Бази даних


- результати пошуку


Mozilla Firefox Для швидкої роботи та реалізації всіх функціональних можливостей пошукової системи використовуйте браузер
"Mozilla Firefox"

Вид пошуку
Пошуковий запит: <.>ZN=И<.>
Загальна кількість знайдених документів : 1

  Книги:

Проблеми гірничої технології : зб. наук. пр. / [О. В. Алексєєнко та ін. ; редкол.: І. О. Єфремов (відп. ред.) та ін.]. - 2018ВС65500
Бурла О. А. Оцінка рівня еколого-радіаційної безпеки нафтовидобувних територій : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 21.06.01 / Бурла Оксана Анатоліївна. - 2019РА439446
Пономар В. П. Зміни мінерального складу та властивостей залізних руд різного типу під впливом магнетизуючого випалу : автореф. дис. ... канд. геол. наук : 04.00.20 / Пономар Віталій Павлович. - 2019РА439661
Сліденко В. М. Розвиток наукових основ стабілізації ударно-хвильових процесів гідроімпульсних систем гірничих машин : автореф. дис. ... д-ра техн. наук : 05.05.06 / Сліденко Віктор Михайлович. - 2019РА439467
 
Відділ інформаційно-комунікаційних технологій
Пам`ятка користувача

Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського