Бази даних


- результати пошуку


Mozilla Firefox Для швидкої роботи та реалізації всіх функціональних можливостей пошукової системи використовуйте браузер
"Mozilla Firefox"

Вид пошуку
Пошуковий запит: <.>ZN=Е<.>
Загальна кількість знайдених документів : 1

  Книги:

Актуальные проблемы биотехнологии и биоинженерии : монография / [И. А. Белых и др.] ; под ред. А. Н. Огурцов. - 2019ВА831180
Барна І. В. Біологія. Комплексна підготовка до зовнішнього незалежного оцінювання : [посібник] / Іван Барна. - 2018СО36459
Ємельянов, Ігор Георгійович Нариси із загальної екології. Кн. 1: Аутекологія. - 2018В357662/1
Завязкин О. В. Динозавры и другие древние животные : [более 300 фото] / [О. В. Завязкин]. - 2018СО36422
Загороднюк Н. В. Щоденник навчально-польової практики з фізіології і екології рослин / [Н. В. Загороднюк]. - 2018СО36415
Рабоконь А. М. Оцінка генетичного поліморфізму у рослин за допомогою довжини інтронів генів ß-тубуліну на внутрішньо- та міжвидовому рівнях : автореф. дис. ... канд. біол. наук : 03.00.22 / Рабоконь Анастасія Миколаївна. - 2018РА439655
Самофалова Д. О. Реконструкція просторової структури протеїнфосфатаз, задіяних в регуляції цитоскелету у рослин, та структурно-біологічні механізми їх взаємодії зі специфічними інгібіторами : автореф. дис. ... канд. біол. наук : 03.00.11 / Самофалова Дарія Олексіївна. - 2018РА439656
Степаненко О. Ю. Закономірності будови та індивідуальної анатомічної мінливості мозочка людини : автореф. дис. ... д-ра мед. наук : 14.03.01 / Степаненко Олександр Юрійович. - 2018РА439665
Супрун А. Д. Квантовая теорія конформаційних збуджень білкових молекул : навч. посіб. / А. Д. Супрун. - 2005ВА702375
Чорномаз Н. М. Дендроценози схилів Києва (екологічні умови, сучасний стан та шляхи оптимізації) : автореф. дис. ... канд. біол. наук : 03.00.16 / Чорномаз Наталія Михайлівна. - 2019РА438764
Ятель Т. П. Миколог Прокофий Данилович Ятель / Т. П. Ятель ; [сост., предисл., прим. проф. А. И. Бельского]. - 2018ВА831193

  Періодичні видання:

Gortania. Botanica, Zoologia : Batanica, Zoologia - 2017, № 39Ж40694/BZ/2017/39
 
Відділ інформаційно-комунікаційних технологій
Пам`ятка користувача

Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського