Бази даних


Книжкові видання та компакт-диски - результати пошуку


Mozilla Firefox Для швидкої роботи та реалізації всіх функціональних можливостей пошукової системи використовуйте браузер
"Mozilla Firefox"

Вид пошуку
Пошуковий запит: (<.>I=!NBUV$<.>)*(<.>I=ВС59430<.>)
Загальна кількість знайдених документів : 1
1.
ВС59430

"Сіверянські соціально-психологічні читання", всеукраїнська наукова конференція, присвячена 20-річчю відкриття кафедри психології (4 ; 2013 ; Чернігів).
Четверті Сіверянські соціально-психологічні читання [Текст] : матеріали Всеукр. наук. конф., присвяч. 20-річчю відкриття каф. психології, 13 листоп. 2013 р. / Черніг. нац. пед. ун-т ім. Т. Г. Шевченка, Психол.-пед. ф-т ; [наук. ред.: М. А. Скок, А. Г. Скок, В. О. Скребець]. - Чернігів : ЧНПУ ім. Т. Г. Шевченка, 2013. - 155 с. - Бібліогр. в кінці ст. - 200 прим.

Рубрикатор НБУВ:
Тематичні рубрики:


Дод. точки доступу:
Скок, Микола Андрійович (ред.); Скок, Алла Георгіївна (ред.); Скребець, Василь Олексійович (ред.); Чернігівський національний педагогічний університет імені Т. Г. Шевченка. Психолого-педагогічний факультет

Видання зберігається у :
Основний фонд

 
Відділ інформаційно-комунікаційних технологій
Пам`ятка користувача

Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського