Бази даних


Книжкові видання та компакт-диски - результати пошуку


Mozilla Firefox Для швидкої роботи та реалізації всіх функціональних можливостей пошукової системи використовуйте браузер
"Mozilla Firefox"

Вид пошуку
Пошуковий запит: (<.>I=!NBUV$<.>)*(<.>I=В357428/1<.>)
Загальна кількість знайдених документів : 1
1.
В357428/1

Правові та інституційні механізми забезпечення розвитку України в умовах європейської інтеграції [Текст] : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф., 18 трав. 2018 р. : у 2 т. / [відп. ред. Г. О. Ульянова] ; Нац. ун-т "Одес. юрид. акад.", Півден. регіон. центр Нац. акад. прав. наук України. - Одеса : Гельветика, 2018. - Назва обкл. : Міжнародна науково-практична конференція "Правові та інституційні механізми забезпечення розвитку України в умовах європейської інтеграції", 18 травня 2018 року, Одеса. - ISBN 978-966-916-545-9 (у 2 т.).
Т. 1. - 2018. - 671 с. - Текст укр., рос., англ. - Бібліогр. в кінці ст. - 300 прим. - ISBN 978-966-916-544-2 (т. 1)

Рубрикатор НБУВ:
Тематичні рубрики:

Географічні рубрики:


Дод. точки доступу:
Ульянова, Г. О. \ред.\; "Правові та інституційні механізми забезпечення розвитку України в умовах європейської інтеграції", міжнародна науково-практична конференція (2018 ; Одеса)Національна академія правових наук України(Харків). Південний регіональний центр; "Одеська юридична академія", національний університет

Видання зберігається у :
Основний фонд

 
Відділ інформаційно-комунікаційних технологій
Пам`ятка користувача

Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського