Бази даних


- результати пошуку


Mozilla Firefox Для швидкої роботи та реалізації всіх функціональних можливостей пошукової системи використовуйте браузер
"Mozilla Firefox"

Вид пошуку
Пошуковий запит: <.>ZN=Э<.>
Загальна кількість знайдених документів : 1

  Книги:

Етика подружнього життя : посіб. для учнів / вчителів десятих кл. / [М. В. Влад (Аузяк) та ін.]. - 2018ВА831026
Українська католицька митрополія в Злучених Державах Америки. 1. листопада 1958. - 1959ІВ226017
Hoppál M. A sámánság újjászületése / Hoppál Mihály. - 2013ІВ226022
Бек В. Ф. Біблійні оповідання в картинках / Вільяма Ф. Бека ; [іл.: Р. В. Роджерз, М. Дж. Пабст, Дж. МакКормак ; пер. з англ. В. Горпинчука ; редкол.: В. Горпинчук та ін.]. - 2017ВА830896
Бут Я. В. Розвиток католицьких університетів Франції (кінець XIX - початок XXI століття) : автореф. дис. ... канд. пед. наук : 13.00.01 / Бут Яна Віталіївна. - 2019РА438760
Гилберт Г. Кто такой Иисус? / Грег Гилберт ; [пер. с англ. М. Товстик]. - 2019АО275213
Иоанн Богомил Грааль: посвящение в белое рыцарство : предания катарских замков / Иоанн Богомил. - 2017ВС65456
Максименко И. И. "Благослови чадо моє..." Чудодейственные молитвы о детях, внуках и крестниках / Ирина Максименко. - 2019ВА831124
Паулисон Д. Милость Божия в ваших страданиях : [пер. с англ.] / Дэвид Паулисон. - 2018ВА831228
Петренко Л. А. Записки пресвитера / Леонид Петренко. - 2018ВА831027
Приоло Л. Внушай их детям твоим: как использовать Писание в наставлении детей / Луи Приоло ; [пер. с англ. М. Фертикова ; ред. И. Шайфулин]. - 2018ВА831195
Розлуцька Г. М. Культурно-освітня й науково-педагогічна діяльність Греко-Католицької Церкви на Закарпатті у формуванні національної самосвідомості дітей та молоді (1646-1947 рр.) : автореф. дис. ... д-ра пед. наук : 13.00.01 / Розлуцька Галина Миколаївна. - 2018РА439677
Свами Вишнудевананда Гири Драгоценный сосуд Дхармы : [сб. ст.] / Свами Вишнудевананда Гири. - 2018ВС65479
Сильвестр Лубенський та Миргородський Церковний устрій в Україні / Єпископ Сильвестр Лубенський та Миргородський. - 1946ВА832237
Степанова Н. Вечный календарь : кн. для чтения на каждый день / Наталья Степанова. - 2019ВА831077
Честертон Ґ. К. Святий Франциск Асизький / Ґ. К. Честертон ; [з англ. пер. І. Пилипчук]. - 2018ВА831041

  Періодичні видання:

Наукові записки Українського Католицького Університету. Число 12: Богослов'я / редкол. сер.: Марія Горяча (голов. ред.) [та ін.] Вип.: 6. - 2019Ж74239/2019/12
 
Відділ інформаційно-комунікаційних технологій
Пам`ятка користувача

Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського