Бази даних


- результати пошуку


Mozilla Firefox Для швидкої роботи та реалізації всіх функціональних можливостей пошукової системи використовуйте браузер
"Mozilla Firefox"

Вид пошуку
Пошуковий запит: <.>ZN=Ш<.>
Загальна кількість знайдених документів : 1

  Книги:

"І в мене був свій рідний край...". Хрестоматія української діаспорної літератури для дітей та юнацтва : [навч. посіб. для студентів закл. вищ. освіти, пед. коледжів] / [упоряд. М. В. Варданян]. - 2018ВС65146
10 історій для хлопців : [оповідання для серед. шк. віку] / упоряд. Наталка Малетич. - 2018ВА828801
Professional English for international communication (ciber crime) : навч. посіб. з читання, пер. та спілкування за фахом для бакалаврів та магістрів / Одес. держ. ун-т внутр. справ, Каф. інозем. мов. - 2018ІВ225678
Англо-русский, русско-английский словарь : [с грамматич. дополнениями : около 20000 слов] / [сост. О. В. Дьячкова]. - 2018АО275049
Від Миколая до Різдва : [колядки і щедрівки : для дошк. і мол. шк. віку] / [упоряд. Галина Кирпа] ; худож. Наталія Корнєєва. - 2019Р134895
Віршики для малечі : [для дітей дошк. віку] / [уклад. Ю. М. Карпенко]. - 2019ВС65176
Гори, гори, зоре моя... Спогади про Ларису Безобразову / [О. М. Андрієнко та ін. ; упоряд. Л. А. Чередник]. - 2018ВА828645
Елементи компаративістики. Зарубіжна література : [посібник] / [І. В. Ліборський та ін. ; за заг. ред. О. А. Бондаренко О. О. Чмигової]. - 2018ВА828886
Избранные вопросы с ответами из российской риторики Г. Рижского, с дополнением в некоторых местах из Риторики Г. Ломоносова. - 1814ВО378291
Ісус - мій приятель / [упоряд. і текст М. Лемик ; мал. Н. Шморгун]. - 2018Р134891
Комунікативні стратегії (французька мова, другий (магістерський) рівень вищої освіти). Ч. 1 : [2 модуля] / [уклад. О. В. Семенова] Модуль 1: Наука. Екологія Модуль 2: Мультикультуралізм. - 2018В357215/1 з дод. CDR2180
Корновенко Лариса Віталіївна : біобібліогр. покажч. / Черкас. нац. ун-т ім. Богдана Хмельницького, Наук. б-ка ім. М. Максимовича. - 2018Р134862
Матеріали VIII Регіональної науково-практичної конференції "Актуальні проблеми прикладної лінгвістики очима наукової молоді" : тези доп. / Нац. аерокосм. ун-т ім. М. Є. Жуковського "Харків. авіац. ін-т", Харків. нац. ун-т ім. В. Н. Каразіна. - 2018ВА828530
Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції "Філологія та лінгвістика у сучасному світі", 24-25 серпня 2018 р. / Класич. приват. ун-т, Каф. практ. психології. - 2018ВА828816
Наукові основи методики літератури : Посібник для студ. вищих закладів освіти / Н. Й. Волошина [та ін.] ; ред. Н. Й. Волошина. - 2002ВА620732
Новогодние истории : сборник / Симона Вилар [и др.]. - 2019ВА829012
Ой, весела в нас зима! : [віршики і пісеньки : для дошк. і мол. шк. віку] / [вірші написали: Леся Антонова та ін. ; упоряд. Світлана Крупчан] ; худож. Наталія Корнєєва. - 2019Р134897
Острови малої еміграційної прози : хрестоматія творів укр. письменників міжвоєн. двадцятиріччя / упоряд. Ірина Жиленко. - 2018ВА828710
Практикум з української мови для іноземних студентів. Ч. 2 / Г. І. Булаткіна [та ін.]. - 2018В357391/2
Різдвяні колядочки : [колядки і щедрівки : для дошк. і мол. шк. віку] / [вірші написали: Леся Антонова та ін. ; упоряд. Світлана Крупчан] ; мал. намал.: Володимир Анікін [та ін.]. - 2019Р134896
Російсько-український, українсько-російський словник : [з граматич. додатками і прикладами сталих виразів : близько 20000 слів] / [упоряд. Т. В. Ковальова]. - 2018АО275047
Сборник заданий для проведения итоговых контрольных работ. ДПА 2019. 4 [класс] : [учеб. пособие для заведений общ. сред. образования с обучением на рус. яз.] / И. Н. Лапшина [и др.]. - 2018ВА828810
Сучасний українсько-арабський словник : близько 12 500 слів / упоряд.: Алі Субх та Юрій Кочержинський. - 2018ВА828728
Тваринний світ : іл. енциклопедія : [для дітей мол., серед. і ст. шк. віку] / [упоряд. В. П. Товстий]. - 2018СО36288
Тлумачний словник української мови : [з грамматич. додатками і прикладами сталих виразів : близько 10000 слів] / [упоряд. Т. В. Ковальова]. - 2018АО275048
Українська мова вчора, сьогодні, завтра в Україні і світі : матеріали Всеукр. наук.-практ. конф. , 9 листоп. 2017 р. / Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова. - 2018ВА829162
Хто там живе? : [для читання дорослими дітям] / [худож. Г. Л. Рогова]. - 2018Р134890
Юным рукодельницам : [для сред. и ст. шк. возраста] / Е. Ашкенази [и др.] ; лит. запись Е. Роговой. - 1957ВО378290
Afanasiev H. Rise after a fall / Hennadii Afanasiev ; [transl. G. Krapivnyk]. - 2018ІВ225686
Borova, Tetiana Anatoliivna English for business analysts. Pt. 1: Mathematical fundamentals. - 2016В277689/1
Krupa P. "Na Zachód" i "Z dala od Moskwy"? : publicystyka Mykoły Chwylowego lat 1925-1926 : historia - idee - konteksty / Paweł Krupa. - 2018ІВ225778
Shyla A. Woman of war / Anna Shyla ; [transl. Olga Zagorodnia ; ill. Vidana Blonska]. - 2019ІВ225685
Аврамов И. Ю. Плакун-трава : [рассказы и повесть] / Иван Аврамов. - 2018ВА828752
Адамс Д. Загалом безпечна : роман / Дуґлас Адамс ; [пер. з англ. О. Антомонова]. - 2018АО275054
Азарова Л. Є. Українська мова за професійним спрямуванням (завдання для підсумкового контролю та самостійної роботи) : навч. посіб. / Л. Є. Азарова, А. С. Стадній, Л. А. Радомська. - 2018ВА828881
Азарова Л. Є. Українська мова за професійним спрямуванням у таблицях і схемах : навч. посіб. / Л. Є. Азарова, Л. А. Радомська, А. С. Стадній. - 2018ВА828504
Андрущенко О. О. Небесні кобзарі : [зб. віршів] / Олександр Андрущенко. - 2018ВА828902
Бабкіна К. Б. Заговорено на любов : [зб. віршів] / Катерина Бабкіна. - 2018АО275036
Бакшеев С. В живых не оставлять : роман / Сергей Бакшеев. - 2019ВА828692
Баняс В. В. Альбом прозових мініатюр Володимира Баняса / [В. В. Баняс]. - 2016АО275050
Барабаш С. М. "Люблю Тебе, Народе мій великий!..": художній світ прози Михайла Козоріса : монографія / С. М. Барабаш, Н. Д. Осьмак. - 2018ВА828612
Бартинський А. Бенкет метелика : поезія / Анджей Бартинський ; в пер. [з пол.] Світлани Бреславської. - 2018АО275046
Белсвік Р. Булькало : [казка : для мол. і серед. шк. віку] / Руне Белсвік ; худож. Марина та Дмитро Демковичі ; пер. з норвез. Ірини Сабор. - 2018ВА828809
Блоха-Макаров І. М. В гості до бабусі : [поема в віршах : для дітей мол. шк. віку] / Іван Блоха-Макаров. - 2018Р134867
Бобир О. В. Студії з історії англійської дитячої літератури : [навч. посіб.] / Бобир О. В., Михед Т. В.. - 2018ВС65092
Богданова Ю. Солнце. - 2018ВА828687
Бойченко О. Мої серед чужих : читац. путівник для дітей ст. шк. та мол. студент. віку / Олександр Бойченко. - 2017ВА828882
Ботвина Н. В. Ділова українська мова : офіц.-діловий та наук. стилі укр. мови : навч. посіб. / Н. В. Ботвина. - 2001ВА828834
Браун Д. Код да Вінчі : роман : [підлітк. версія] / Ден Браун ; [пер. з англ. Є. Кононенко]. - 2018ВА828874
Бреславська С. В. Із книги відгуків та пропозицій : відгуки, рецензії, інтерв'ю та статті на тему літератури / Світлана Бреславська. - 2018ВА828673
Брлек А. Вибрані вірші / Ален Брлек ; [пер. з хорват. А. Татаренко]. - 2018Р134855
Варчук Т. 0001 : [поэзия] / Татьяна Варчук. - 2018ВА829023
Вашків Л. П. Українська мова. Конспекти уроків. 4 клас : [посіб. для вчителя] / Л. П. Вашків, О. П. Онишків, З. М. Онишків. - 2017СО36273
Веданна Я. Політ : повість-життєпис / Веданна Яросвіта. - 2018ВА828628
Вербер Б. Імперія ангелів : роман / Бернар Вербер ; пер. з фр. Зої Борисюк. - 2018ВА828891
Висоцький А. В. Історія української мови. Фонетика і морфологія : навч. посіб. / А. В. Висоцький, Ю. С. Макарець. - 2017ВА828722
Вітушинська Н. І. Англійська мова. Зошит з письма для 1 класу закладів загальної середньої освіти (до підручника Г. Пухти та ін.). Напівдруковані літери / Надія Вітушинська, Оксана Косован. - 2018Р134883
Вітушинська Н. І. Англійська мова. Зошит з письма для 1 класу закладів загальної середньої освіти (до чинних підручників Нової української школи). Прописні літери / Надія Вітушинська, Оксана Косован. - 2018Р134884
Вовк В. Вселенна містерія : [поема] / Віра Вовк. - 2018ВА828701
Вовк В. Голос іздаля / Віра Вовк. - 2018ВА830648
Вовк В. Курган / Віра Вовк. - 2019ВА830647
Вовк В. Рай-дерево (солодка черешня) / Віра Вовк. - 2018ВА830646
Воллімен Д. Професор Астрокіт і неосяжний Космос / написав д-р Домінік Воллімен ; дизайн та іл. Бена Ньюмена ; [пер. з англ.К. Міхаліцина]. - 2018СО36291
Вольна В. Чашка кави : [вірші] / Віта Вольна. - 2018ВА828736
Газилишин Н. Б. Українська мова. Конспекти уроків. 2 клас : посіб. для вчителя / Н. Б. Газилишин, Л. Л. Гулик. - 2017СО36272
Гата Е. Усі дороги приводять до любові / Ева Гата. - 2018ВА828705
Головацька С. Коли достигають рими : вірші / Стефанія Головацька, Богданка Головацька. - 2018ВА828740
Гринёв Б. В. В поисках Красоты! : [сб. стихов] / Борис Гринёв ; [ил. Н. Мурашкиной]. - 2018АО275037
Гунько С. В. English. Зошит для письма з англійської мови для учнів 1 класу : до підруч. С. В. Гунько, З. В. Коновалюк "Англійська мова: підруч. для 1 кл. закл. заг. серед. освіти (з аудіосупроводом) : за методикою асоціатив. символів / С. В. Гунько, О. П. Чухнова. - 2018Р134881
Ґібер Е. Другові, який не врятував мені життя / Ерве Ґібер ; з фр. пер. Іван Рябчій. - 2018ВА829027
Ґраф М. ван дер Вибрані вірші / Мартен ван дер Ґраф ; [пер. з англ. Л. Грицюк]. - 2018Р134856
Ґуберначук С. Г. Матіоловий сон : [зб. текстів пісень та духов. кантати] / Сергій Ґуберначук. - 2018ВА828629
Девдера К. Листи до майстра : [зб. поезії] / Катерина Девдера. - 2019АО275056
Денель Я. Кривоклят, або Ein Österreichisches Kunstidyll* : [роман] / Яцек Денель ; пер. із пол. Андрій Бондар. - 2018ВА828730
Деркачова О. За лондонським часом : [оповідання] / Ольга Деркачова. - 2018ВА828689
Джонсон М. Каю. Що за дивний шум? : [для дітей від 3 р.] / адапт. мультсеріалу Марін Джонсон ; іл. взяті з мультсеріалу й адапт. Еріком Севіньї ; [пер. з англ. О. Безкаптурної]. - 2018Р134899
Джонсон М. Каю: Циркова вистава : [для дітей від 3 р.] / адапт. мультсеріалу Марін Джонсон ; іл. взяті з мультсеріалу й адапт. Еріком Севіньї ; [пер. з англ. О. Безкаптурної]. - 2018Р134904
Джордан С. Сладкое желание : роман / Софи Джордан ; [пер. с англ. Владислава Ковалива]. - 2019ВА829018
Джордж Д. Д. Сонце і місяць, сніг і лід : [роман : для серед. шк. віку] / Джесіка Дей Джордж ; пер. з англ. Галина Рис. - 2018ВА828805
Дзуль І. Блакитний скарб : екоказка : [для дітей дошк. і мол. шк. віку] / Ірина Дзуль ; іл. Мар’яни Качмар. - 2018Р134909
Диброва Д. С. Код мёртвых / Диброва Дмитрий Сергеевич, Диброва Сергей Федорович. - 2017ВА824260 з дод. CDR2203
Дорохина М. В. Парадокс. 2016 : сб. [стихов] / Марина Дорохина. - 2018ВС65141
Єгорушкіна К. Арчі : екоказка : [для дітей дошк. і мол. шк. віку і спіл. читання в родин. колі] / Катерина Єгорушкіна ; намал. Олена Власюк. - 2017Р134905
Забарний О. В. Зорепад над Калюжинцями : сільські оповідки / Олександр Забарний ; [літ. ред. А. Шкуліпа ; худож. О. Кошель]. - 2018ВА828761
Завадович Р. Всім пора колядувати : [для читання дорослими дітям] / Роман Завадович ; [намал. М. Качмар]. - 2018Р134893
Ігіна З. О. Топіка англомовного готичного наративу : [монографія] / Ігіна З. О.. - 2018ВА828763
Ілюха Ю. Історії Цвірінька : [для читання дорослими дітям] / Юлія Ілюха ; іл. Тетяни Копитової. - 2018Р134912
Качуровський І. Розмова поетів / Ігор Качуровський, Любов Карпенко, Олена О'Лір ; упоряд. Олена О'Лір. - 2018ВА828704
Кідрук М. Де немає Бога : роман / Макс Кідрук. - 2018ВА828738
Кініллі Т. Список Шиндлера : роман / Томас Кініллі ; [пер. з англ. Ганни Яновської]. - 2019ВА828724
Ковальовський В. П. Жив собі просто солдат : [худож.-публіцист. повість] / Віктор Ковальовський. - 2018ВА828765
Кокотюха А. Біла ніч : [роман] / Андрій Кокотюха. - 2018ВА828878
Косован О. Я. Англійська граматика. Середній рівень. Таблиці та схеми : правила, пояснення, приклади : [посіб. для учнів 5-11 кл.] / [О. Косован, Н. Вітушинська]. - 2018Р134882
Костина Н. Последняя Золушка : роман / Наталья Костина. - 2019ВА828877
Кравченко О. О. My flash drive / ОлеОлеКра. - 2018ВА828685
Кузьменко-Водовозова А. И. Поющие струны души моей : стихи и проза / Алиса Кузьменко-Водовозова. - 2018ВА828700
Кулик К. Як Слоненятко щастя шукало : [для читання дорослими дітям] / Катерина Кулик, Інна Черняк [худож.]. - 2018Р134914
Кульбіда С. В. Українська мова. [5 клас] : підруч. для 5 кл. спец. закл. заг. серед. освіти (H 90) / С. В. Кульбіда. - 2018ВС65174
Лазарович В. Г. Про мовні проблеми і дещо до теми УКРАЇНСЬКА МОВА (від заборони до визнання) / Василь Лазарович. - 2017ВА828638
Левченко І. В. Тюльпани вдячності : кн. віршів / Іван Левченко. - 2018ВА828931
Лозинський Н. І. Дорогами осені : [зб. поезій] / Назар Лозинський. - 2018ВА828775
Лоурі Л. Хранитель : [роман] / Лоїс Лоурі ; з англ. пер. Олександр Стукало. - 2018ВА828804
Ляшенко О. В. Радіо "Лісовичок-FM" : [вірші для дітей дошк. та мол. шк. віку] / Олена Ляшенко ; [худож.: Л. Юрченко, О. Домашева]. - 2018Р134910
Магітт Е. Місто виноградних слимаків : казкова історія : [для дітей дошк. віку] / Ева Магітт ; [худож. Ева Магітт]. - 2018Р134892
Марчук Е. Приключения Пети и Валерика : [повести : для детей сред. шк. возраста] / Елена Марчук. - 2018ВА828674
Михайленко В. М. Підбитий журавель, або Забутий талант : нарис життя і творчості укр. письменника, етнографа, фольклориста Петра Кузьменка (1831-1874) / Валентина Михайленко. - 2018Р134870
Морозенко М. Вечорової пори : молитви, казки, колисанки : [для дітей дошк. і мол. шк. віку] / авт.-упоряд. Марія Морозенко ; іл. Олени Гижі. - 2017Р134898
Мошфег О. Ейлін : [роман] / Отесса Мошфег ; [пер. з англ. І. Савюк]. - 2018ВА828697
Надо Н. Каю ночує у друга : [для дітей від 3 р.] / адапт. мультсеріалу Ніколь Надо ; іл. взяті з мультсеріалу ; [пер. з англ. О. Безкаптурної]. - 2018Р134901
Нері В. Вибрані вірші / Валентина Нері ; [пер. з англ. Г. Шиян]. - 2018Р134858
Нечуй-Левицький І. С. Хмари : вибр. твори / Іван Нечуй-Левицький ; [уклад. М. В. Тішкова]. - 2018ВА828774
Нікуліна А. Все буде добре : [роман] / Анастасія Нікуліна, Олег Бакулін. - 2018ВА828627
Оборіна А. Принцеса Анета : вірш. казка / Ангеліна Оборіна, Елена Андерсова [худож. оформ.]. - 2018СО36287
Орвелл Дж. Данина Каталонії / Джордж Орвелл ; з англ. пер. Ірина Савюк. - 2019ВА828875
Павленко Ю. Чорнильна історія. Письмо про Себе фікційного суб'єкта (на матеріалі французького роману XVII - початку XXI століть) : монографія / Юлія Павленко. - 2018ВС65094
Панасенко П. М. Прости меня, опавшая листва : избр. стихи / Петр Панасенко. - 2018АО275045
Панько Ю. Вимріяна подорож / Юліус Панько. - 2014ВА830645
Панько Ю. Карби кам'янистого поля : повість літ, що минають / Юліус Панько. - 2016ВА830644
Пармар С. Вибрані вірші / Сандіп Пармар ; [пер. з англ. Г. Шиян]. - 2018Р134857
Первак М. Прокляте зілля : [детективи] / Марія Первак. - 2018ВА828698
Петько Л. В. Англійська мова для вступників до магістратури зі спеціальностей 014.07 "Географія", 242 "Туризм" : навч. посіб. / Л. В. Петько, В. В. Ніколаєнко, В. І. Давиденко ; за ред. проф. В. П. Покася, проф. В. І. Гончарова. - 2019ВА828789
Пилипенко В. А. У кожного своя доля... / В. А. Пилипенко. - 2018ВА828642
Плею-Миріссі М. Каю. Тато допомагає вдягнутися : [для дітей від 3 р.] / адапт. мультсеріалу Мерилін Плею-Миріссі ; іл. взяті з мультсеріалу й адапт. Еріком Севіньї ; [пер. з англ. О. Безкаптурної]. - 2018Р134900
Подгайская Л. Откройте сердце для любви : повести / Лиля Подгайская. - 2019ВА829021
Полек Т. Дитяча книжечка про українські традиції / Тіна Полек ; [худож. А. Артюх]. - 2018ВА828806
Поліщук Я. Гібридна топографія. Місця й не-місця в сучасній українській літературі / Ярослав Поліщук. - 2018ВА828903
Полянчук В. П. І журавлі, і небо : лірика / Володимир Полянчук. - 2018ВА828836
Полянчук В. П. Мріється Україна : [зб. віршів] / Володимир Полянчук. - 2018ВА828837
Портер Е. Поліанна : роман : [для мол. і серед. шк. віку] / Елеонор Портер ; пер. з англ. Володимир Панченко ; худож. Василиса Коверзнєва. - 2019ВА828802
Прима В. В. Туристична термінологія: семантика і функціонування : монографія / В. В. Прима. - 2018ВА828659
Притула-Пилипенко М. Малюку до смаку. Сімейна книжечка про дітей-маляток пташок і звіряток : [вірші] / Марія Притула-Пилипенко [авт. та пер. нім.] ; [іл. А. Повалена, С. Марійчин]. - 2017СО36275
Прихненко А. В. Что б ни было - любовь!.. : стихи / Александр Прихненко. - 2018АО275052
Риггз Р. Дом странных детей : роман / Ренсом Риггз ; [пер. с англ. Елены Боровой]. - 2019ВА828873
Рихлюк В. П. Де рясні лежать покоси : [поет. зб.] / Віктор Рихлюк. - 2018ВА828630
Саншагрен Ж. Каю і Ґільберт : [для дітей від 3 р.] / адапт. мультсеріалу Жосалін Саншагрен ; іл. взяті з мультсеріалу ; [пер. з англ. О. Безкаптурної]. - 2018Р134902
Сапковський А. Відьмак. Володарка озера : роман / Анджей Сапковський ; [пер. с пол. С. Логози]. - 2018ВА828879
Сапковський А. Відьмак. Меч призначення : роман / Анджей Сапковський ; [пер. з пол. С. Легези]. - 2019ВА828880
Сапковський А. Відьмак. Сезон гроз : роман / Анджей Сапковський ; [пер. з пол. С. Легези]. - 2018ВА828883
Сердюк М. Ням! Готують діти : [25 покрокових рецептів] / рецепти Маші Сердюк ; фот. Юлії Нієдри ; іл. Марі Кінович. - 2018ВС65175
Серебрянська А. О. Іспанська мова для початківців : [підруч. для студентів ВНЗ] / А. О. Серебрянська, Т. М. Серебрянська. - 2018CDR2204 дод. ВС64141
Серебрянська А. О. Іспанська мова для початківців : [підруч. для студентів ВНЗ] / А. О. Серебрянська, Т. М. Серебрянська. - 2018ВС65141 з дод. CDR2204
Симошенко С. Порівнялочка : [вірші : для дітей 0-6 років] / Світлана Симошенко. - [201-]Р134874
Скотт В. Айвенго : [навч. посіб : відповідає вимогам чин. програми з англ. мови] / Вальтер Скотт ; [адапт., вправи, слов. Л. К. Литвин]. - 2018ВА828807
Смаль Ю. Лист до Миколая : [для читання дорослими дітям] / Юлія Смаль ; [намал.] М. Кошулінська. - 2018Р134894
Соломахіна О. Демон і Причепа : роман-фантастика / О. Соломахіна. - 2018ВА828694
Стамбол І. Злочинний порятунок : (іст., соц. та сатир. оповідання) / Ігор Стамбол. - 2017АО275055
Стейси Л. Дом с секретами : роман / Линда Стейси ; [пер. с англ. Оксаны Благиной]. - 2018ВА828732
Стиркіна Ю. С. Віршовані невитримані вина : [поезії] / Юлія Стиркіна. - 2018ВА828643
Стівенсон Н. Сімміс : [роман] / Ніл Стівенсон ; [пер. з англ. Остапа Українця]. - 2018ВС65093
Стівенсон Р. Л. Чорна стріла : [навч. посіб : відповідає вимогам чин. програми з англ. мови] / Роберт Льюїс Стівенсон ; [уклад., вправи, слов. Т. С. Тітова]. - 2018ВА828811
Стомахин Б. О смысле жизни / Борис Стомахин. - 2018АО275053
Стронґ Д. Нові пригоди Ракети на чотирьох лапах : [роман : для серед. шк. віку] / Джеремі Стронґ ; іл. Максима Паленка ; з англ. пер. Віктор Морозов. - 2018ВА828803
Таранов С. Пригоди відважного капітана Капусти : [казка] : для дітей мол. та серед. шк. віку / Сергій Таранов ; [іл. І. Орлова]. - 2018ВС65177
Терлецька Я. Різдвяний янгол : зимові оповідки з Карпат / Ярослава Терлецька, Галина Петросаняк. - 2018ВА828808
Топіха О. С. Поклик душі : [зб. віршів] / Ольга Топіха. - 2018ВА828718
Трубачова Д. В. Формування досвіду комунікативної діяльності студентів факультетів іноземної філології вищих педагогічних навчальних закладів : навч.-метод. посіб. / Д. В. Трубачова. - 2018ВА828714
Тур А. А. Поэзия, лечащая душу и очищающая разум : [сб. стихов] / А. А. Тур. - 2016Р134859
Тюлле Е. Мої каракульки! : книжка-гра / Ерве Тюлле [авт. та іл.] ; [пер. з фр. О. Борисюк]. - 2016ВС65147
Тютченко Е. П. Англійська мова економічної конкуренції : навч. посіб. / Е. П. Тютченко. - 2018ВА828726
Уваренко В. И. Барвенковские пословицы / Виктор Уваренко. - 2018АО275044
Філенко Н. І. Живу тобою!.. : поезії / Надія Філенко. - 2018ВА828739
Харві Р. Каю йде на роботу : [для дітей від 3 р.] / адапт. мультсеріалу Роджер Харві ; іл. взяті з мультсеріалу ; [пер. з англ. О. Безкаптурної]. - 2018Р134903
Хомич М. Х. Час : роман / Микола Хомич. - 2018ВА828737
Чакрабонґсе Н. Катя і принц Сіаму : [історія кохання] / Наріса Чакрабонґсе, Ейлін Гантер ; [пер. з англ. Лесь Белей, Ярина Белей]. - 2018ВА829017
Черновецкий Л. М. Сумасшедшая История / Леонид Черновецкий. - 2017ВА828939
Черсунова Н. І. Українська література. Хрестоматія. Рівень стандарту. 10 [клас] : [навч. посіб. для закл. заг. серед. освіти] / Н. І. Черсунова. - 2019ВА828800
Шаповалов Д. С. Автомобили : энциклопедия : [для детей сред. и ст. шк. возраста] / [Д. С. Шаповалов]. - 2018СО36279 з дод.
Шаповалов Д. С. Автомобілі : енциклопедія : [для серед. та ст. шк. віку] / [Д. С. Шаповалов]. - 2018СО36270 з дод.
Шашков, Іван Трохимович Події в країні... Дії Влади... Відношення народу... (початок третього тисячоліття). Ч. 1. - 2017В357553/1
Шестопал О. В. Англійська мова для студентів-автомобілістів : навч. посіб. / О. В. Шестопал, В. О. Сенченко, А. А. Слободянюк. - 2018ВА828502
Шмидко Т. С. Софи / Татьяна Шмидко. - 2018ВА828779
Штрайт Я. Гном по имени Пок : [сказка] / Якоб Штрайт ; пер. с нем. Людмилы Дюр ; худож. Ирина Гранковская. - 2017ВА828675

  Періодичні видання:

Prace naukowe Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. № 3565: Z teorii i praktyki dydaktycznej języka polskiego / pod red. D. Krzyżyk T. 25. - 2016Ж38067/2016/3565
Prace naukowe Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. № 3713: Z teorii i praktyki dydaktycznej języka polskiego / pod red. D. Krzyżyk T. 26. - 2017Ж38067/2017/3713
Зборници радова [Црногорска акад. наука и умjетности]. Књ. 14: Mediteranac s prokletija : Djelo Zuvdije Hodžića u književnoj kritici / ured. P. Pejović. - 2018Ж74752/2018/14
Rocznik Przemyski : Literatura i język - 2017 т. 53, № 2Ж30035:Lit.Jęz./2017/53/2
Вісник Київського національного лінгвістичного університету Серія:  : Філологія - 2018 т. 21, № 2Ж69789:Філ./2018/21/2
Вісник Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна Серія:  : Іноземна філологія. Методика викладання іноземних мов - 2018, № 88Ж29137:Ін.філол.МВ ін.м./2018/88
Лінгвістика - 2018, № 2Ж72634/2018/2
Літературознавчі студії - 2015, № 1(44); Ч.1Ж72442/2015/1(44); Ч.1
Літературознавчі студії - 2015, № 1(44); Ч.2Ж72442/2015/1(44); Ч.2
Літературознавчі студії - 2017, № 1(48); Ч.1Ж72442/2017/1(48); Ч.1
Літературознавчі студії - 2017, № 1(48); Ч.2Ж72442/2017/1(48); Ч.2
Літературознавчі студії - 2018, № 2Ж72442/2018/2
Мовні і концептуальні картини світу - 2017, № 56; Ч.1Ж71133/2017/56; Ч.1
Мовні і концептуальні картини світу - 2017, № 56; Ч.2Ж71133/2017/56; Ч.2
Рідний край - 2018, № 2Ж70363/2018/2
Саксагань - 2018, № 3-4Ж68736/2018/3-4
Система і структура східнослов'янських мов - 2017, № 12Ж74121/2017/12
Слов'янський збірник - 2018, № 22Ж69687/2018/22
Стиль і переклад - 2017, № 1Ж74496/2017/1
Стиль і текст - 2018, № 2Ж71136/2018/2
Студії з діалектології. Матеріали і дослідження - 2017, № 1Ж74815/2017/1
Українське мовознавство : Бібліотека Інституту філології - 2018, № 1Ж63690/2018/1
Шевченкознавчі студії - 2018, № 21Ж72452/2018/21
Tomović-Šundić S. Посебна издања (монографиjе и студиjе)[Црногорска акад. наука и умjетности]. Књ. 147: Njegošev doživljaj ljepote / Sonja Tomović-Šundić; ured. N. Martinović. - 2018Ж73621/2018/147
Смаль-Стоцький С. Записки Наукового товариства ім. Шевченка. 1965, Т.179: Т.Шевченко : Інтерпретації / С. Смаль-Стоцький. - 1965Ж67866/1965/179
 
Відділ інформаційно-комунікаційних технологій
Пам`ятка користувача

Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського