Бази даних


Книжкові видання та компакт-диски - результати пошуку


Mozilla Firefox Для швидкої роботи та реалізації всіх функціональних можливостей пошукової системи використовуйте браузер
"Mozilla Firefox"

Вид пошуку
Пошуковий запит: (<.>I=!NBUV$<.>)*(<.>I=Р121868<.>)
Загальна кількість знайдених документів : 1
1.
Р121868


Завдання до практичних занять та контрольних робіт з навчальної дисципліни "Земельне право" [Текст] : (напрям підготов. 6.030401 "Правознавство", галузь знань 0304 "Право", освіт.-кваліфікац. рівень "Бакалавр") для студ. V курсу заоч. ф-ту / Нац. ун-т "Юрид. акад. України ім. Ярослава Мудрого" ; [уклад.: М. В. Шульга та ін.]. - Х. : Нац. ун-т "Юрид. акад. України ім. Ярослава Мудрого", 2012. - 21 с. - Бібліогр.: с. 17-20. - 300 прим.

Рубрикатор НБУВ:
Тематичні рубрики:

Географічні рубрики:


Дод. точки доступу:
Шульга, Михайло Васильович (уклад.); Гордєєв, Володимир Іванович (уклад.); Киреєва, Ірина Валеріївна (уклад.); Лейба, Людмила Василівна (уклад.); Лісова, Тетяна Вікторівна (уклад.); "Юридична академія України імені Ярослава Мудрого", національний університет

Видання зберігається у :
Основний фонд

 
Відділ інформаційно-комунікаційних технологій
Пам`ятка користувача

Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського