Бази даних


- результати пошуку


Mozilla Firefox Для швидкої роботи та реалізації всіх функціональних можливостей пошукової системи використовуйте браузер
"Mozilla Firefox"

Вид пошуку
Пошуковий запит: <.>ZN=С<.>
Загальна кількість знайдених документів : 1

  Книги:

Актуальні проблеми сучасного економіко-гуманітарного дискурсу в Україні : матеріали II Міжнар. наук.-практ. Інтернет-конф., 27 квіт. 2018 р., м. Кривий Ріг / Донец. нац. ун-т економіки і торгівлі ім. Михайла Туган-Барановського [та ін.]. - 2018ВА828679
Діяльність суб'єктів господарювання, 2017 : стат. зб. / [за ред. М. Кузнєцової]. - 2018СО36310
Житлове будівництво в Україні у 2012-2017 роках : стат. зб. / Держ. служба статистики України. - 2018СО36280
Міжнародна науково-практична конференція "VII Міждисциплінарні гуманітарні читання", 21 листопада 2018 року Київ, Київський будинок вчених НАН України) : тези доп. / НАН України, Клуб молодих вчених [та ін.]. - 2018ВА829010
Приазовський район - край миру та злагоди : фотоальбом / [ред.-уклад. О. Кірпік ; фот.: К. Цвєтанська]. - 2018СО36286
Тексти для роздумів. Т. 1 / [редкол.: Л. Латипова та ін.]. - 2018В357555/1
Тексти для роздумів. Т. 2: Читанка для роздумів / [редкол.: Лариса Латипова та ін.]. - 2018В357555/2
Український соціум: соціально-політичний аналіз сучасності та прогноз майбутнього : зб. матеріалів XX Всеукр. наук. конф. викладачів, молодих науковців і студентів (м. Харків, 5 груд. 2018 р.) / Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого, Харків. асоц. політологів. - 2018ВА828618

  Періодичні видання:

Humanitarium - 2017 т. 39, № 3Ж71961/2017/39/3
Humanitarium - 2018 т. 42, № 2 (Введено зміст)Ж71961/2018/42/2
Грані - 2018 т. 21, № 10Ж69893/2018/21/10
Грані - 2018 т. 21, № 11Ж69893/2018/21/11
Софія - 2018, № 2Ж74469/2018/2
 
Відділ інформаційно-комунікаційних технологій
Пам`ятка користувача

Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського