Бази даних


Книжкові видання та компакт-диски - результати пошуку


Mozilla Firefox Для швидкої роботи та реалізації всіх функціональних можливостей пошукової системи використовуйте браузер
"Mozilla Firefox"

Вид пошуку
Пошуковий запит: (<.>I=!NBUV$<.>)*(<.>I=В356734/2<.>)
Загальна кількість знайдених документів : 1
1.
В356734/2

Традиції та новації юридичної науки: минуле, сучасність, майбутнє [Текст] : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф., 19 трав. 2017 р. : у 2-х т. / [відп. ред. Г. О. Ульянова] ; Нац. ун-т "Одес. юрид. акад.", Півден. регіон. центр Нац. акад. прав. наук України . - Одеса : Гельветика, 2017. - Назва обкл. : Міжнародна науково-практична конференція "Традиції та новації юридичної науки: минуле, сучасність, майбутнє", 19 травня 2017 року, Одеса. - ISBN 978-966-916-270-0 ( у 2 т.).
Т. 2. - 2017. - 847 с. - Бібліогр. в кінці ст. - 350 прим. - ISBN 978-966-916-272-4 (т. 2)
До 20-річчя Нац. ун-ту "Одес. юрид. акад." та 170-річчя Одес. шк. права.

Рубрикатор НБУВ:
Тематичні рубрики:

Географічні рубрики:


Дод. точки доступу:
Ульянова, Г. О. \ред.\; "Традиції та новації юридичної науки: минуле, сучасність, майбутнє", міжнародна науково-практична конференція (2017 ; Одеса)"Одеська юридична академія", національний університет; Національна академія правових наук України. Південний регіональний центр

Видання зберігається у :
Основний фонд
Національна юридична бібліотека

 
Відділ інформаційно-комунікаційних технологій
Пам`ятка користувача

Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського