Бази даних


- результати пошуку


Mozilla Firefox Для швидкої роботи та реалізації всіх функціональних можливостей пошукової системи використовуйте браузер
"Mozilla Firefox"

Вид пошуку
Пошуковий запит: <.>ZN=Ю<.>
Загальна кількість знайдених документів : 1

  Книги:

Матеріали Всеукраїнських конференцій студентів та аспірантів філософських факультетів. Вип. 7: Матеріали Всеукраїнської конференції студентів і аспірантів-філософів XXI наукових читань пам'яті Георгія Флоровського / [відп. ред. К. В. Райхерт ; редкол.: І. В. Голубович та ін.]. - 2018В356815/7
Матеріали всеукраїнської науково-практичної конференції "Психологічні науки: теорія і практика сучасної науки", 17-18 серпня 2018 р. / Класич. приват. ун-т, Каф. практ. психології. - 2018ВА828818
Психолого-педагогічний супровід виховання і розвитку дітей дошкільного віку з родин учасників АТО і внутрішньо переміщених осіб: концепція, методика, технології : навч.-метод. посіб. / [І. О. Луценко та ін. ; за наук. ред. І. О. Луценко]. - 2018ВА829015
Свідоме і несвідоме у груповій взаємодії : монографія / [П. П. Горностай та ін.] ; за наук. ред. д-ра психол. наук, проф. П. П. Горностая. - 2018ВА828613
Zámková V. Syndrom vyhoření u pracovníků v pomáhajících profesích v domově pro seniory / PhDr. Věra Zámková, prof. PhDr. Monika Mačkinová. - 2018ІВ225682
Грін Р. 48 законів влади / Роберт Грін ; [пер. з англ. Леся Герасимчука]. - 2018ВА828684
Дытыненко Е. А. Революция-эволюция игры : кн.-тренинг для успеш. женщин / Елена Дытыненко. - 2016ВА828784
Мытнык Е. Внутренняяя ЖАБА ДУШИт. Жадность, зависть, гордыня : [кн.-руководство] / Мытнык Ева, Мытнык Василий. - 2018ВА828500
Мытнык Е. Услышь ответы Вселенной. Рекомендации, практики, медитации / Мытнык Ева. - 2018ВА828506
Рог В. О. Ієрархія національних пріоритетів : [збірка] / Віктор Рог. - 2018ВА828792
Титаренко Т. М. Психологічне здоров'я особистості: засоби самодопомоги в умовах тривалої травматизації : монографія / Т. М. Титаренко. - 2018ВА828611
Фірігос А. Вступ до історії патристичної та візантійської філософії. Від початків християнства до іконоборства : [курс лекцій] / Антоніс Фірігос ; [пер. з італ. С. Угрин ; наук. ред. М. Горяча]. - 2017ВА828631
Ятчук М. С. Специфіка формування психологічної компетентності працівників державної кримінально-виконавчої служби України : монографія / Ятчук Марія Сергіївна. - 2018ВА828610

  Періодичні видання:

Актуальні проблеми духовності - 2018, № 19Ж72434/2018/19
Вісник Харківського національного педагогічного університету імені Г. С. Сковороди : Філософія - 2018, № 51Ж69749:Філос./2018/51
Вісник Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна Серія:  : Психологія - 2018, № 65Ж29137:Психол./2018/65
Збірник наукових праць: психологія - 2018, № 22Ж69695/2018/22
Проблеми сучасної психології - 2018, № 41Ж73585/2018/41
Проблеми сучасної психології - 2018, № 42Ж73585/2018/42
Психологічні перспективи - 2016, № 27Ж71450/2016/27
Психологічні перспективи - 2016, № 28Ж71450/2016/28
Психологія: реальність і перспективи - 2018, № 11Ж74601/2018/11
Світогляд - Філософія - Релігія - 2018, № 13Ж74113/2018/13
Філософські проблеми гуманітарних наук - 2018, № 1Ж72777/2018/1
 
Відділ інформаційно-комунікаційних технологій
Пам`ятка користувача

Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського