Бази даних


- результати пошуку


Mozilla Firefox Для швидкої роботи та реалізації всіх функціональних можливостей пошукової системи використовуйте браузер
"Mozilla Firefox"

Вид пошуку
Пошуковий запит: <.>ZN=Щ<.>
Загальна кількість знайдених документів : 1

  Книги:

Мистецька антологія Харківщини. Історія. Традиції. Сучасність. Велика колекція. [1938-2018]. Т. 1 / [авт.-упоряд.: О. Денисенко, В. Мизгіна, В. Носань]. - 2018С11704/1
Мистецька антологія Харківщини. Історія. Традиції. Сучасність. Велика колекція. Т. 2: Живопис, графіка, скульптура, декоративно-прикладне мистецтво, театр і кіно, дизайн середовища, реставрація, мистецтвознавство і критика / [авт.-упоряд.: О. Денисенко, В. Носань]. - 2018С11704/2
Перший всеукраїнський конкурс молодих скрипалів пам'яті Давида Ойстраха, Одеса, Україна, 14-17 червня 2018 : [статті, інформація : буклет] / [Одес. нац. муз. акад. ім. А. В. Нежданової]. - 2018Р134906
Соціокультурні тенденції розвитку сучасного мистецтва та дизайну : матеріали IV Міжнар. наук.-практ. конф., 5 - 9 листоп. 2018 р. / Херсон. нац. техн. ун-т, Каф. дизайну. - 2018ВА828832
Старовинна гравюра у фондах Одеської Національної наукової бібліотеки : кат. вист. / Одес. Нац. наук. б-ка. - 2018ВС65157
Сумщина. Велика спадщина. Образотворче мистецтво / [авт. тексту: С. Побожій, В. Ткаченко, І. Павленко ; фот. О. Горбаченко, І. Швачунов]. - 2018ВА828884
Теоретичні та методичні засади розвитку мистецької освіти в контексті європейської інтеграції : матеріали IV Міжнар. наук.-практ. конф., 11-12 груд. 2017 р. / Сум. держ. пед. ун-т ім. А. С. Макаренка [та ін.]. - 2017ВА828660
Традиційні музичні інструменти кобзарів і лірників : матеріали наук.-практ. конф. з міжнар. участю, 2 черв. 2017 р., м. Київ, НЦНК "Музей Івана Гончара" / НАН України, Ін-т мистецтвознавства, фольклористики та етнології ім. М. Т. Рильського, Нац. центр нар. культури "Музей Івана Гончара", Кобзар. цех, Фонд нац.-культур. ініціатив ім. Гната Хоткевича. - 2017ВА828681
Харківська символіка : [альбом] / [авт. проекту С. І. Дуденко ; худож. ред. С. І. Дуденко ; фот.: М. А. Аргунова та ін.]. - 2017ВС65179
Борисова Т. В. Методика викладання спеціальних музичних дисциплін у вищій школі (цикл вокально-хорових дисциплін) : навч.-метод. посіб. / Т. В. Борисова. - 2018ВА828604
Горевалов С. І. Екранна педагогіка : [тексти лекцій] / Горевалов С. І., Десятник Г. О.. - 2019ВА829019
Демченко М. В. Слово об отце и композиторе - В. В. Дикусарове : монография / Марина Демченко. - 2018ВА828644
Десятник Г. О. Основи організації кінотелевиробництва : [тексти лекцій] / Десятник Г. О., Мужук Л. П.. - 2019ВА829020
Загребельний М. П. Богдан Ступка / М. Загребельний. - 2018АО275040
Загребельний М. П. Сергій Параджанов / М. Загребельний. - 2018АО275039
Загребельный М. П. Богдан Ступка / М. Загребельный. - 2018АО275041
Загребельный М. П. Сергей Параджанов / М. Загребельный . - 2018АО275038
Калініченко О. В. Робочий зошит з образотворчого мистецтва. 4 [клас] : [навч. посіб. для 4 кл. : за новою програмою] / Олена Калініченко, Віталіна Калініченко, Вікторія Сергієнко. - 2018ВС65145
Кирилова О. О. Декадентський кінематограф у вимірах культурології і філософської танатології : авт. монографія / О. О. Кирилова. - 2017ВА828889
Корній Л. П. Історія української музичної культури від давнини до початку ХХ століття : [монографія] / Лідія Корній. - 2018ВС65155
Костюк Н. Українська богослужбова музична культура 1801 - 1916 років (науково-дидактичний, ужитково-співочий, концертно-виконавський і композиторський аспекти) : монографія / Наталія Костюк. - 2018ВС65154
Кузнєцов С. Кумири та генії. Київські пам'ятники діячам культури, науки та спорту. - 2017ВА828636
Ле Кер Е. Арт-альбом. Твоє життя в мистецтві / Ешлі Ле Кер ; [пер. з англ. Ю. Підгорної]. - 2018СО36278
Нікітенко Н. М. Мозаїки Софії Київської / Надія Нікітенко ; [відп. ред. і передм.: Н. Куковальська]. - 2016ВА828682
Падяк В. Історія карпаторусинського націоналного театра и драматурґії : высокошкольскый учеб. / Валерій Падяк. - 2018ВА830643
Петренко Е. Г. К истории грамоты, написанной Николаем Рерихом / Елена Петренко. - 2018Р134911
Петрова Г. Н. Работы Н. К. Рериха в Астраханской картинной галерее им. П. М. Догадина. - 2017Р134907
Руденко Н. В. Історія українського іконопису Х-XVIII століть : курс лекцій / [Руденко Н. В. ; заг. ред. О. В. Потильчак]. - 2018ВА828720
Сова О. С. Навчання образотворчого мистецтва на пленері : навч. посіб. / Сова Ольга Сергіївна. - 2018ВА828721
Топська Н. Максим Березовський / Неллі Топська. - 2018СО36283
Топська Н. Сергій Васильківський : [для дітей серед. та ст. шк. віку] / Неллі Топська ; [худож. Сергій Васильківський] . - 2018СО36284
Чекан Ю. І. Національний симфонічний. 100 років служіння Музиці : [творчий портрет] / Юрій Чекан ; [ред. О. Чекан]. - 2018ВС65162
Чеплевский В. П. Дни нашей молодости / Владимир Чеплевский. - 2008ВС65156
Ямаш Ю. В. Труш малює Крим / Кримські сонети Міцкевича у творчості Івана Труша / : [монографія] / Юрій Ямаш. - 2018ВА828641

  Періодичні видання:

Вісник Київського національного університету культури і мистецтв Серія: : Сценічне мистецтво - 2018, № 1Ж70398:Сцен.мист./2018/1
 
Відділ інформаційно-комунікаційних технологій
Пам`ятка користувача

Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського