Бази даних


Книжкові видання та компакт-диски - результати пошуку


Mozilla Firefox Для швидкої роботи та реалізації всіх функціональних можливостей пошукової системи використовуйте браузер
"Mozilla Firefox"

Вид пошуку
Пошуковий запит: (<.>I=!NBUV$<.>)*(<.>I=ВА815951<.>)
Загальна кількість знайдених документів : 1
1.
ВА815951


Актуальні проблеми удосконалення кримінального процесуального законодавства [Текст] : матеріали Всеукр. наук.-практ. конф., присвяч. до 70-річчя д-ра юрид. наук, проф. Юрія Павловича Аленіна, м. Одеса, 21 квіт. 2017 р. / [за ред. Г. О. Ульянової, І. В. Гловюк ; уклад. Завтур В. А.] ; Нац. ун-т "Одес. юрид. акад.", Рада молодих вчених, Каф. кримінал. процесу. - Одеса : Юридична література, 2017. - 340 с. - Текст укр., рос. - Бібліогр. в кінці ст. - 100 прим. - ISBN 978-966-419-300-6

Рубрикатор НБУВ:
Тематичні рубрики:

Географічні рубрики:


Дод. точки доступу:
Ульянова, Г. О. (ред.); Гловюк, І. В. (ред.); Завтур, Віктор Андрійович (уклад.); Аленін, Юрій Павлович (про нього); "Одеська юридична академія", національний університет. Рада молодих вчених; "Одеська юридична академія", національний університет. Кафедра кримінального процесу; "Актуальні проблеми удосконалення кримінального процесуального законодавства", Всеукраїнська науково-практична конференція (2017 ; Одеса)

Видання зберігається у :
Основний фонд
Національна юридична бібліотека

 
Відділ інформаційно-комунікаційних технологій
Пам`ятка користувача

Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського