Бази даних


- результати пошуку


Mozilla Firefox Для швидкої роботи та реалізації всіх функціональних можливостей пошукової системи використовуйте браузер
"Mozilla Firefox"

Вид пошуку
Пошуковий запит: <.>ZN=О<.>
Загальна кількість знайдених документів : 1

  Книги:

Шестой Белорусский космический конгресс, 28-30 октября 2014 года, Минск. Т. 1. - 2014С11714/1
Шестой Белорусский космический конгресс, 28-30 октября 2014 года, Минск. Т. 2. - 2014С11714/2
Космічні дослідження в Україні, 2016 - 2018 : звіт до COSPAR / наук. ред. О. П. Федоров ; [упоряд. Л. І. Самойленко]. - 2018СО36399
Абрамова Л. С. Довідковий словник термінів та визначень з організації та безпеки дорожнього руху : [800 термінів та визначень] / Л. С. Абрамова, Г. Г. Птиця, В. В. Ширін. - 2017ВА831032
Дерех З. Д. Екзаменаційні завдання для підготовки водіїв категорій АВ. Білети / З. Д. Дерех, Ю. Є. Заворицький. - 2019ВС65454
Дерех З. Д. Иллюстрированные правила дорожного движения Украины : учеб. пособие : с изм. и доп. в соответствии с постановлениями Каб. Министров Украины №876 от 01.10.2008 ... №883 от 10.11.2017, №860 от 15.11.2017 и №553 от 11.07.2018 : согласовано с ГСЦ ‎МВД Украины / З. Д. Дерех, Ю. Е. Заворицкий. - 2018ВС65453
Дерех З. Д. Ілюстровані правила дорожнього руху України : навч. посіб. : зі змін. та допов. відповідно до постанов Каб. Міністрів України №876 від 01.10.2008 ... №883 від 10.11.2017, №860 від 15.11.2017 та №553 від 11.07.2018 : погоджено з ГСЦ МВС України / З. Д. Дерех, Ю. Є. Заворицький. - 2018ВС65451
Дерех З. Д. Правила дорожнього руху з коментарями та ілюстраціями : зі змін. та допов. відповідно до постанов Каб. Міністрів України №876 від 01.10.2008 ... №883 від 10.11.2017, №860 від 15.11.2017 та №553 від 11.07. 2018 [та з урахуванням чин. Закону України "Про Національну поліцію"] : погоджено з ГСЦ МВС України / З. Д. Дерех, В. Ф. Душник, Ю. Є. Заворицький. - 2018ВС65452
Маслієв В. Г. Будова та розрахунки тягових приводів транспортних засобів : навч. посіб. для студентів спец. "Електричний транспорт" / В. Г. Маслієв, А. О. Маслієв. - 2017ВА831014
Петрученко О. А. Діяльність С. Ю. Вітте (1849-1915) в контексті розвитку залізничного транспорту : автореф. дис. ... канд. іст. наук : 07.00.07 / Петрученко Олексій Анатолійович. - 2018РА439713
Поліщук Л. К. Динаміка вмонтованого гідроприводу конвеєрів мобільних машин : монографія / Л. К. Поліщук. - 2018ВА831178
Слепужніков Є. Д. Механізми пересування мостових кранів : [монографія] / Є. Д. Слепужніков, Н. М. Фідровська, І. С. Варченко. - 2019ВА831017
Терлич С. В. Удосконалення модульного формування приміщень для несамохідних плавучих споруд : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.08.03 / Терлич Станіслав Володимирович. - 2018РА439471
Турбаніст Д. С. Автомобілі, кораблі, літаки, потяги, спеціальна техніка. Перша візуальна енциклопедія / [Д. С. Турбаніст ; пер.з рос. Д. С. Турбаніст]. - 2018СО36421
Харук А. И. Сделано в Украине / Андрей Харук. - 2019ВС65475
 
Відділ інформаційно-комунікаційних технологій
Пам`ятка користувача

Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського