Бази даних


Журнали та продовжувані видання - результати пошуку


Mozilla Firefox Для швидкої роботи та реалізації всіх функціональних можливостей пошукової системи використовуйте браузер
"Mozilla Firefox"

Вид пошуку
 Знайдено в інших БД:Наукова періодика України (1)
Пошуковий запит: (<.>TJ=ВІСНИК ПРИДНІПРОВСЬКОЇ ДЕРЖАВНОЇ АКАДЕМІЇ БУДІВНИЦТВА ТА АРХІТЕКТУРИ<.>)
Загальна кількість знайдених документів : 1
1.
Ж69446
 Придніпровська державна академія будівництва та архітектури (Дніпропетровськ).
ВІСНИК ПРИДНІПРОВСЬКОЇ ДЕРЖАВНОЇ АКАДЕМІЇ БУДІВНИЦТВА ТА АРХІТЕКТУРИ = Вестник Приднепровской государственной академии строительства и архитектуры = Bulletin of Prydniprovs'ka state akademy of civil engineering and architecture : зб. наук. пр. / Придніпров. держ. акад. буд-ва та архіт. ; редкол.: В. І. Большаков (голов. ред.) [та ін.]. - Дніпропетровськ : ПДАБА, 1997 . - Виходить щомісяця.- Отримується з 1997.
Голов. ред. : Большаков В. І. - ISSN 2312-2676

Наявні надходження за: 1997–2018 Останнє надходження: 2018 : №  2 Реферативна база даних "Україніка наукова" 
 Електронна версія видання в "Науковій періодиці України" 
РОКИ:
1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Рубрикатор НБУВ:

Географічні рубрики:

  Сайт видання,


Видання зберігається у :
Основний фонд

 
Відділ інформаційно-комунікаційних технологій
Пам`ятка користувача

Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського