Бази даних


- результати пошуку


Mozilla Firefox Для швидкої роботи та реалізації всіх функціональних можливостей пошукової системи використовуйте браузер
"Mozilla Firefox"

Вид пошуку
Пошуковий запит: <.>ZN=Ж<.>
Загальна кількість знайдених документів : 1

  Книги:

Методичні вказівки до виконання бакалаврських дипломних робіт для студентів напряму підготовки 6.051002 - Методологія, стандартизація та сертифікація (спеціальності 152 - Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка) / [уклад.: В. Ю. Кучерук та ін.]. - 2018ВА831187
Методичні вказівки до самостійної роботи студентів над розрахунково-графічними роботами з дисципліни "Інженерна та комп'ютерна графіка" / [уклад.: О. П. Мельник, Я. Г. Скорюкова, Б. Б. Корчевський]. - 2017ВА831266
Грабовська Н. Р. Інформаційні технології тривимірної реконструкції зображень поверхневих дефектів для ламбертівської моделі відбиття світла : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.13.06 / Грабовська Наталія Романівна. - 2019РА439463
Сліпчишин Л. В. Теоретичні та методичні основи розвитку художньо-технічної творчості учнів закладів професійної (професійно-технічної) освіти у процесі навчання технічних дисциплін : монографія / Лідія Василівна Сліпчишин. - 2018ВА831254

  Періодичні видання:

Аграрний вісник Причорномор'я. Вип. 90: Технічні науки / редкол.: В. П. Чучуй (відп. ред.) [та ін.]. - 2018Ж69783/2018/90
 
Відділ інформаційно-комунікаційних технологій
Пам`ятка користувача

Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського