Бази даних


Книжкові видання та компакт-диски - результати пошуку


Mozilla Firefox Для швидкої роботи та реалізації всіх функціональних можливостей пошукової системи використовуйте браузер
"Mozilla Firefox"

Вид пошуку
Пошуковий запит: (<.>I=!NBUV$<.>)*(<.>I=ВА791058<.>)
Загальна кількість знайдених документів : 1
1.
ВА791058


Управління розвитком соціально-економічних систем у новій економіці [Текст] : монографія / [Шимановська-Діанич Л. М. та ін.] ; за заг. ред. проф. Шимановської-Діанич Л. М. ; Вищ. навч. закл. Укоопспілки "Полтав. ун-т економіки і торгівлі" (ПУЕТ). - Полтава : ПУЕТ, 2015. - 357, [1] с. : рис., табл. - Бібліогр. в кінці ст. - 300 прим. - ISBN 978-966-184-199-3

Рубрикатор НБУВ:
Тематичні рубрики:

Географічні рубрики:
  


Дод. точки доступу:
Шимановська-Діанич, Л. М.; Шкурупій, О. В.; Дейнека, Т. А.; Чернявська, О. В.; Гончаренко, В. В.; Шимановська-Діанич, Л. М. (ред.); "Полтавський університет економіки і торгівлі", вищий навчальний заклад Укоопспілки

Видання зберігається у :
Основний фонд

 
Відділ інформаційно-комунікаційних технологій
Пам`ятка користувача

Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського