч. для 9 кл. загальноосвіт. навч. закл. / С. Г. Кобернік, Р. Р. Коваленко. - 2017ВС65144
Кобернік С. Г. Методика навчання географії : практикум для лаб. занять студентів спец. 014.07 "Середня освіта" (географія) / С. Г. Кобернік. - 2018ВА828706
Мокін В. Б. Інформаційна ГІС-інтегрована технологія оцінювання параметрів викидів речовин за даними оперативного моніторингу забруднення атмосферного повітря : монографія / В. Б. Мокін, Г. В. Горячев, Д. Ю. Дзюняк. - 2018ВА828503
Одинченко Л. К. Географія. [7 клас] : підруч. для 7 кл. спец. закл. заг. серед. освіти (F 70) / Л. К. Одинченко, Т. Ю. Скиба. - 2018ВС65171

  Періодичні видання:

Minerals yearbook Vol.1 : Metals and minerals - 2018, № 2014Ж39440:Vol.1/2018/2014
Часопис картографії - 2018, № 2Ж70354/2018/2
 
Відділ інформаційно-комунікаційних технологій
Пам`ятка користувача

Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського