Бази даних


Реферативна база даних - результати пошуку


Mozilla Firefox Для швидкої роботи та реалізації всіх функціональних можливостей пошукової системи використовуйте браузер
"Mozilla Firefox"

Вид пошуку
Сортувати знайдені документи за:
авторомназвоюроком виданнявидом документа
 Знайдено в інших БД:Книжкові видання та компакт-диски (3)
Пошуковий запит: (<.>U=М133.808.4<.>)
Загальна кількість знайдених документів : 2
Представлено документи з 1 до 2
1.

Магура Б. О. 
Розроблення абразивного круга та раціональних режимів калібрування-шліфування заготовок із фанери : Автореф. дис... канд. техн. наук: 05.05.07 / Б. О. Магура; Нац. лісотехн. ун-т України. - Л., 2006. - 20 c. - укp.

Розроблено жорсткий абразивний круг і встановлено раціональні технологічні режими процесу калібрування-шліфування заготовок з фанери для підвищення якості та точності оброблюваної поверхні, а також продуктивності процесу. Виконано теоретичні дослідження кінематичних характеристик оброблюваної поверхні з метою обгрунтування вибору зернистості круга. Розроблено рецептуру жорсткого абразивного інструмента для калібрування - шліфування заготовок з фанери. Досліджено вплив режимних факторів і структурних характеристик абразивних кругів на стійкісні та силові показники процесу абразивної обробки. Одержано відповідні рівняння регресії. Установлено раціональні режими процесу калібрування - шліфування даних заготовок. Проведено виробничі випробування розробленого жорсткого абразивного круга, які засвідчили високу ефективність роботи цього інструмента.


Індекс рубрикатора НБУВ: М133.808.4

Рубрики:

Шифр НБУВ: РА346662 Пошук видання у каталогах НБУВ 

2.

Кійко О. А. 
Калібрування-шліфування деревностружкових плит жорсткими абразивними інструментами : Моногр. / О. А. Кійко; Укр. держ. лісотехн. ун-т. - Л. : Вид. дім "Панорама", 2005. - 200 c. - Бібліогр.: с. 186-200. - укp.

Наведено загальну характеристику інструментів та обладнання для процесу калібрування-шліфування деревностружкових плит (ДСП). Встановлено ефективність використання даної технології обробки плитних деревних матеріалів. Розроблено методику математичного аналізу та імітаційну модель процесу калібрування-шліфування ДСП жорсткими абразивними інструментами. Наведено результати експериментальних досліджень та математичний опис товщини ДСП. Запропоновано методи оптимізації процесу калібрування-шліфування ДСП абразивним інструментом багатошарової структури.

Представлена общая характеристика инструментов и оборудования для процесса калибрования-шлифовки древесностружковых плит (ДСП). Установлена эффективность использования данной технологии обработки плиточных древесных материалов. Разработана методика математического анализа и имитационная модель процесса калбирования-шлифовки ДСП жесткими абразивными инструментами. Представлены результаты экспериментальных исследований и математическое описание толщины ДСП. Предложены методы оптимизации процесса калибрования-шлифовки ДСП абразивным инструментом многослойной структуры.


Індекс рубрикатора НБУВ: М133.808.4

Рубрики:

Шифр НБУВ: ВА663696 Пошук видання у каталогах НБУВ 

 
Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського
Відділ наукового формування національних реферативних ресурсів
Відділ інформаційно-комунікаційних технологій
Інститут проблем реєстрації інформації НАН України

Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського