Бази даних


Книжкові видання та компакт-диски - результати пошуку


Mozilla Firefox Для швидкої роботи та реалізації всіх функціональних можливостей пошукової системи використовуйте браузер
"Mozilla Firefox"

Вид пошуку
Пошуковий запит: (<.>I=!NBUV$<.>)*(<.>I=ВА784259<.>)
Загальна кількість знайдених документів : 1
1.
ВА784259


Підйомно-транспортні машини [Текст] : навч.-метод. посіб. : навч.-метод. комплекс дисципліни для підгот. фахівців з освіт.-кваліфікац. рівня "бакалавр" в аграр. ВНЗ III-IV рівнів акредитації з напряму: 6.100102 "Процеси, машини та обладнання агропромислового виробництва" за вимогами кредит.-модул. системи / Бендера І. М. [та ін.] ; [за ред. І. М. Бендери та О. Я. Стрельчука] ; Поділ. держ. аграр.-техн. ун-т. - Кам'янець-Подільський : Сисин Я. І. : Абетка, 2014. - 368 с. : рис., табл. - Бібліогр.: с. 366-367. - ISBN 978-617-7052-24-0

Рубрикатор НБУВ:
Тематичні рубрики:


Дод. точки доступу:
Бендера, Іван Миколайович; Стрельчук, Олександр Якович; Підлісний, Віталій Володимирович; Пастушенко, Сергій Іванович; Дуганець, Віктор Іванович; Бендера, Іван Миколайович (ред.); Стрельчук, Олександр Якович (ред.); Подільський державний аграрно-технічний університет

Видання зберігається у :
Основний фонд

 
Відділ інформаційно-комунікаційних технологій
Пам`ятка користувача

Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського