Бази даних


- результати пошуку


Mozilla Firefox Для швидкої роботи та реалізації всіх функціональних можливостей пошукової системи використовуйте браузер
"Mozilla Firefox"

Вид пошуку
Пошуковий запит: <.>ZN=Л<.>
Загальна кількість знайдених документів : 1

  Книги:

Fats and oils in industry of nutrition : monogr. / Sumy nat. agrarian univ.. - 2018ІВ225675
Вогнетриви алюмосилікатні. Хімічний аналіз (альтернативний рентгенофлуоресцентному методу). Ч. 1: ДСТУ ISO 21587-1:2008. Апаратура, реактиви, розкладання проби та гравіметричне визначення оксиду кремнію (IV) (ISO 21587-1:2007, IDT). - 2018СТ9678/1
Вогнетриви алюмосилікатні. Хімічний аналіз [Хімічне аналізування] (альтернативний [альтернативне] рентгенофлуоресцентному методу). Ч. 2: ДСТУ ISO 21587-2:2008. Мокре хімічне аналізування (ISO 21587-2:2007, IDT). - 2018СТ9678/2
Кулинарный ежедневник на 365 дней / [сост. В. Меренкова]. - 2019ВА828693
Науково-практичні основи зберігання та переробки зерна пшениці, жита, ячменю : монографія / Г. І. Подпрятов [та ін.]. - 2018ВА828666
Пек кам'яновугільний. Методи вимірювання температури розм'якшення з використанням пристроїв "Кільце і стрижень" та "Кільце і куля". - 2018СТ9876
Передачі зубчасті. Методи випробування FZG. Ч. 3: ДСТУ ISO 14635-3:2010. Метод випробування FZG A/2,8/50 для визначення відносної навантажувальної здатності та характеристик зношування напіврідких мастильних матеріалів з умови відсутності заїдання (ISO 14635-3:2005, IDT). - 2018СТ9798/3
Препарати ферментні. Правила приймання та методи відбирання проб. - 2019СТ9912
Природний газ. Вимірювання властивостей. Об'ємні властивості: густина, тиск, температура і фактор стисливості (ISO 15970:2008, IDT). - 2018СТ9903
Солод пивоварний ячмінний. Загальні технічні умови. - 2019СТ9906
Фільтри для стисненого повітря. Методи випробування. Ч. 1: ДСТУ ISO 12500-1:2009. Оливні аерозолі (ISO 12500-1:2007, IDT). - 2018СТ9921/1
Фільтри для стисненого повітря. Методи випробування. Ч. 2: ДСТУ ISO 12500-2:2009. Оливні пари (ISO 12500-2:2007, IDT). - 2018СТ9921/2
Harpen F. Oberflächenmodifizierte Silika-Nanopartikel in Thermoplastischen Polkyurethanen und Polyurethan-Elastomeren : Diss. / Frauke Harpen. - 2016ІВ225741
Libkin S. My Odessa cuisine / Savva Libkin ; [phot.: Olga Babich et al. ; transl. Michael Livingston]. - 2018ІС15666
Shahid A. A comparative study of the desilication of channel- and cage-like zeolites : diss. / Ameen Shahid. - 2018ІВ225757
Tapavicza M. Untersuchungen zur Implementierung von Selbstheilungsfunktionen in technischen Polymeren. Erarbeitung extrinsischer und intrinsischer Heilungsstrategien : Diss. / Maximilian von Tapavicza. - 2018ІВ225753
Wüst J. M. Gerichtete und ungerichtete massenspektrometrische Analytik von thermisch induzierten Proteinmodifikationen in Milch : Diss. / Johannes Michael Wüst. - 2018ІВ225763
Подпрятов Г. І. Технохімічний контроль продукції рослинництва : навч. посіб. під час підгот. фахівців освіт. ступеня "Магістр" спец. 201 "Агрономія" у ВНЗ III-IV рівнів акредитації / Подпрятов Г. І., Бобер А. В., Ящук Н. О.. - 2018ВА828671
Тележенко Л. М. Корисні десерти : монографія / Л. М. Тележенко, О. В. Золовська. - 2017ВА828639

  Періодичні видання:

Науковий вісник Львівського національного університету ветеринарної медицини та біотехнологій імені С. З. Ґжицького Серія:  : Харчові технології - 2018 т. 20, № 90Ж70535:Харч.техн./2018/20/90
Наукові праці Національного університету харчових технологій - 2018 т. 24, № 5Ж69879/2018/24/5
Наукові праці Національного університету харчових технологій - 2018 т. 24, № 6Ж69879/2018/24/6
 
Відділ інформаційно-комунікаційних технологій
Пам`ятка користувача

Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського