Бази даних


- результати пошуку


Mozilla Firefox Для швидкої роботи та реалізації всіх функціональних можливостей пошукової системи використовуйте браузер
"Mozilla Firefox"

Вид пошуку
Пошуковий запит: <.>ZN=Ю<.>
Загальна кількість знайдених документів : 1

  Книги:

Особистість в умовах суспільних трансформацій: становлення та розвиток : колект. монографія / [О. М. Вержиховська та ін.] ; за наук. ред. Н. М. Гончарук, Л. А. Онуфрієвої, О. М. Вержиховської. - 2018ВА831115
Психологічний супровід і підтримка учасників освітнього процесу в умовах упровадження нової української школи : (з досвіду роботи фахівців психол. служби) : метод. посіб. / [уклад. В. В. Байдик ]. - 2018ВА831183
Андрущенко, Віктор Петрович Організоване суспільство. Кн. 2: Філософія новітнього державотворення. - 2018В357642/2
Барыкина О. В. Философия в модели трансфинитной реальности : [монография] / Барыкина О. В., Барыкин В. Н.. - 2018СО36474
Баташева Н. І. Формування емоційної сфери соціально депривованих дошкільників із затримкою психічного розвитку : автореф. дис. ... канд. психол. наук : 19.00.08 / Баташева Наталія Іванівна. - 2019РА438765
Березка С. В. Особливості психокорекції поведінкових розладів дітей з порушенням інтелектуального розвитку засобами арт-терапії : автореф. дис. ... канд. психол. наук : 19.00.08 / Березка Софія Вікторівна. - 2019РА438754
Вітмор Дж. Ефективний коучинг : принципи і практика / Джон Вітмор ; [пер. з англ. Н. Лавської]. - 2019ВА831078
Гридковець Л. М. Світ життєвих криз людини як дитини своєї сім'ї, свого роду та народу : монографія / Л. М. Гридковець. - 2019ВА831109
Дорофєєв М. Джедайські техніки / Максим Дорофєєв ; [пер. з рос. В. Верховеня]. - 2019ВА831177
Іваненко В. Найкраща книга для стресу : розмальовка для сучас. дорослих та тих, хто мріє ними стати : іл. чорно-біла / Влад Іваненко, Нікіта Кравцов. - 2018СО36435
Лазурак З. Д. Методи і засоби виявлення інформаційно-психологічної маніпуляції в онлайн-спільнотах : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 10.02.21 / Лазурак Зоряна Дмитрівна. - 2019РА439443
Прищак М. Д. Педагогіка, психологія та методика викладання у вищій школі : курс лекцій / М. Д. Прищак, О. Б. Залюбівська. - 2019ВА831253
Рибалка В. В. Психопедагогічні експедиції шляхами демократизації життя особистості, освіти та громадянського суспільства : метод. посіб. / Рибалка В. В., Самодрин А. П., Моргун В. Ф. ; [за ред. В. В. Рибалки]. - 2019ВА830843
Спицька Л. В. Афективні розлади особистості зрілого віку в кризові періоди життя: соціально-психологічні аспекти : монографія / Спицька Л. В.. - 2018ВА830711
Харві С. Відверта розмова без купюр. Як знайти, зрозуміти й утримати чоловіка / Стів Харві ; [пер. з англ. Н. Лавської]. - 2019ВА831087

  Періодичні видання:

Вісник Львівського університету Серія: : Філософсько-політологічні студії - 2018, № 20Ж28852:філос.політ./2018/20
Вісник Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого Серія:  : Філософія - 2019, № 1Ж73716:філос./2019/1
Вторая навигация - 2018, № 15Ж72698/2018/15
Науковий вісник Львівського державного університету внутрішніх справ Серія:  : Психологічна - 2018, № 1Ж70364:Психол./2018/1
Проблеми гуманітарних наук Серія: : Філософія - 2018, № 39Ж69705:Філос./2018/39
 
Відділ інформаційно-комунікаційних технологій
Пам`ятка користувача

Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського