Бази даних


Журнали та продовжувані видання - результати пошуку


Mozilla Firefox Для швидкої роботи та реалізації всіх функціональних можливостей пошукової системи використовуйте браузер
"Mozilla Firefox"

Вид пошуку
 Знайдено в інших БД:Реферативна база даних (271)Наукова періодика України (1)
Пошуковий запит: (<.>I=Ж69079<.>)
Загальна кількість знайдених документів : 1
1.
Ж69079
 
УКРАЇНСЬКА БІОГРАФІСТИКА = Biographistica Ukrainica : зб. наук. пр. Ін-ту біогр. дослідж. / Нац. акад. наук України, Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського [та ін.] ; редкол.: В. І. Попик (голов. ред.) [та ін.]. - Київ : [б. в.], 1996 .- Отримується з 1996.
Голов. ред. : Попик В. І.Заст. голов. ред. : Ківшар Т. І.Заст. голов. ред. : Ляшко С. М.Відп. секр. : Любовець Н. І.Ред. : Бугаєва О. В.Ред. : Гранчак Т. Ю.Ред. : Даниленко В. М.Ред. : Добко Т. В.Ред. : Дубровіна Л. А.Ред. : Лобузіна К. В.Ред. : Манолаке К. М.Ред. : Марченко Н. П.Ред. : Міщук С. М.Ред. : Нарбутас С.Ред. : Омельчук В. Ю.Ред. : Онищенко О. С.Ред. : Романюк М. М.Ред. : Тахіров К.Ред. : Яценко О. М.Відп. ред. : Чишко В. С. - ISSN 2520-2855

Наявні надходження за: 1996–2018 Останнє надходження: 2018 : Вип. 16 Реферативна база даних "Україніка наукова" 
 Електронна версія видання в "Науковій періодиці України" 
РОКИ:
1996 1999 2005 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Рубрикатор НБУВ:
Тематичні рубрики:

Географічні рубрики:

  Сайт видання,


Видання зберігається у :
Основний фонд

 
Відділ інформаційно-комунікаційних технологій
Пам`ятка користувача

Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського