Бази даних


- результати пошуку


Mozilla Firefox Для швидкої роботи та реалізації всіх функціональних можливостей пошукової системи використовуйте браузер
"Mozilla Firefox"

Вид пошуку
Пошуковий запит: <.>ZN=Ч<.>
Загальна кількість знайдених документів : 1

  Книги:

Матеріали III Міжнародної науково-практичної конференції "Теорія і практика актуальних наукових досліджень" (28-29 вересня 2018 року). Ч. 1. - 2018В357660/1
Матеріали III Міжнародної науково-практичної конференції "Теорія і практика актуальних наукових досліджень" (28-29 вересня 2018 року). Ч. 2. - 2018В357660/2
Актуальні проблеми навчання та виховання в контексті освітньої реформи : [матеріали наук.-практ. конф. студентів, Мукачево, 25-26 квіт. 2018 р.] / [редкол.: І. І. Кушнір та ін.]. - 2018ВА831061
Дорога життя. Ісаак Мойсейович Клейнер: у спогадах і власних творах / [Куликів. центр позашк. освіти]. - 2018ВА830822
З історії освіти Носівщини. Кн. 1: Освітні заклади Носівки. - 2018В357650/1
Лімуд Україна. Квиток в історію. Програма Ізраіль 7.0., Львів, 1-4 листопада 2018 : [проспект]. - 2018Р135129
Матеріали V Міжнародної науково-практичної конференції "Сучасна педагогіка: теорія, методика, практика" (7-8 вересня 2018 року). - 2018ВА831071
Навчальний проект у школі / [Гриценко О. та ін. ; упоряд. Сташко Ж.]. - 2018ВА830967
Основи спеціальної та інклюзивної педагогіки : навч. посіб. / [Ю. Д. Бойчук та ін. ; за заг. ред. проф. Ю. Д. Бойчука]. - 2018ВА830852
Современные технологии развития творческой активности студентов : монография / [Е. Г. Михайлева и др.] ; под общ. ред. д-ра социол. наук, проф. Е. Г. Михайлевой. - 2018ВА830829
Социальное партнерство в образовании: ключевые маркеры анализа / Е. В. Астахова [и др.]. - 2019ВА830865
Універсалії науки та освіти: формування світогляду особистості нової епохи : матеріали 3-ї Міжнар. наук. конф. (1-3 листоп. 2018 р.) / ГС "Міжнар. наук. школа універсології" (МНШУ) [та ін.]. - 2018ВА831057
Андрущенко В. Б. Інформаційні технології наукометричного аналізу на основі моніторингу ресурсів мережі Інтернет : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.13.06 / Андрущенко Валентина Борисівна. - 2019РА439579
Быкова И. А. Успешные ступеньки. Тематическое оценивание. 3 класс : Математика. Рус. яз. Укр. мова. Природоведение. Літ. читання. Лит. чтение : по обновл. программе : [тетрадь] : для использования в общеобразоват. учеб. заведениях / И. А. Быкова, Н. Н. Попова. - 2018ВА830900
Быкова И. А. Успешные ступеньки. Тематическое оценивание. 4 класс : Математика. Рус. яз. Укр. мова. Природоведение. Літ. читання. Лит. чтение : по обновл. программе : [тетрадь] : для использования в общеобразоват. учеб. заведениях / И. А. Быкова, Л. С. Мишина, Н. Н. Попова. - 2018ВА830902
Вербенець А. А. Розвиток інклюзивного навчання в середніх освітніх закладах Мальти (друга половина XX – початок XXI ст.) : автореф. дис. ... канд. пед. наук : 13.00.01 / Вербенець Анна Андріївна. - 2019РА439570
Віткін Л. М. Управління якістю (на прикладі освітньої діяльності) : навч. посіб. / Л. М. Віткін. - 2018ВА830743
Горобець С. М. Андрій Федорович Мартиненко. 1888–1968 / Сергій Горобець. - 2018ВА830861
Колумбет О. М. Фізичне виховання студентів спеціальних медичних груп закладів вищої освіти : навч. посіб. : для студентів освіт. рівня "бакалавр" всіх спец. / О. М. Колумбет. - 2018ВА830951
Морозова М. М. Формування економічної компетентності у студентів гуманітарних спеціальностей у навчально-виховному процесі ВНЗ : автореф. дис. ... канд. пед. наук : 13.00.04 / Морозова Марія Миколаївна. - 2018РА439588
Надтока О. О. Підготовка майбутніх тренерів-викладачів до виховної роботи у дитячо-юнацьких спортивних школах : автореф. дис. ... канд. пед. наук : 13.00.04 / Надтока Олександр Олександрович. - 2018РА439555
Носко М. О. Креативна освіта сучасного студента : навч. посіб. / М. О. Носко, М. П. Дейкун, Ю. М. Носко. - 2018ВА830825
Пащенко В. М. Вербальні наукові субмови. Атрибутивне наукознавство : [монографія] / Володимир Пащенко ; [післясл. І. Михайлина]. - 2017ВА830850
Рускуліс Л. В. Методична система формування лінгвістичної компетентності майбутніх учителів української мови у процесі вивчення мовознавчих дисциплін : автореф. дис. ... д-ра пед. наук : 13.00.02 / Рускуліс Лілія Володимирівна. - 2019РА439566
Топольник Я. В. Система інформаційно-комунікаційної підтримки наукових досліджень майбутніх магістрів і докторів філософії в галузі знань "Освіта" : монографія / Яна Топольник. - 2018ВА830862
Чемпен Ґ. П'ять мов любови до дітей / Ґері Чемпен, Рос Кемпбел ; [пер. з англ. Н. Римської]. - 2018ВА830954
Шейка О. Ю. Розвиток мовлення : [для дітей ст. дошк. віку] / [О. Ю. Шейка]. - 2018Р135136
Шейка О. Ю. Розвиток пам'яті : [для дітей ст. дошк. віку] / [О. Ю. Шейка]. - 2018Р135137
Якайтіс І. Б. Механізми державного управління інноваційним розвитком вищої освіти в Україні : автореф. дис. ... канд. наук з держ. упр. : 25.00.02 / Якайтіс Інга Бронюсівна. - 2018РА439608

  Періодичні видання:

Annual report of the National Central Library - 2008, № 2008Ж43417/2008/2008
Annual report of the National Central Library - 2011, № 2010Ж43417/2011/2010
Polish libraries - 2013, № 1Ж43907/2013/1
Збірник наукових праць Херсонського державного університету : Педагогічні науки - 2018, № 84; Т.1Ж69843:Пед./2018/84; Т.1
Збірник наукових праць Херсонського державного університету : Педагогічні науки - 2018, № 84; Т.2Ж69843:Пед./2018/84; Т.2
Збірник наукових праць Херсонського державного університету : Педагогічні науки - 2018, № 85Ж69843:Пед./2018/85
Теоретична і дидактична філологія Серія: - 2019, № 29Ж73385:Пед./2019/29
Теорія і методика виховання - 2018, № 10Ж74284/2018/10
 
Відділ інформаційно-комунікаційних технологій
Пам`ятка користувача

Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського