Бази даних


Книжкові видання та компакт-диски - результати пошуку


Mozilla Firefox Для швидкої роботи та реалізації всіх функціональних можливостей пошукової системи використовуйте браузер
"Mozilla Firefox"

Вид пошуку
Пошуковий запит: (<.>I=!NBUV$<.>)*(<.>I=ВА818429<.>)
Загальна кількість знайдених документів : 1
1.
ВА818429

"Верховенство права очима правників-початківців", всеукраїнська наукова конференція студентів та аспірантів (2017 ; Одеса).
Матеріали Всеукраїнської наукової конференції студентів та аспірантів "Верховенство права очима правників-початківців", 18 листопада 2017 року [Текст] / Нац. ун-т "Одес. юрид. акад.", Студент. наук. т-во ; [уклад.: Ю. Д. Батан та ін. ; відп. ред. Г. О. Ульянова]. - Одеса : Гельветика, 2017. - 639 с. - Бібліогр. в кінці ст. - 300 прим. - ISBN 978-966-916-394-3

Рубрикатор НБУВ:
Тематичні рубрики:

Географічні рубрики:


Дод. точки доступу:
Батан, Юрій Дмитрович (уклад.); Сиротко, Михайло Володимирович (уклад.); Босак, Оксана Іванівна (уклад.); Ульянова, Г. О. (ред.); "Одеська юридична академія", національний університет. Студентське наукове товариство

Видання зберігається у :
Основний фонд

 
Відділ інформаційно-комунікаційних технологій
Пам`ятка користувача

Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського